"Meer dan 3163 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Blogs


Het Nieuwe Werken: Hype of duurzame ontwikkeling?


Het Nieuwe Werken: Hype of duurzame ontwikkeling?
Web 2.0 staat daarbij voor de grote verandering waarbij Internet zich steeds meer ontwikkelt van een verzameling van losstaande websites tot een totaalplatform met interactieve webtoepassingen. De gebruikers bepalen (mede) de inhoud. Door interactieve applicaties, sociale netwerken en user generated content is Internet een interactief medium geworden met uitwisseling tussen Internetgebruikers onderling. Deze toepassingen zullen langzaam maar zeker de manier waarop we samenwerken veranderen: Het Nieuwe Werken is geboren!

Al in 2005 en 2006 werd er veel gesproken over de mogelijkheden van Web 2.0, the social web. Enkele concepten en technologieën die Web 2.0 vormgeven: sociale netwerken, weblogs, wiki's, podcasts, RSS-feeds, webvideo, foto/video-sharing en webdiensten. Er is sindsdien een aantal jaar voorbij gegaan voordat Web 2.0 de belofte kon inlossen van middel om efficiënter te werken. Maar sinds de termen Cloud Computing en Het Nieuwe Werken op steeds grotere schaal haar intrede doen, is het voor mij duidelijk dat Web 2.0 het (kennis)werken in de - nabije - toekomst zal veranderen.

Waarom Het Nieuwe Werken een duurzame ontwikkeling is?

Zelf ben ik er stellig van overtuigd dat Web 2.0 veel meer is dan een hype. Ik heb daar een aantal redenen voor.
  • Door social software en social networks (technologie) worden nieuwe manieren van werken mogelijk gemaakt,
  • Er komt een nieuwe generatie werknemers op de arbeidsmarkt die van jongs af aan gewend is om te werken volgens de principes van Web 2.0,
  • Doordat steeds meer mensen gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt en zich op deze manier zullen gaan organiseren, kunnen bedrijven en organisaties niet anders dan meegaan met de ontwikkelingen, en hun processen daarop afstemmen,
  • De huidige financiële crisis en recessie zijn een voorbode van een nieuw economisch en technologisch tijdperk. Op basis van eerdere technologische vernieuwingen - industriële revolutie (vanaf 1771), tijdperk van stoom en spoorwegen (1829), tijdperk van staal en elektriciteit (1875), tijdperk van olie en de auto (1908) en het tijdperk van automatisering en informatica (1971) - waarbij het werken telkens anders werd ingericht, is het logisch te veronderstellen dat ook in het informatietijdperk de werkwijze ingrijpend zal veranderen. De mogelijkheden die Web 2.0 biedt, sluiten hier perfect op aan.

Het Nieuwe Werking in het stadium van Early Adopters

Volgens het Diffusion of innovation-model van Everett Rogers (uit 1962) kunnen mensen bij het toepassen en adopteren van nieuwe ontwikkelingen of innovaties in vijf categorieën worden onderverdeeld: Innovators (2,5%), Early Adoptors (13,5%), Early Majority (34%), Late Majority (34%) en Laggards (16%). Kenniswerkers die nu al gebruik maken van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt, vallen in de categorie Early Adopters. Dat houdt in dat zij de voorlopers zijn in een nieuwe ontwikkeling.

Innovatief Organiseren schreef al in mei 2008 over de Medewerker 2.0 en de eigenschappen waarover die medewerker beschikt. Kenmerken als: roep om ruimte voor ondernemerschap binnen een organisatie; werkrelatie gebaseerd op vertrouwen; persoonlijke groei en ontwikkeling centraal; gebruik maken van netwerken; technologisch up-to-date; open minded; weinig belang hechten aan status en hiërarchie; en afspraken op output en resultaat in plaats van controle op aanwezigheid of planning van activiteiten. De kracht van deze kenniswerkers zit niet in het vasthouden van kennis en informatie, maar juist in het leveren van toegevoegde waarde door kennis te delen. Dit alles leidt tot een nieuwe structurering van werkprocessen en een andere inrichting van het kenniswerken: Het Nieuwe Werken.

Wanneer komt de doorbraak?

De vraag is hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan. Mijn voorspelling is dat Het Nieuwe Werken in de praktijk een steeds grotere rol zal gaan spelen, naarmate meer mensen ermee in aanraking komen en gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt. Er zal natuurlijk best wat tijd overheen gaan, voordat Het Nieuwe Werken ook binnen de overheid, bedrijven en multinationals gemeengoed is geworden en algemeen wordt geaccepteerd. Intern zal er in organisaties heel wat weerstand overwonnen moeten worden. Maar het staat voor mij buiten kijf dat Web 2.0 en de principes van Het Nieuwe Werken over een aantal jaar een essentiëel onderdeel uitmaken van de manier waarop vele kenniswerkers hun werk inrichten.

* Deze columnis geschreven voor de website Innovatieforganiseren.nl

Tags: change management, trends, opinie
Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl

Arjan Hooiveld Arjan Hooiveld
Adviseur digitale media, contentmanager en projectcoördinator. Sinds 1 september 2010 werk ik als contentcoördinator bij uitgeverij Reed Business. Daarvoor heb ik als initiatiefnemer van Werken 2.0 en medeoprichter van HNWBlog veel geschreven over Het Nieuwe Werken en diverse presentaties over Het Nieuwe Werken verzorgd.

RSS feed van Arjan HooiveldVolg Arjan Hooiveld op TwitterVolg Arjan Hooiveld op FacebookVolg Arjan Hooiveld op LinkedIn
Bekijk de blogpagina van Arjan Hooiveld

0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’ Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’

Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis 40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...