"Meer dan 3181 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Werktijden vormen grootste uitdaging voor personeelsplanning

Werktijden vormen grootste uitdaging voor personeelsplanning


Het vervullen van wensen over werktijden is voor de meeste organisaties de grootste uitdaging rond personeelsplanning. Meer dan de helft worstelt met de voorkeuren van hun medewerkers.

Dat laat een benchmarkonderzoek van de Déhora Consultancy Group duidelijk zien onder 262 respondenten uit verschillende sectoren. Het onderzoek werd uitgevoerd om op structurele wijze in kaart te brengen hoe organisaties omgaan met personele inzet.

Werkaanbod
Naast de voorkeuren voor werktijden van medewerkers zijn ook de fluctuaties in het werkaanbod (49 procent), mutaties in het rooster (49 procent) en overtredingen van de Arbeidstijdenwet (43 procent) grote uitdagingen voor de personeelsplanners. Opvallend is dat ruim een kwart van de organisaties geen inzicht heeft in het werkaanbod op jaarniveau.

Organisaties hebben wel het besef dat er verbetering nodig is in de personeelsplanning, zo geeft 63 procent aan dat de planefficiency meer aandacht zou moeten krijgen.

Flexibiliteit
Gebrek aan flexibiliteit bij zowel de medewerkers als de planningssystematiek leidt veelal tot over- (36 procent) of onderbezetting (47 procent). Extra kosten als gevolg van inhuur (35 procent) of overwerken (42 procent) zijn vaak het gevolg.

Lange termijn
Reden voor de uitdagingen die uit het onderzoek naar voren komen is het gebrek aan lange termijnvisie op personeelsplanning. De meeste organisaties geven aan vooral de operationele (86 procent) en tactische (52 procent) personeelsplanning kwalitatief goed te beheersen, waarbij meer een korte termijnvisie wordt toegepast.

Vergrijzing
Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts ruim een derde van de organisaties actie onderneemt tegen vergrijzing. Als gevolg daarvan zal er de komende decennia een behoorlijke krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Hierdoor krijgen organisaties moeite met het vervullen van vacatures en lopen zij het risico dat veel kennis en ervaring verloren gaat. De organisaties die wel actie ondernemen, richten zich met name op het investeren in opleidingen (44 procent) en het aannemen van meer jongeren (31 procent).

Levensfasebewust
Verder voert nog geen kwart van de organisaties op dit moment een levensfasebewust personeelsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften die op dat moment spelen. Het creëren van een optimaal werkklimaat dat past bij de levensfase van de medewerker zorgt vitalere, meer gemotiveerde en betere inzetbare werknemers.

Werk-privé
Zo kunnen bijvoorbeeld werktijden afgestemd worden op de privé-situatie waardoor de combinatie werk-privé in balans blijft. De verwachting is dat door de vergrijzing organisaties steeds vaker kiezen voor een levensfasebewust personeelsbeleid. Op dit moment verwacht 24 procent hier de komende jaren de focus op te leggen. Echter, ruim de helft van de organisaties (53 procent) is niet van plan hier actief iets mee te gaan doen.

Om werk-privé in balans te houden ondernemen organisaties maatregelen die divers zijn en variëren van het compenseren van overwerk in tijd (70 procent), speciale verlofregelingen (53 procent) tot rekening houden met de voorkeur van de medewerkers voor werktijden (53 procent) tot flexibele start- en eindtijden (34 procent).

Zelfroosteren
Organisaties passen ook steeds vaker zelfroosteren toe (21 procent). Nog eens 32 procent is van plan hier in de komende jaren ook de focus op te leggen. De onderzoeksresultaten laten zien dat het ziekteverzuim gemiddeld 1,5 procentpunt lager ligt bij organisaties die zelfroosteren.


Tags: flexibel werken, werk privé balans, flexibele werktijden, zelfroosteren, werktijden, overwerken, arbeidstijden, personeelsplanning, werkaanbod, levensfasebewust

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Zakelijke reiziger kiest steeds vaker voor trein Zakelijke reiziger kiest steeds vaker voor trein

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...