"Meer dan 3161 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Gemeente-cao past niet bij Het Nieuwe Werken

Gemeente-cao past niet bij Het Nieuwe Werken


De huidige cao voor gemeenteambtenaren is achterhaald en past niet bij het Het Nieuwe Werken. Hij gaat te veel uit van uniformiteit, slechte leidinggevenden en kwetsbare medewerkers. Dat vindt de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).

Het platform Goed werkgeverschap van de VGS, actief onder de naam #Gowege, heeft acht principes geformuleerd voor de Cao van de Toekomst en deze aangeboden aan de VNG en de vakbonden.

Maatwerk
De nieuwe cao bestaat als het aan de gemeentesecretarissen ligt uit niet meer dan drie A4-tjes collectieve afspraken. Binnen dat ‘dunne kader’ moeten gemeenten zelf ruimte krijgen om maatwerkafspraken te maken met hun ambtenaren.

Prestatiegericht
Zo wil de VGS af van de jaarlijkse periodieken. Of iemand extra salaris krijgt, moet afhangen van hoe hij of zij heeft gepresteerd. Ook het uitgebreide pakket van collectieve secundaire arbeidsvoorwaarden kan van tafel. In plaats daarvan moeten kleine budgetten voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden samengevoegd in één persoonlijk budget. Medewerkers kunnen dat naar keuze inzetten.

Het Nieuwe Werken
Met de nieuwe principes wil de VGS een bijdrage leveren aan de gesprekken over de nieuwe gemeente-cao voor 2013. Daarbij willen de gemeentesecretarissen “fundamenteel nadenken over wat bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken vraagt van gemeenten en wat daarvoor in een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden geregeld." Dat zei initiatiefnemer Frans Mencke in Binnenlands Bestuur.

Leidinggevenden
De ‘mini-cao’ van de VGS betekent een grote rol voor leidinggevenden bijvoorbeeld als het gaat om beloning. Die beoordeelt of een medewerker de afgesproken doelstellingen heeft bereikt en in aanmerking komt voor meer salaris.

Tags: het nieuwe werken, cao, salaris, leidinggeven, medewerkers, prestatiebeloning

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis 40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis

Deeltijdwerk heeft een keerzijde Deeltijdwerk heeft een keerzijde

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...