"Meer dan 3159 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het Nieuwe Werken ontrafeld

Het Nieuwe Werken ontrafeld


Het onderwerp Het Nieuwe Werken houdt de gemoederen bezig, maar er is nogal wat verwarring over, constateert Dick Stegeman, vennoot bij IHomer. Om orde in de chaos te scheppen deed hij op Computable.nl een dappere poging om een fasering aan te brengen.

HNW = flexplekken
De meeste organisaties hebben het bij het HNW alleen over flexplekken. Een mooi, veelal nieuw, kantoor waarbij iedereen elke dag een plekje moet zoeken waar hij zijn activiteiten voor die dag het beste kan uitvoeren. “Het voordeel voor de organisatie is direct in geld uit te drukken, aangezien voor dit concept minder vierkante meter kantoorruimte noodzakelijk is", zegt Stegeman. “Minder meters is immers minder geld."

Controle op aanwezigheid
De consequentie van flexplekken is dat alle informatie digitaal moet worden, zodat het overal binnen het bedrijf beschikbaar is. Voor de managementstijl verandert er volgens Stegeman niet veel. Controle op aanwezigheid is ook in deze fase de dominante stijl. Stegeman noemt deze fase HNW Small.

Andere locaties
Bij HNW Medium wordt het wat hem betreft een klein beetje spannender. De medewerkers mogen nu ook op andere locaties dan het kantoor gaan werken (lees: thuis), maar de manager spreekt graag vaste dagen af waarop dit gebeurt. "De managementstijl blijft gebaseerd op aanwezigheid."

Zelfstandig werken
Een echte stap maken bedrijven volgens Stegeman bij HNW Large. Medewerkers mogen dan zelf bepalen wanneer en waar zij werken. De stap die managers hier moeten zetten heeft betrekking op de switch van controle en sturing op aanwezigheid naar sturing op output van de individuele medewerkers. "Medewerkers worden gewaardeerd als professional en in staat geacht zelfstandig hun werk in te delen en uit te voeren."

HNW XL
Het wordt volgens Stegeman echt interessant bij wat hij noemt HNW XL, "als niet individuen maar hele teams gestuurd worden op output". Teams krijgen doelstellingen en mogen onderling de werkzaamheden verdelen. Managers houden zich dan met name bezig met de lange termijn en het operationeel coaching en zorgen voor oplossingen bij eventuele problemen.

Natuurlijk leiderschap
Bij HNW XXL verdwijnt de rol van manager zelfs en wordt natuurlijk leiderschap op basis van meritocratie geïntroduceerd. "Geen aangewezen leiders, maar mensen die op deelgebieden door de omgeving als leider geaccepteerd worden. Teams die volledig zelfstandig opereren, de volle verantwoordelijkheid dragen en besluiten nemen. Teamleden die ondernemend en risicodragend betrokken zijn bij de organisatie." Het duurt waarschijnlijk nog wel even tot ieder bedrijf in deze fase is aanbeland…

Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, flexibel werken, thuiswerken, kantoor, leiderschap, samenwerken, wat is het nieuwe werken

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis 40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis

Deeltijdwerk heeft een keerzijde Deeltijdwerk heeft een keerzijde

4 tips voor ouders die flexibel willen werken 4 tips voor ouders die flexibel willen werken

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...