"Meer dan 3070 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


5 Tips voor meer vrouwen in hogere functies

5 Tips voor meer vrouwen in hogere functies


De arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland is de afgelopen jaren gestegen van 55 procent in 2003 naar 59,9 procent in 2013. De doorstroom van vrouwen naar hogere functies en managementbanen laat echter nog te wensen over. Reden temeer om eens aantal bewezen succesfactoren op een rij te zetten die de arbeidsparticipatie van vrouwen helpen verbeteren.

Uit onderzoek in maart 2014 van bureau Grant Thornton blijkt dat senior managementfuncties negen van de tien keer door een man worden bekleed. Daarmee neemt Nederland binnen Europa de laagste positie in. Van de 85 grote bedrijven in Nederland hebben 32 bedrijven nog geen enkele vrouw in de top. Er zijn in 2014 slechts 4,7 procent vrouwelijke bestuurders werkzaam in de Raad van Bestuur.

Toch zijn er wel degelijk ook instrumenten en bewezen succesfactoren die een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van vrouwen. Een overzicht:

1. Overweeg een voorkeursbehandeling
Op grond van de Wet gelijke behandeling mag een werkgever natuurlijk geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen in zijn werving en selectie. Toch is een voorkeursbehandeling voor vrouwen in bepaalde gevallen wel toegestaan.

Een aardig praktijkvoorbeeld betreft een technische universiteit die een aantal vacatures voor een ontwikkelingstraject alleen openstelde voor vrouwen. Deze voorkeursmaatregel is door de universiteit ingevoerd omdat er sprake zou zijn van een achterstandssituatie voor het vrouwelijk wetenschappelijk personeel.

2.Neem de juiste maatregelen
Werkgevers kunnen de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen door op organisatieniveau die juiste maatregelen te treffen. Om de in- en doorstroom van vrouwen te stimuleren, is het bijvoorbeeld van belang dat organisaties zich er bewust van worden dat in de dagelijkse praktijk processen kunnen spelen waardoor mannen en vrouwen ongelijke kansen krijgen. Ook al staat het formele organisatiebeleid gelijke kansen voor mannen en vrouwen voor.

3. Ken de oorzaken voor de beperkte in- en doorstroom
Er zijn verschillende oorzaken bekend voor de beperkte doorstroom van vrouwen naar topposities. Deze oorzaken zijn grofweg gelegen op drie niveaus: het macro-economische en sociaal-culturele niveau, het organisatieniveau en het persoonsniveau. Bekijk hier alle oorzaken.

4. Vrouwen meer uren laten werken
Sommige werkgevers zijn er enorm bij gebaat als de vrouwelijke medewerkers die in deeltijd werken, dat wellicht net wat meer uren zouden willen doen. Uit onderzoek blijkt dat er 8 instrumenten en 6 succesfactoren zijn om vrouwen te stimuleren om meer uren te gaan werken.

5. Tips om het ‘glazen plafond’ te doorbreken
Bedrijven kunnen dikwijls meer doen dan ze zelf denken om vrouwen gelijke kansen te bieden. Als bij uw bedrijf weinig vrouwen solliciteren, kijk dan eens kritisch naar de manier van werven en selecteren. En als vrouwen vaak blijven steken in de lagere functies of in het middenmanagement, ga dan eens te rade bij uw werknemers en bij de sleutelfiguren in uw loopbaanbeleid.

Tags: efficiënter werken, hrm, change management, management, werknemers, leiderschap, communicatie, vrouwen

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Millennials willen baan die past bij hun persoonlijkheid Millennials willen baan die past bij hun persoonlijkheid

Onuitgesproken issues belemmeren goed werkgeverschap Onuitgesproken issues belemmeren goed werkgeverschap

We willen werken op een duurzaam kantoor We willen werken op een duurzaam kantoor

35 plusser? Hoe hou je je werk leuk? 35 plusser? Hoe hou je je werk leuk?

Talent schaars? Weet waar je zoekt Talent schaars? Weet waar je zoekt

Kwart van de jonge professionals kampt met burn-out Kwart van de jonge professionals kampt met burn-out

Anders werken begint van binnen Anders werken begint van binnen

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...