"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Aart Bos - Productiviteit; meer met minder

Aart Bos - Productiviteit; meer met minder


In een tijd waarin we van een systeemcrisis mogen spreken, is het voor elke manager een grote verantwoordelijkheid om zijn of haar organisatie naar een volgende fase te loodsen. Extrapoleren van het verleden helpt niet meer. Globalisering en informatisering zijn bijvoorbeeld twee drivers die maken dat de voorspelbaarheid minimaal is.

Nuchterheid en goed huisvaderschap helpen om,als het mistig is, geen grote brokken te maken. Nuchter ondernemersgevoel helpt om de kansen te pakken. In beide gevallen een ont- nuchtering van de waan van de dag, van de waan van het laatste decennium. Onze westerse wereld expandeerde over de hele wereld.

Als Nederlanders hebben we onze kracht laten zien. Het ging ons erg goed. De jongere medewerkers en ook hun leidinggevenden hebben nauwelijks ervaring met het aanpakken van een crisis. Hoe gaan u en ik om met een onzekere markt. Wat zijn de consequenties voor ons (sociale) HRM beleid. We kunnen in een kramp schieten van harde en snelle saneringen, maar 9 maanden geleden was de krappe arbeidsmarkt en de strijd om de Y generatie nog een hot issue. Wat is tijdelijk en welke onderstroom is structureel?

Mijn ambitie is om een weg te vinden die best onzeker is qua tempo en exacte richting, maar de kathedraal die ik wil helpen bouwen heeft wel enkele fundamentele kenmerken:

1.De klant staat centraal
We zijn de klant uit het oog verloren. Schaalvergroting is een van de oorzaken. Een dilemma wat ik herken in vele sectoren is hoe organiseer ik grootschaligheid kleinschalig. De noodzaak tot schaalgrootte is herkenbaar in een globaliserende wereld met kostbare informatiseringstrajecten, maar heeft als neveneffect gehad dat we zijn gaan structureren en professionaliseren. Dit heeft weer geleid tot vele SLA's, honderden KPI's om te kunnen managen en controleren. Maar sturen we daar echt op? Herkennen we in de tientallen dashboards (van CEO tot en met Call center- supervisor) de strategische doelstellingen nog?

En zeker zo belangrijk helpt de sturing om de klant echt centraal te stellen. Zijn onze processen en procedures niet teveel functioneel optimaal ingericht. Kunnen we de doorlooptijden niet verkorten en daarmee de klanttevredenheid niet verhogen door echt een doorbraak in sturing en cultuur te bereiken. In deze ont- bureaucratisering ligt een besparingspotentie van 10- 20 %, waarbij parallel (dus niet of of) de klanttevredenheid omhoog gaat

2. De medewerker centraal
Wij hebben als Boer & Croon NeXtrategy voor en met Microsoft de Factor 4 Index ontwikkeld en tientallen maken toegepast. De focus is de betrokkenheid van de medewerker in kaart te brengen vanuit 4 invalshoeken. Inspiratie en cultuur aan de zogenaamd zachte en organisatie en technologie aan de meer instrumentele kant. Onze best practise ervaring is dat medewerkers meer als volwassenen behandeld willen worden en dat ze veel energie krijgen als helder is waarvoor ze werken (bedrijfs- afdelingsdoelstellingen) en voor wie. Want het is veel leuker om voor een klant te werken, dan voor de andere afdeling op de andere etage.
Opvallend is dat de verschillen uit de Factor 4 analyse binnen één bedrijf tussen afdelingen of werkmaatschappijen zo groot zijn. De belangrijkste reden is het voorbeeld gedrag van de betrokken manager, liever leider en de wijze waarop hij/ zij het team hebben neergezet. Wat dat betreft illustreert het boek de speed of trust prachtig hoe je je slagkracht kan vergroten door elkaar te vertrouwen. Wantrouwen betekent uitstel van beslissingen en uiteindelijk verliezen van deals en klanten.

Mijn pleidooi is samengevat ont-nuchteren, de kaasschaaf methode is geen antwoord op een structurele ontwikkeling. Nieuwe leiders die medewerkers in hun kracht zetten om te groeien en daarmee hun klanten te inspireren zullen winnen. Productiviteit, meer met minder, en energie door nieuw leiderschap!

Aart Bos, partner Boer & Croon Nextrategy

Tags: efficiënter werken, kostenreductie, productiviteit, factor 4 index

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...