"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0
Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Bekijk alle items Bekijk alle items Bekijk alle items

Generieke knelpunten mobiel werken

Behalve duidelijke voordelen kent mobiel werken een aantal generieke knelpunten. Geen grote problemen, maar ze zijn wel goed om te weten. Dat blijkt uit onderzoek naar thuiswerken door headset-ontwikkelaar


Tags: efficiënter werken, werk privé balans, onderzoek, samenwerken

De fusie tussen angst en illusie

Het management in Nederland is bang. Bang om fouten te maken. Bang om de verkeerde beslissingen te nemen. Bang om de greep te verliezen. Daarnaast wordt deze angst stevig gevoed door illusies. ...


Tags: leiderschap, samenwerken, verandermanagement

Mark Appel (Twinfield): Informatie en kennis delen is het werken 2.0

Het nieuwe werken draait om kennisdeling," aldus Mark Appel, marketing manager bij Twinfield. "Als het over werken 2.0 gaat, hoor je veel over techniek en het los van tijd en plaats werken, maar dat is een barrière die we al jaren geleden hebben overwonnen. ...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, innovatie, management, samenwerken, wat is het nieuwe werken, opinie, kennisdelen, interview, mark appel, twinfield

De waarde van het Nieuwe Werken zit 'm in het samenwerken

Er zijn talloze legitieme redenen te bedenken om lyrisch te zijn over het Nieuwe Werken. Werken onafhankelijk van tijd en plaats zorgt voor kostenbesparing voor de werkgever, vrijheid voor de werknemer en ruimte op de weg. Maar als je sec dit technologische perspectief ...


Tags: samenwerken, organisatieverandering, techniek

Serie: Het 4 windstreken model Het Oosten

Het 4 windstreken-model wordt bij Boer & Croon gebruikt om de organisatie aan te sturen. We gebruiken de windstreken als metafoor om de dialoog tussen management en medewerkers te stimuleren. In het eerste deel heb ik 'Het Westen' besproken, de metafoor voor kwalite...


Tags: samenwerken, werknemer-werkgever verhouding

De uitdagingen van het communiceren op afstand

Leidinggeven aan virtuele teams en het communiceren op afstand is een belangrijker vraagstuk bij Het Nieuwe Werken. Persoonlijk contact is vaak nog de beste garantie om iets voor elkaar te krijgen. Hoe moet je daar nu mee omgaan?...


Tags: cloud computing, samenwerken, communiceren

Nog een lange weg te gaan voor invoering Het Nieuwe Werken

Innovatie wordt veelal gezien als een belangrijke driver van de economie. Een belangrijk onderdeel of zelfs een voorwaarde voor innovatie is de diffusie van kennis. Kenniswerkers zorgen voor verspreiding van kennis over de economie door bijvoor...


Tags: onderzoek, samenwerken, high-performance workplace, geschiktheid

Marcel Bijlsma, programmamanager Future Workspaces

Marcel Bijlsma leidt binnen Novay de expertisegroep Interacting People. Deze 12-koppige expertisegroep richt zich op nieuwe vormen van mens-mens interactie. Vanuit een socio-technologisch, user experienceperspectief onderz...


Tags: samenwerken, mens-mens interactie

Het positieve neveneffect van ‘het Nieuwe Werken’

Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken' van de Businesskring van


Tags: communicatie, samenwerken

De toekomst van samenwerken mogelijk maken

Bij wereldwijde ondernemingen wordt kenniswerk steeds vaker uitgevoerd door teams van medewerkers die zich in verschillende geografische regio's en tijdzones kunnen bevinden, die op ad-hocbasis zijn gevormd voor specifieke projecten en die mogelijk bestaan uit werknemer...


Tags: samenwerken, kenniswerkers

Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6