"Meer dan 3165 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’

‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’


De arbeidsmarkt moet dringend worden gemoderniseerd, stellen vooraanstaande arbeidsmarktexperts. Flexwerkers verdienen meer zekerheden en werknemers in vaste banen moeten flexibeler worden.

Dat stellen de arbeidsmarktexperts in het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’. Het manifest geeft een uitgebreide beschouwing over wat er allemaal anders moet in alle mogelijke regels en wetten die de arbeidsmarkt beïnvloeden.

Arbeidsmarkt
In het manifest stellen de experts, onder wie drie hoogleraren op het terrein van  arbeidsrecht en employability, dat de landelijke en sectorspecifieke 'regels en instituties voor de arbeidsmarkt' achterlopen bij de huidige economische ontwikkelingen.

Flexibilisering
Volgens het manifest is sinds de jaren negentig de werkzekerheid niet voldoende meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen (ZZP-ers) sterk is doorgezet.

“De onbalans die daardoor is ontstaan, kan de Nederlandse economie en de samenleving schade toebrengen als die blijft voortbestaan. Kabinetten en sociale partners hebben hier nog geen gezamenlijke oplossing voor kunnen vinden", aldus het persbericht bij het manifest.

Flexibel werken
Flexibel werken moet niet teruggedrongen worden, maar definitief worden genormaliseerd, vinden de auteurs van het manifest.

Dat betekent dat flexwerkers meer zekerheid geboden moet worden door middel van vrijwillige heraansluiting bij collectieve voorzieningen. Daardoor zal het draagvlak en de draagkracht van die voorzieningen ook weer toenemen. Ook kunnen op nationaal niveau aanvullende voorzieningen worden getroffen.

De vorm waarin mensen werken mag geen verschil uitmaken voor essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Concurreren moet niet op basis van contractvormen en arbeidsvoorwaarden gebeuren, maar op basis van kwaliteit.

Zeggenschap over werktijden
Enkele aanbevelingen uit het manifest:
  • Scholing moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor werknemers in een vaste baan, maar ook voor ZZP-ers en flexwerkers.
  • Via een systeem van trekkingsrechten kunnen werknemers en werknemers gezamenlijk investeren in scholing.
  • Werknemers moeten in staat worden gesteld om hun competenties te documenteren in ePortfolio’s. Een dergelijk systeem wordt al in het onderwijs gebruikt.
  • Flexwerkers moeten zich kunnen aansluiten bij collectieve voorzieningen die nu vaak per CAO worden geregeld.
  • Goede organisatie van-werk-naar-werk-trajecten waarbij ook flexwerkers worden ondersteund naar ander werk
  • Goede en betaalbare arbeidsongeschiktheids- en pensioenvoorziening voor alle werkenden
  • Meer zeggenschap over arbeidstijden voor werkenden.
Manifest
Aan het manifest schreven onder meer mee: Ronald Dekker (arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg), Linde Gonggrijp (directeur van FNV Zelfstandigen), Marc van der Meer (directeur van ECBO, het Expertisecentrum Beroepsonderwijs), Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar Employability aan de Universiteit van Amsterdam), Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg).

Tags: het nieuwe werken, flexibel werken, hrm, innovatie, flexwerken, slimmer werken, werknemers, arbeidstijden, employability

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Zakelijke reiziger kiest steeds vaker voor trein Zakelijke reiziger kiest steeds vaker voor trein

Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’ Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’

Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...