"Meer dan 3124 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Thuiswerkers zijn niet altijd eerlijk met hun tijden

Thuiswerkers zijn niet altijd eerlijk met hun tijden


Bedrijven hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer last gehad van frauderende medewerkers. Door de crisis nam de interne misdrijven met geld toe. Ook in tijd fraudeerden medewerkers, dankzij de groeiende popualirteit van Het Nieuwe Werken en de groei aan kortere arbeidsovereenkomsten.

Dat concluderen de bedrijfsrechercheurs van Hoffmann Bedrijfsrecherche.  Het onderzoeksbureau presenteert vandaag haar bevindingen over de Trends en Ontwikkelingen van 2013.

Fraude
Het onderzoek laat zien dat bedrijven meer last hebben gehad van interne criminaliteit. Er was ook het afglopen jaar een lichte stijging van het aantal fraudegevallen.
Met name het MKB bleek kwetsbaar te zijn. Na een incident probeerden bedrijven en instellingen de schade wel te beperken, maar ze kozen helaas maar zelden voor een preventieve aanpak.

Het aantal fraudeonderzoeken binnen het MKB steeg met 10 procent (van 50 procent in 2012 naar 60 procent van het geheel in 2013).

Geld
Veel medewerkers kampten vorig jaar met een verslechterde financiële situatie. Mogelijk ligt dit ten grondslag aan de stijging van het aantal fraudegevallen met geld. In meer dan de helft van de fraudegevallen is geld in het spel.

Een belangrijke oorzaak van de toegenomen criminaliteit in het bedrijfsleven is de recessie. Bedrijven bezuinigden in 2013 op preventieve maatregelen, zoals screeningen van personeel en weerbaarheidstests van de ICT-omgeving.

Overheden
De bezuinigingen en de daarbij horende toename van bedrijfscriminaliteit hebben grote gevolgen. Zo nam de fraude binnen (semi-)overheden met 3 procent toe van 13 procent in 2012 naar 16 procent van het geheel in 2013. Steeds vaker gingen uitvoerende ambtenaren, maar ook gemeentesecretarissen, wethouders en burgemeesters de fout in.

De dader was in 2013 vaker een oudere werknemer met een leidinggevende functie. Juist de persoon van wie je het minst een misstap verwacht.

Flexibele arbeidsovereenkomsten
Ook komend jaar zal de schade door frauderende werknemers toenemen, voorspelt Hoffmann. De interne bedrijfscriminaliteit komt ook voort uit een dalende loyaliteit: de kortere en flexibele arbeidsovereenkomsten werken een misstap eerder in de hand. Dat kan ervoor zorgen dat medewerkers met gevoelige informatie aan de haal gaan om vervolgens een concurrerend bedrijf te starten.

Cybercrime
Het gevaar komt in de komende jaren met name van buiten: cybercriminaliteit wordt steeds meer een georganiseerde misdaad, waarbij hele bedrijfssystemen worden platgelegd en gevoelige informatie kan worden gestolen. Ook de preventie-achterstand ontstaan in de crisisjaren, werkt risicoverhogend.

Tags: het nieuwe werken, thuiswerken, werkplek, werknemerstevredenheid, werknemers, werktijden, fraude

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

5 Grootste misvattingen over secretaresses 5 Grootste misvattingen over secretaresses

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren

Is de hele dag staand werken wel zo gezond? Is de hele dag staand werken wel zo gezond?

Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips. Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips.

Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen? Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen?

Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding? Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding?

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...