"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


'Werkgever schiet tekort bij Het Nieuwe Werken'

'Werkgever schiet tekort bij Het Nieuwe Werken'


Werkgevers zorgen nog te weinig voor een goede thuiswerkplek voor hun werknemers. "Zij zijn onvoldoende bewust van de verplichtingen die de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, red.) met zich meebrengt", constateert Danielle Dubbel, directeur van De Arbeidsrechtfabriek.

De Arbowet stelt ergonomische eisen ten aanzien van onder meer stoel, bureau, beeldscherm en verlichting. Indien personeel thuis werkt, dienen alle elementen in orde te zijn. "De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. Hij is bovendien risicoaansprakelijk", zegt juriste Dubbel. "Dat betekent ook dat het de taak van de werkgever is om regelmatig te controleren of de werknemer op de juiste manier gebruikmaakt van zijn thuiswerkplek."

Het Nieuwe Werken
Veel werkgevers moedigen Het Nieuwe Werken aan, maar wanneer het aankomt op hun primaire verantwoordelijkheden, schieten zij tekort, stelt Dubbel. Althans, juridisch gezien. Theorie en praktijk sluiten namelijk nog niet op elkaar aan als het gaat om naleving van de regelgeving. "Werknemers kunnen nog altijd met succes een schadevergoeding eisen bij letsel wegens thuiswerk." De directeur van De Arbeidsrechtfabriek roept werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het inrichten van een gezonde thuiswerkplek en het regelmatig controleren hiervan. Zij zijn immers in overtreding wanneer zij de Arbowet niet naleven.

Thuiswerken risico werkgever
Werknemers staan dus nog altijd vrij sterk als het gaat om issues met hun werkgever op het gebied van thuiswerken. In januari dit jaar stelde de kantonrechter te Haarlem een werknemer in het gelijk die een deel van zijn tijd niet werkte en volgens de werkgever ook geen aanspraak kon maken op loon. De motivering van de rechter was dat de reden voor de niet declarabele uren ‘in de risicosfeer van de werkgever’ liggen.

Verwachtingen HNW managen
Dubbel: "Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk het is om in het kader van Het Nieuwe Werken verwachtingen te managen. Behalve om verwachtingen op het gebied van resultaten en performance, gaat het ook om facilitaire randvoorwaarden." Ook organisaties die langzaam maar zeker de knop omzetten, doen er goed aan om eens te informeren naar de mogelijkheden om resultaatgericht werken te ondersteunen. "Mede in het licht van de uitspraak zie je een algemene tendens om het thuiswerken ordentelijk te regelen en te faciliteren."

Tags: het nieuwe werken, thuiswerken, werkplek

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...