"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Ernst & Young - ICT rapport over mobiliteit en thuiswerken

Ernst & Young - ICT rapport over mobiliteit en thuiswerken


Mobiliteit en thuiswerken samenvatting

Vergeleken met afgelopen jaren is het aandeel thuiswerkers ongeveer gelijk gebleven. Op dit moment werkt iets minder dan de helft van de ondervraagde managers en professionals (gedeeltelijk) vanuit huis.

Twee op de drie thuiswerkers werken gemiddeld niet meer dan een dag per week thuis. De thuiswerker werkt gemiddeld 10 uur per week vanuit huis.

De maandelijkse kosten voor thuiswerken bedragen gemiddeld 46 euro per maand, een daling ten opzichte van vorig jaar (53 euro).

De voorkeur voor thuiswerken versus werken op kantoor is ongeveer gelijk verdeeld: een derde werkt liever thuis, een derde liever op kantoor en de rest heeft geen voorkeur. De voorkeur voor thuiswerken is relatief groot binnen de overheid, onder kleine organisaties en onder 50+'ers.

De meeste ondervraagden werken thuis effectiever dan op het werk. Met name ambtenaren en oudere medewerkers (50+ jaar) vinden thuiswerken veel effectiever.

De voornaamste redenen om vanuit huis te werken zijn ongestoord werken, overwerk, efficiënter werken en minder reistijd.

Naar verwachting zal het aantal thuiswerkers het komende jaar verder toenemen, met name onder grotere bedrijven (vanaf 100 werknemers).

Hoewel het binnen de meeste organisaties in principe mogelijk is om voor een deel thuis te werken, wordt dit maar door weinig organisaties (9%) aangemoedigd. De meeste organisaties willen het huidige niveau van thuiswerken dan ook gelijk houden. Dit staat op gespannen voet met de wens van veel medewerkers om (meer) thuis te werken.

Zes op de tien bedrijven zien organisatie beveiliging als een barrière voor thuiswerken.
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...