"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


KBenP en Microsoft: praktische workshop over het Nieuwe Werken

KBenP en Microsoft: praktische workshop over het Nieuwe Werken


KBenP heeft in nauwe samenwerking met Microsoft een Curriculum ontwikkeld om u bij de hand te nemen op weg naar 'het Nieuwe Werken'. Ambtenaar 2.0 en Overheid 2.0 zijn visies op het werken binnen de overheid, in lijn met ‘het Nieuwe Werken'. Ambtenaar 2.0 is ook een organisatie die de gevolgen onderzoekt van de maatschappelijke veranderingen op internet voor het werken van de overheid. Het Curriculum biedt u masterclasses, workshops, expertsessies, leergangen en simulaties.

U kunt in gesprek met ervaringsdeskundigen uit bedrijven waar men 'nieuw werkt'. U krijgt handreikingen op maat om zelf een volgende stap te zetten. Het Curriculum voorziet ook in werkbezoeken aan innovatieve bedrijven. Alle aspecten krijgen aandacht: management, samenwerken, Arbo, kantoorinrichting, technologie, verandermanagement et cetera. De modules tezamen belichten het nieuwe werken vanuit alle -vooral ook niet-technische- invalshoeken. U kunt aan het gehele Curriculum deelnemen, maar ook aan alleen specifieke modules naar keuze.

De modules van het Curriculum zijn ingedeeld naar 4 aspecten:
modules over inspiratie
modules over organisatie
modules over cultuur
modules over technologie
alle modules van het curriculum

De genoemde aspecten zijn de vier aspecten van de zogenaamde 'Factor 4' methodiek. De Factor 4 methodiek is ontwikkeld om de ambities van bedrijven en hun medewerkers te kunnen meten. Deze dimensies hebben een directie relatie met de visie op het Nieuwe Werken.

Wat is 'het Nieuwe Werken'?

Het Nieuwe Werken is een organisatiemodel waarmee kenniswerk op een transparante en op samenwerking gerichte wijze is vormgegeven. Dit leidt ertoe dat kenniswerkers zich optimaal geïnspireerd voelen. Zij hebben veel ruimte om hun werk in te delen. Zij doen uitdagend werk dat hen helpt zichzelf verder te ontwikkelen. Zij werken daardoor met passie. Een cultuur van samenwerking en kennisdeling bevordert het Nieuwe Werken. Moderne technologie ondersteunt de kenniswerker in zijn werk en ontwikkeling.

Waarom het Nieuwe Werken?

We verwachten een structureel tekort van jonge, hoog opgeleide, talentvolle medewerkers. Ook zien we de aard van de medewerkers veranderen. De nieuwe medewerkers staan positief ten opzichte van technologie en zijn opgegroeid met –en voor een deel op- het internet. Hun manier van samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en het organiseren van tijdelijke teams gericht op een specifiek doel. Zij zullen in hun carrière gemiddeld 19 verschillende banen hebben. Zij zijn de Generatie Einstein, de NetGen, Generatie Y, de Millenials of de Internet Natives.

De Nederlandse economie ontwikkelt zich steeds verder in de richting van een diensten- en kenniseconomie. De concurrentie van de rest van de wereld –en niet in de laatste plaats ven de opkomende economieën- wordt steeds groter. Dienstverlening en kenniswerk wordt meer en meer tijd- en plaatsonafhankelijk. Om een concurrentievoorsprong te behouden, dienen Nederlandse organisaties zichzelf in dit opzicht voortdurend te ontwikkelen.

Doel van het Nieuwe Werken

Het Nieuwe werken heeft tot doel om de hiervoor beschreven economische en sociale context aan te wenden om de bedrijfsresultaten van organisaties te verbeteren. We bereiken dit op de volgende manieren:

De organisatie aantrekkelijk maken voor de Generatie Einstein


Organisaties die de nieuwe generatie een werkomgeving bieden die aansluit bij hun ideaalbeeld, zullen beter in staat zijn jonge, talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. Het Nieuwe Werken is daarmee een belangrijk concurrentiemiddel op de arbeidsmarkt.

Het verhogen van de productiviteit van de kenniswerker


De productiviteit van kenniswerkers neemt toe als we hen op een transparante manier toegang geven tot alle kennis binnen de organisatie en we hen hun werk zelf laten inrichten. Minder tijd gaat verloren aan zoeken naar informatie en aan het ordenen en beheren van informatie. Meer informatie en kennis wordt hergebruikt.

Het collectief maken van en delen van kennis


Het delen van kennis zorgt voor een productieve en leerzame werkomgeving voor kenniswerkers. Om kennis te delen, moet deze expliciet worden gemaakt. Door kennis expliciet te maken en te delen, wordt kennis collectief en blijft kennis voor de organisatie behouden na het vertrek van kenniswerkers uit de organisatie.

Meer informatie
Microsoft - Het Nieuwe Werken
KB&P - Het Nieuwe Werken
Leaflet - Het Nieuwe Werken

Tags: ambtenaar 2.0, factor 4

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...