"Meer dan 3124 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Werkgever verantwoordelijk voor gedrag ondergeschikten

Werkgever verantwoordelijk voor gedrag ondergeschikten


Een werkgever kan onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor een werknemer die schade veroorzaakt. En die aansprakelijkheid reikt soms ver. Een aantal interessante uitspraken op een rij.

Koffiewagens botsen
In een optocht van drie cateringmedewerksters met volbeladen koffiewagens, wordt de voorste medewerkster van achteren aangereden door een andere koffiewagen wanneer zij stopt om een deur te openen. Zij raakt hierdoor ernstig gewond aan haar achillespees. De rechter oordeelt dat de achterste werkneemster onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de voorste medewerkster. De werkgever is hiervoor aansprakelijk te houden.

Vallen over velletjes papier
Een ambtenaar brengt na het eten het vuile serviesgoed terug naar het bedrijfsrestaurant. Als hij de trap oploop valt hij over enkele velletjes papier die een collega daar heeft achtergelaten. De rechter acht de werkgever niet aansprakelijk op grond van zijn zorgplicht. Maar wel aansprakelijk voor het ongeval omdat er onrechtmatig gehandeld is door een werknemer. Omdat de werkgever op grond van art. 6:170 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is voor de (onrechtmatige) daden van zijn ondergeschikten, is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval.

Werknemer mishandelt fieser, werkgever veroordeeld
Een taxichauffeur mishandelt tijdens werktijd een fietser. De fietser lijdt schade waarvoor hij de dader met succes aansprakelijk stelt. De chauffeur meent dat de werkgever deze uitbetaalde schadevergoeding weer aan hem moet vergoeden en spreekt hem in een procedure daartoe aan. De rechtbank geeft de werknemer gelijk en veroordeelt de werkgever tot vergoeding van de door de fietser geleden schade.

Brand door lampolie op BBQ
Tijdens een personeelsfeest ontstaat brand doordat verschillende werknemers lampolie op de barbecue gieten. Het partycentrum brand geheel af. De Hoge Raad is, evenals het hof, van oordeel dat er functionele samenhang bestond tussen de dienstbetrekking waarin de werknemers tot hun werkgever(s) stonden en de door hen gemaakte fout. De werkgever is voor de schade aansprakelijk.

Werkgever aansprakelijk voor duw
In de lunchpauze zijn enkele werknemers van verschillende bedrijven met elkaar aan het dollen. Een van hen krijgt een duw van een werknemer van een ander bedrijf, valt daarbij ongelukkig en raakt arbeidsongeschikt. Hij spreekt zowel zijn eigen werkgever als de werkgever van de andere werknemer aan voor vergoeding van zijn schade. De rechtbank oordeelt, dat diens werkgever voor de fout van zijn ondergeschikte aansprakelijk is.

Werkgever niet verantwoordelijk voor mishandeling
Hoewel bovenstaande voorbeelden wellicht anders doen vermoeden, is de werkgever natuurlijk niet voor iedere onrechtmatige daad aansprakelijk. Dat blijkt uit deze zaak, waarin een werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en onder werktijd door een collega wordt mishandeld. Hij stelt zijn werkgeefster aansprakelijk voor de schade. Na een jarenlange procedure oordeelt het Gerechtshof te Arnhem dat de werkgeefster niet aansprakelijk is te houden voor de onrechtmatige daad die de collega heeft begaan. De zorgplicht van een werkgever gaat immers niet zo ver dat hij zijn werknemers constant observeert op eventueel agressief gedrag.

Tags: efficiënter werken, hrm, werknemers, werkgevers, verantwoordelijkheid

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

5 Grootste misvattingen over secretaresses 5 Grootste misvattingen over secretaresses

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren

Is de hele dag staand werken wel zo gezond? Is de hele dag staand werken wel zo gezond?

Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips. Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips.

Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen? Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen?

Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding? Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding?

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...