"Meer dan 3155 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0
Bekijk alle items Bekijk alle items Bekijk alle items

Loterij subsidieregeling voor sociale innovatie

Maar liefst 4526 bedrijven hebben plannen ingediend, ter waarde van 81,5 miljoen euro, voor de subsidieregeling voor sociale innovatie op de werkvloer. Middels een loting wordt nu bepaalt welke 1400 bedrijven de 25,2 miljoen Europees geld mogen verdelen. Teveel ...


Tags: innovatie, subsidie

Praktijk wijst uit dat aanname oudere werknemer prima werkt

Met voorbeelden en stellingen zocht Tempo-Team recent via online media de dialoog met werkgevend Nederland op. Werkgevers werd, op basis van concrete cijfers en feiten, gevraagd naar hun mening over de aanname van oudere werknemer...


Tags: hrm, overheid, personeelsbeleid, subsidie

Vraag een ESF subsidie aan voor Het Nieuwe Werken

In 2011 en 2012 kunnen bedrijven tot maximaal 18.000 euro subsidie ontvangen voor sociale innovatie. Onder sociale innovatie vallen diverse vormen van Het Nieuwe Werken of Anders Werken. Het totale beschikbare subsidiebudget is 24 miljoen euro en wordt gefinancierd uit ...


Tags: het nieuwe werken, flexibel werken, thuiswerken, innovatie, subsidie

Overheidssubsidies op innovatie hebben niet goed uitgepakt

Overheidssubsidies op innovatie hebben niet goed uitgepakt. Het kabinet gaat de stimulering van innovatie daarom op andere leest schoeien. Dat zei minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gisteravond. "Extra overheidsgeld ter subsidiëring va...


Tags: innovatie, overheid, subsidie