"Meer dan 3159 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


HR-managers moeten nu overstappen van traditionele flexibiliteit naar Het Nieuwe Werken

HR-managers moeten nu overstappen van traditionele flexibiliteit naar Het Nieuwe Werken


Zowel werkgevers als werknemers vinden flexibilisering van de arbeidsmarkt steeds belangrijker, maar om verschillende redenen.

Werkgevers willen werknemers optimaal kunnen inzetten en zoeken zodoende naar flexibiliteit om werkpieken beter op te kunnen vangen, sterker in te kunnen spelen op vragen uit de markt en om minder conjunctuurgevoelig te zijn. Werkgevers vertalen dit naar flexibele werktijden, deeltijdarbeid en uitzendkrachten.
Werknemers daarentegen beogen met meer flexibiliteit de optimalisering van hun werk/privébalans. En naast flexibele uren speelt voor hen thuiswerken ook een belangrijke rol.

Aan het HR-management de uitdaging hierin het juiste evenwicht te vinden. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt Trendonderzoek 2011 van Tempo-Team.

Investeren in flexibiliseren

Als het HR-management het personeelsbestand kan aanpassen aan de marktdynamiek, kan de organisatie haar marktpositie versterken en verzekerd zijn van productiecontinuïteit. Daarom mogen HR-managers niet te conservatief denken in het uitwerken van aangepaste strategieën en moeten zij durven investeren in alle vormen van flexibiliteit.

Het Nieuwe Werken sluit aan op de arbeidsmarktdynamiek

Er wordt nu nog te veel vastgehouden aan de klassieke vormen van flexibiliteit. Overwerk is de meest geaccepteerde vorm van flexibiliteit, gevolgd door flexibele werkuren. Thuiswerken scoort opvallend laag. Het is noodzakelijk dat organisaties innoveren en out-of-the-box gaan denken omdat, gezien de conjuncturele gevoeligheid van de markten, de vraag naar flexibiliteit nog verder toe zal nemen. Belangrijk element hierin is dat werken, vooral voor werknemers, onafhankelijker moet worden van tijd en plaats. Vormen van Het Nieuwe Werken als thuiswerken, werken op afstand en mobiel werken, aangevuld met flexibele werkuren, deeltijdarbeid en uitzendwerk, sluiten sterker aan op de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Tags: het nieuwe werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, werk privé balans, telewerken

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis 40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis

Deeltijdwerk heeft een keerzijde Deeltijdwerk heeft een keerzijde

4 tips voor ouders die flexibel willen werken 4 tips voor ouders die flexibel willen werken

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...