"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Blogs


Ambtenaar 2.0 heeft de toekomst!


Ambtenaar 2.0 heeft de toekomst!
Vorige maand kwam ik in aanraking met het initiatief van Ambtenaar 2.0 en het bijbehorende boek. Aangezien ik me al enige tijd verdiep in het zogenoemde ‘Nieuwe Werken", had het werk van Davied van Berlo meteen mijn volle interesse. Ik vind het boek een overzichtelijke standaard waar het gaat om documentatie en ideeën over Het Nieuwe Werken en toepassingen van Web 2.0. Maar het is natuurlijk, zoals Davied zelf schrijft, een basis. Hoe web 2.0 zich verder zal ontwikkelen, blijft op dit moment de grote vraag. Maar het is een onomkeerbare ontwikkeling, dat is mij duidelijk.

Early Adopters

Volgens het Diffusion of innovation-model van Everett Rogers (uit 1962) kunnen mensen bij het toepassen en adopteren van nieuwe ontwikkelingen of innovaties in vijf categorieën worden onderverdeeld: Innovators (2,5%), Early Adopters (13,5%), Early Majority (34%), Late Majority (34%) en Laggards (16%). Deelnemers aan Ambtenaar 2.0 of mensen die momenteel flink gebruik maken van de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt vallen in de categorie Early Adopters. Dat houdt in dat wij de voorlopers zijn in een nieuwe ontwikkeling.
  1. Mijn idee is dat Web 2.0 (en dus Ambtenaar 2.0) veel meer is dan een hype. Ik heb daar een aantal redenen voor.
  2. Door social software en social networks (technologie) worden nieuwe manieren van werken mogelijk gemaakt,
  3. Er komt een nieuwe generatie werknemers op de arbeidsmarkt die van jongs af aan gewend is om te werken volgens de principes van het Nieuwe Werken,
  4. Doordat steeds meer mensen gebruik gaan maken van Het Nieuwe Werken en zich op deze manier zullen gaan organiseren, kunnen bedrijven en organisaties niet anders dan meegaan met de ontwikkelingen, en hun processen daarop afstemmen,
  5. De huidige financiële crisis en recessie zijn een voorbode van een nieuw economisch en technologisch tijdperk: Op basis van eerdere technologische vernieuwingen - industriële revolutie (vanaf 1771), tijdperk van stoom en spoorwegen (1829), tijdperk van staal en elektriciteit (1875), tijdperk van olie en de auto (1908) en het tijdperk van automatisering en informatica (1971) -waarbij het werken telkens anders werd ingericht, is het logisch te voorspellen dat ook in het informatietijdperk de werkwijze ingrijpend zal veranderen.

Snelheid

De vraag die open blijft staan is hoe snel de veranderingen zullen gaan in overheidsorganisaties. In het boek Ambtenaar 2.0 (hoofdstuk 5) wordt de vraag al gesteld of de overheid wel een organisatie is die meer interactief en omgevingsgericht kán gaan werken. Kenmerken van veel overheidsorganisatie zijn immers de stevige hiërarchische structuren, de politieke gevoeligheid en een relatief groot aantal oudere werknemers. Het antwoord op die vraag wordt ook gegeven: “De verandering komt van buiten. Naarmate de maatschappij meer gaat werken volgens de principes van Web 2.0 zal de verwachting groter worden dat de overheid ook op die manier gaat werken. Kortom, het is geen kwestie van kiezen, het overkomt je. En anders gebeurt het, zonder je".

Ik vind het van visie en kracht getuigen dat het Ministerie van LNV het mogelijk heeft gemaakt om een project op te zetten om deze ontwikkeling in kaart te brengen en te volgen. Op deze manieren kunnen de voorlopers bij de overheid ervaring opdoen en uitwisselen over de ontwikkelingen, gevolgen, trends en implicaties die Web 2.0 voor de overheid zal hebben. Waarbij we uiteraard voor ogen moeten houden dat ‘dé overheid$rdquo; niet bestaat, maar is samengesteld uit vele overheidsinstanties met elk hun specifieke competenties. Zij zullen dan ook op verschillende wijze met Web 2.0 omgaan.

Voordat Ambtenaar 2.0 en Web 2.0 ook door de Early Majority binnen de overheid wordt geadopteerd en toegepast zal er nog een behoorlijke omslag in het denken dienen plaats te vinden. De verguisde Ella Vogelaar kwam deze week in haar boek ‘Twintig maanden knettergek$rdquo; met de ontluisterende mededeling dat het voor veel ambtenaren op een ministerie belangrijker wordt gevonden om een beleidsnotitie voor de minister te schrijven, dan brieven en vragen van burgers te beantwoorden. Dat laatste is kennelijk minder sexy en daar is veel minder mee te scoren. Met een dergelijke houding komt de Ambtenaar 2.0 niet meer weg.

Mijn conclusie

Er zal nog flink wat tijd overheen gaan, voordat Het Nieuwe Werken ook binnen de overheid gemeengoed is en algemeen wordt geaccepteerd. Intern zal er heel wat weerstand overwonnen moeten worden. Maar het staat voor mij buiten kijf dat Ambtenaar 2.0 over een aantal jaar een essentiëel onderdeel is van het werk van vele ambtenaren en overheidspersoneel. Bereid je maar voor!

Deze column is geschreven voor de website Ambtenaar2.0

Tags: change management, publieke sector, boekbespreking, ambtenaar van de toekomst
Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl

Arjan Hooiveld Arjan Hooiveld
Adviseur digitale media, contentmanager en projectcoördinator. Sinds 1 september 2010 werk ik als contentcoördinator bij uitgeverij Reed Business. Daarvoor heb ik als initiatiefnemer van Werken 2.0 en medeoprichter van HNWBlog veel geschreven over Het Nieuwe Werken en diverse presentaties over Het Nieuwe Werken verzorgd.

RSS feed van Arjan HooiveldVolg Arjan Hooiveld op TwitterVolg Arjan Hooiveld op FacebookVolg Arjan Hooiveld op LinkedIn
Bekijk de blogpagina van Arjan Hooiveld

0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...