"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0
Pagina: 1 - 2 - 45 - 46 - 47 - 90 - 91
Bekijk alle items Bekijk alle items Bekijk alle items

Naar een ‘User Generated State’? De impact van nieuwe media voor overheid en openbaar bestuur

De Bestuursraad van het Ministerie van BZK heeft in 2007 het onderzoeksprogramma ‘Overheid en nieuwe media' vastgesteld. Dit programma vloeit voort uit de door BZK gevoelde noodzaak om de invloed van nieuwe media op het functioneren van het openbaar bestuur nader te ver...


Tags: lifehacking, overheid, nieuwe media, user generated state

Schrikbarende toename privé mailen, bellen en surfen onder werktijd

Na jaren van afname is het privé mailen, bellen en surfen onder werktijd het afgelopen jaar onverwacht tot ongekende hoogte gestegen. Waar vorig jaar nog 3,9 uur per week besteed werd aan oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen, is dat dit jaar toegenomen tot 4...


Tags: efficiënter werken, onderzoek, lifehacking, internet, werktijd, surfen

Thuiswerken populaire oplossing voor fileleed

Thuiswerken is populair. Werkgevers en werknemers roemen thuiswerken vanwege efficiëntie en een betere balans tussen werk en privé. Het fileprobleem is de belangrijkste reden om vanuit huis te werken. Meer dan de helft van de Nederlandse organisaties wil zijn medewer...


Tags: mobiliteit, thuiswerk

Het nieuwe werken - 7 trends die je professionele leven veranderen

Het gebrek aan hoogopgeleiden zal de komende jaren alleen maar nijpender worden. Dat zal de arbeidsverhoudingen flink door elkaar schudden. Zeven trends die je professionele leven zullen veranderen.


Tags: lifehacking, trends, arbeidsverhoudingen

Krampachtige zoektocht naar een oplossing voor informatie overload

De hoeveelheid informatie die de moderne werkende mens bereikt is enorm. Hoe groter de stroom aan nuttige en nutteloze gegevens die over ons wordt uitgestort, hoe krachtiger de roep om structuur en beheersing. Consultants hebben hier een prachtige term voor bedacht: Ken...


Tags: efficiënter werken, lifehacking, kostenreductie, information overload, kennismanagementsystemen

Telewerken als oplossing voor het fileleed

In Nederland Kennisland zou telewerken een belangrijke oplossing kunnen vormen voor het fileleed. Vanuit huis of op geconcentreerde werk-op-afstand locaties kunnen werknemers inloggen en contact met hun bedrijf zoeken....


Tags: efficiënter werken, filebestrijding, telewerken, files

Pagina: 1 - 2 - 45 - 46 - 47 - 90 - 91