"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0
Bekijk alle items Bekijk alle items Bekijk alle items

Van functiegericht naar taakgericht denken

Mensen zitten nogal eens "vast" in het functiehuis dat ze binnen hun organisatie hebben gedefinieerd. Taken zijn op een bepaalde manier geclusterd in functies....


Tags: verandermanagement, functhuis, taakgericht denken