"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Blogs


Wat zijn de gevolgen van Het Nieuwe Werken?


Wat zijn de gevolgen van Het Nieuwe Werken?
Er is momenteel van alles aan de hand in de wereld. De kredietcrisis en de daaruit volgende recessie zou wellicht kunnen leiden tot het einde van het huidige financiële systeem, zoals journalist/ondernemer Willem Middelkoop al jaren verkondigt. Als dat inderdaad waar is en we ons in de transitie naar nieuw economisch en maatschappelijk tijdperk bevinden (Kondratieff) zal dat ook gevolgen hebben voor de manier waarop we werken.

Hiërarchische structuren worden vervangen

Door internet en de mogelijkheden die het biedt om werk op andere/nieuwe manieren te organiseren en in te richten, gaat ook (kennis)werken fundamenteel veranderen. Dat zal zijn invloed hebben op de maatschappij.
Martijn Aslander voorspelt (op basis van het werk van Kevin Kelly) nieuwe methodes van werken. Hiërarchische structuren worden daarin langzaam maar zeker vervangen door flexibelere netwerkmodellen, die sneller kunnen inspelen op behoeften en vraagstukken. De huidige werkmodellen - gebaseerd op het industriële/productie tijdperk - zijn min of meer achterhaald. Aslander constateert dat nu al ZZP'ers 'in tijdelijke zwermen samenwerken rondom vraagstukken en opdrachten. In netwerkverband weten zij elkaar snel te vinden en hun opdrachten te organiseren.

Web 2.0 biedt nieuwe mogelijkheden

Onlangs werd ik gewezen op het e-boek Ambtenaar 2.0 dat is geschreven door Davied van Berlo, werkzaam bij het Ministerie van LNV. Hij is tevens initiatiefnemer van de gelijknamige blogs en community. In dit boek schrijft Van Berlo een aantal zeer interessante dingen die het kenniswerken behoorlijk zullen veranderen.

De laatste tien jaar is de wereld en ons leven fundamenteel veranderd. Nieuwe technieken op het gebied van computers en internet hebben dingen mogelijk gemaakt die tot voor kort onvoorstelbaar waren. En al deze nieuwe mogelijkheden zijn voor iedereen binnen handbereik. Hoewel technische ontwikkelingen de aanleiding vormen, zijn de gevolgen veel fundamenteler: voor maatschappij, voor cultuur, voor de economie, voor de overheid, etc. Door internet zijn de beperkingen van tijd en afstand grotendeels weggevallen. Informatie en kennis is op allerlei mogelijke manieren beschikbaar. Het wordt een uitdaging om op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste mensen, kennis en informatie te verzamelen. Het internet en met name de mogelijkheden die door web 2.0 worden gecreeërd, bieden ruimte om aan een nieuwe manier van werken invulling te geven. Enerzijds door informatie en je werkwijze te personaliseren (personal dashbord), anderzijds door informatie en kennis te delen en in (al dan niet tijdelijk) netwerken aan projecten of opdrachten te werken. Er zullen door deze manier van werken wel nieuwe dilemma's ontstaan.

"De wereld komt uit een periode van schaarste, waarbij een aantal professionals in een gebouw bij elkaar werd gezet omdat dat er geen andere manier was om samen te werken en een probleem aan te pakken. Waarbij gebruik werd gemaakt van de informatie die voorhanden was, omdat meer informatie niet te verkrijgen was. Of waarbij belangenvertegenwoordigers werden uitgenodigd bij het oplossen van problemen omdat het onmogelijk was alle betrokkenen zelf mee te laten denken. Veel van wat toen niet kon, kan nu wel." Diverse organisaties, bedrijfstakken en ondernemingen hebben fundamenteel hun bedrijfsprocessen moeten aanpassen door de opkomst van internet. Die ontwikkelingen zullen door blijven gaan.

Voorwaarden
De voorwaarden voor Het Nieuwe Werken zijn:
1) openheid, toegankelijkheid en transparantie,
2) sociale interactie, uitgaande van mensen en onderlinge contacten en
3) de gebruiker centraal.


Het uitgangspunt op internet is openheid. Vanuit die basis van openheid wordt vervolgens gekeken naar eventuele beperking daarvan. Overigens betekent openheid niet dat alles maar op straat gegooid moet worden. Er kunnen diverse redenen zijn om zaken besloten of intern te houden en daar zal niemand raar van opkijken. Maar dat moet wel een weloverwogen keuze zijn. Openheid hoeft ook niet de hele wereld te betreffen, het kan ook gaan om openheid binnen een groep, een organisatie, een netwerk of ander samenwerkingsverband. Binnen dat verband en binnen die groep (en dat kan ook de hele wereld zijn) wil je immers samenwerken en kennis en ideeën uitwisselen.

Clay Shirky, schrijver van het boek “Here comes everybody: The power of organizing without organizations$rdquo; gaat zelfs zo ver dat hij zelfsturende massasamenwerking als de belangrijkste organisatievorm voor de eenentwintigste eeuw benoemt. In de twintigste eeuw vormden centraal gestuurde, hiërarchische organisaties de krachtigste organisatievorm, de volgende eeuw is voor decentrale, horizontale netwerken, zo stelt hij. Niet omdat bedrijven niet meer zullen bestaan, maar omdat er een veelvoud aan maatschappelijke initiatieven, groepen en netwerken zal ontstaan die zich via sociale software op internet snel kunnen vormen en organiseren.
Op internet bestaan plaats en tijd niet, want informatie is altijd beschikbaar en bereikbaar in een milliseconde. Bijna alle Nederlanders en de gehele professionele wereld zijn online en met elkaar verbonden. Je kunt iedereen vragen om mee te denken en met nieuwe kennis en ideeën te komen, als je het maar op de juiste manier vraagt. En al die bouwstenen kun je zelf combineren totdat je de mix hebt gevonden die jij nodig hebt. Dat is geen droom, dat is de realiteit van dit moment.
Zoals hiervoor al geconstateerd zijn we in een paar jaar van een situatie van schaarste - van ideeën, kennis en contacten - overgegaan naar een situatie van overvloed. Echter, deze verandering is zo groot en is zo snel gegaan dat we nauwelijks de implicaties kunnen bevatten en grotendeels vasthouden aan de manier van werken die we gewend zijn. Nog steeds zitten we van negen tot vijf in één gebouw, werken we samen in vergaderingen en proberen we in kleine kring de problemen op te lossen, terwijl al die dingen die we ons in het begin voorstelden en die we hierboven lazen, ondertussen ook kunnen.

De manier van werken verandert

Wat deze constateringen voor het werken in de toekomst hebben weet niemand. Het is wel hoogstwaarschijnlijk dat de manier van werken die wij de laatste veertig jaar hebben gekend aanzienlijk zal veranderen. In de tijdperken daarvoor werkten we immers ook op andere manieren, hoewel een aantal werkwijzen (bijv. productie) natuurlijk is blijven bestaan. Door de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt, nieuwe werkmethodes, nieuwe generatie werknemers die gewend zijn met Web 2.0-toepassingen en social software te werken en de eisen die aan het werk zal worden gesteld zal het kenniswerken in de aard ingrijpend veranderen. Dat zal zeker gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven en organisaties zijn ingericht.

* De cursieve tekst is overgenomen uit het boek Ambtenaar 2.0 van Davied van Berlo.

Tags: change management, trends, opinie
Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl

Arjan Hooiveld Arjan Hooiveld
Adviseur digitale media, contentmanager en projectcoördinator. Sinds 1 september 2010 werk ik als contentcoördinator bij uitgeverij Reed Business. Daarvoor heb ik als initiatiefnemer van Werken 2.0 en medeoprichter van HNWBlog veel geschreven over Het Nieuwe Werken en diverse presentaties over Het Nieuwe Werken verzorgd.

RSS feed van Arjan HooiveldVolg Arjan Hooiveld op TwitterVolg Arjan Hooiveld op FacebookVolg Arjan Hooiveld op LinkedIn
Bekijk de blogpagina van Arjan Hooiveld

0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...