"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0
Bekijk alle items Bekijk alle items Bekijk alle items

Naar een ‘User Generated State’? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur

De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media' vastgesteld. Dit programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te ver...


Tags: lifehacking, overheid, nieuwe media, user generated state