"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Duurzaamheid zou intentie van Het Nieuwe Werken moeten zijn

Duurzaamheid zou intentie van Het Nieuwe Werken moeten zijn


Bedrijven zouden Het Nieuwe Werken niet alleen moeten invoeren vanwege kostenbesparingen. Duurzaamheid zou de intentie moeten zijn. Aldus Ad Bijma van Agentschap NL, die liever spreekt over Het Duurzame Nieuwe Werken.

Het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling, waarvoor Bijma programma-adviseur is bij Agentschap NL, heeft als doel het ontwikkelen, ondersteunen en verspreiden van kennis over duurzame ontwikkeling. Dit programma richt zich met name op de overheids- en onderwijssector.

De intentie van Het Nieuwe Werken

Bijma: "Sommige bedrijven vullen Het Nieuwe Werken op een heel instrumentele manier in: ze gebruiken het om geld te besparen op werkplekken en reiskosten. Maar volgens mij is dat niet de juiste manier. Het Nieuwe Werken werkt vooral wanneer je erin slaagt de organisatiedoelstellingen te verbinden met de doelstellingen van individuele mensen en die van de samenleving. Het werkt wanneer mensen zinvol kunnen leven, ook omdat ze weten dat hun werk bijdraagt aan een betere samenleving. Wanneer je het vanuit die intentie bekijkt, zie je niet alleen kostenbesparingen, maar ook een stip op de horizon."

Bijma spreekt dan ook liever over Het Duurzame Nieuwe Werken. "Je doet het dan binnen een bredere context. Een context die op meer is gericht dan winstmaximalisatie. Ons programma richt zich op duurzaamheid, omdat we vinden dat de 3 P’s in een juiste verhouding moeten staan."

Het Nieuwe Werken en duurzaamheid

Bijma: "Duurzaamheid gaat vaak over Planet, omdat dat goed meetbaar is en tot de verbeelding spreekt. Maar we hebben erg veel moeite te kijken naar de menselijke kant, de People-kant. Vanaf midden jaren negentig kregen we aandacht voor slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Maar pas sinds een paar jaar kijken we in het Westen ook nadrukkelijk naar de positie van werknemers in onze eigen bedrijven. Het is relatief nieuw dat we niet top-down organiseren maar van onderop. En dat we maximaal gebruik willen maken van talenten en een omgeving willen scheppen waarin mensen zo goed mogelijk kunnen bijdragen."

"Als ik met P&O’ers praat die bij de overheid werken, zeggen ze dat ze andere competenties in hun organisatie nodig hebben. Vroeger was het belangrijk dat medewerkers regels konden bedenken en handhaven. Nu hebben we mensen nodig die de regels samen met allerlei externe groepen opstellen. Netwerk- en procesvaardigheden worden voor deze ambtenaren steeds belangrijker."

Tags: het nieuwe werken, duurzaamheid, kostenbesparing

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...