"Meer dan 3124 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Een flexibele schil van 30 procent is ideaal

Een flexibele schil van 30 procent is ideaal


Wanneer een organisatie een flexibele schil heeft van 30 procent is die organisatie sterk en flexibel genoeg om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat blijkt uit een publicatie van HRM adviesbureau Driessen en onderzoeksinstituut TNS Nipo.

Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat tweederde van de HRM’ers vindt dat ze het juiste personeelsbestand in huis hebben om de organisatiedoelstellingen te behalen.

Groei aan flexwerkers
Driessen deed onderzoek naar de arbeidsmarkt in de publieke sector (overheid, onderwijs, cultuur en zorg en welzijn) en bekeek hoe organisaties hun personeelsbestand qua vast en flex opbouwden. Ook werd voor welk soort werkzaamheden flexibele medewerkers worden ingehuurd. Hiervoor werden onder andere 300 HRM’ers en 500 werkenden in de publieke sector ondervraagd.

Momenteel hebben de ondervraagde HRM’ers gemiddeld 80 procent van hun werknemers in vaste dienst en huren zij voor de overige 20 procent flexibel personeel in. Met 67 procent vast personeel blijkt alleen de culturele sector af te wijken van dit gemiddelde. De organisaties verwachten dat hun flexibele schil de komende jaren nog wel zal groeien. Lees meer over welke rechten tijdelijke medewerkers in dienst hebben ten opzichte van vast personeel op PW De Gids Vakbase.

Flexibel werk
De meest voorkomende vorm van flexibel werk is in dienst zijn bij de werkgever op een flexibel contract. Gemiddeld wordt tweederde van de flexibele schil ingevuld door deze medewerkers. Daarna volgen het inhuren van medewerkers via een oproepcontract in eigen dienst, detacheren en het inhuren van zzp’ers, waar in percentages nauwelijks verschil zit.

Wel zitten er grote verschillen tussen branches in de meest geliefde vorm van flexwerk. Zo maakt driekwart van de overheidsinstanties graag gebruik van de inhuur van externe adviseurs, terwijl dat in het onderwijs, zorg en welzijn en cultuur schommelt rond de 30 procent. En binnen zorg en welzijn en de cultuurbranche zijn min-max contracten sterk vertegenwoordigd.

Ziekte en verlof
Als het gaat om de rol die de flexwerken binnen de organisatie vervult, hangt het sterk af hoe de medewerker wordt ingehuurd. Grofweg concludeert het onderzoek dat intern flexibele medewerkers ( met een tijdelijk contract in eigen dienst) worden ingezet om te zorgen dat het werk doorgaat, terwijl externe flexibele medewerkers worden ingezet om veranderingen of verbeteringen in de organisatie te bewerkstelligen.

Zo worden de intern flexibelen relatief vaak ingezet om collega’s te vervangen bij ziekte of verlof, en worden extern flexibelen ingezet op projecten waar specialistische kennis voor nodig is.

Tags: flexibel werken, hrm, flexwerken, onderzoek, zzp'ers, tijdelijke contracten, flexibel contract

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

5 Grootste misvattingen over secretaresses 5 Grootste misvattingen over secretaresses

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren

Is de hele dag staand werken wel zo gezond? Is de hele dag staand werken wel zo gezond?

Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips. Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips.

Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen? Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen?

Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding? Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding?

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...