"Meer dan 3016 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0
Pagina: 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 15 - 16
Bekijk alle items Bekijk alle items Bekijk alle items

Thuiswerken en flexibele tijden zijn belangrijkste secundaire voorwaarden

Thuiswerken en flexibele werktijden worden door Nederlanders beschouwd als de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Een derde van de Nederlanders hecht het meest aan thuiswerken, daarna volgt flexibele werktijden met 28 procent. Een bonus...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, werk privé balans, werknemerstevredenheid, slimmer werken

Flexibel samenwerken bij Binnenlandse Zaken

Van leefregels tot discussiebijeenkomsten. De projectgroep Flexibel Samenwerken is de afgelopen weken druk bezig geweest om flexibel werken tussen de oren te krijgen van de medewerkers bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Proje...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, management, mobiliteit, kantoor, werknemerstevredenheid, slimmer werken

'Wet Flexibel Werken is goede stok achter de deur voor werknemers'

Sinds 1 januari heb je als werknemer het recht om een verzoek bij je baas in te dienen om thuis te werken of op andere uren te werken. Als deze dat niet wil, moet hij wel een hele goede reden hebben om je dat te weigeren. Dat staat in de Wet Flexibel Werken. Twe...


Tags: het nieuwe werken, hrm, thuiswerken, werk privé balans, change management, slimmer werken, wet flexibel werken

'Werknemers willen steeds meer eigen regie'

Het zijn spannende tijden op de arbeidsmarkt. Terwijl bedrijven juist alles doen om efficiënter te werken, zijn medewerkers met hele andere dingen bezig. De nieuwe generatie stroomt in en stelt steeds hogere eisen aan een werkgever, stelt John Tier, adviseur str...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, hrm, thuiswerken, werk privé balans, management, leiderschap

Overuren gaan ten koste van de werk-privébalans

Het gaat nog steeds bij veel werknemers niet goed met de werk-privébalans. We maken gemiddeld acht tot twaalf uur per week aan overuren.  Dat concludeert Regus, de wereldwi...


Tags: het nieuwe werken, hrm, thuiswerken, werk privé balans, werknemerstevredenheid, overuren

Zelfstandige professionals werken vooral deeltijd bij overheid

Organisaties werken steeds meer met externe professionals. De mate waarin verschilt nogal tussen overheid en bedrijfsleven. Waar in de laatste sector 43 procent van de professionals op basis van veertig uur werkt, is dat bij de overheid slechts één op de vijf. D...


Tags: het nieuwe werken, thuiswerken, werk privé balans, change management, overheid, zzp, parttime werken, zp'ers, arbeidsuren, externe inhuur

Beleid voor mobiel werken ontbreekt in bedrijfsleven

Mobiel werken wordt steeds meer toegepast door bedrijven in Nederland. Alleen een goed beleid om medewerkers richting te geven én te beschermen ontbreekt. Slechts 3 procent van de bedrijven heeft hiervoor duidelijk formeel beleid opgesteld, zo blijkt uit onderzo...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, thuiswerken, werk privé balans, change management, werknemerstevredenheid, communicatie, mobiel werken, hnw, beleid

Dit is wat Het Nieuwe Werken nu oplevert

Ruim de helft van de organisaties anno 2015 werkt geheel of voor een belangrijk deel volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Naast kostenbesparing leidt Het Nieuwe Werken tot meer tevreden medewerkers, die met meer energie en plezier werken. Kortom, een win-...


Tags: het nieuwe werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, change management, werknemerstevredenheid, hnw, nationale enquête ohnw

5 Trends voor duurzaam werken

Meer thuiswerken, meer uren maken en goede arbeidsomstandigheden. Dat zijn, in een zin, de vijf grootste trends in duurzaam werken momenteel. Tenminste, volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.  TNO Arbeid zette tien trends op het gebied v...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, werknemerstevredenheid, leiderschap, duurzame inzetbaarheid

Hoe ver mag je gaan om te zien of je personeel wel veilig werkt?

Leuk al die medewerkers die op hun eigen devices werken. Maar het gebruik van apps en onveilige netwerken kan ook risicovol zijn voor de waardevolle en gevoelige bedrijfsinformatie. Hoe ver mag je gaan als werkgever om te controleren of je mensen wel veilig digi...


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, cloud computing, ict, byod, bring your own device, beveiliging, security

Pagina: 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 15 - 16