"Meer dan 3125 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


HNW nog steeds springlevend op congres

HNW nog steeds springlevend op congres
Ruim 250 mensen kwamen op 4 december naar Nieuwegein om de laatste stand van zaken rond Het Nieuwe Werken te horen. Er werd verder druk getwitterd over de verschillende lezingen en workshops. Kortom, Het Nieuwe Werken is nog steeds springlevend.

De dag werd geopend door een prikkelende lezing van hoogleraar hoogleraar Organisatiekunde aan de TU/eOver Matthieuw Weggeman over het succesvol leiderschap.

Weerstand
Daarna spreidde de deelnemers over veertien interactieve workshops. “Waar vernieuwing is, is ook weerstand$rdquo;, stelt Aart Bouwmeester van Yolk BV bij de workshop Over Communicatie En De Kunst Van Verleiden. Voor een andere manier van werken dient dan ook juist een positief verhaal over die verandering in the picture te staan, aldus Bouwmeester. “Want “dan kun je de mindset over de verandering omvormen naar een positieve. Anderen krijg je mee in de verandering wanneer deze aantrekkelijk is."

Bouwmeester gebruikt de verleidingstechniek van Robert Cialdini: “Creëer exclusiviteit. Juist wat schaars is, wil je. Daarom is het niet verstandig om een grote informatiebijeenkomst te organiseren of een lang uitgeweid artikel te schrijven over het plan. Juist een pilot met een selectief groepje maakt Het Nieuwe Werken aantrekkelijk."

Beter en slimmer werken
Elske Overgoor, programmamanager bij NS, vertelde over hoe de NS Next de invulling van Het Nieuwe Werken is bij de spoorwegen. Susan Smulders van Moneypenny en Bartjan van der Jagt van de ABN Amro vertelden over de de concrete praktijkervaringen bij ABN AMRO Hypotheken en over de rol die leidinggevenden kunnen spelen. Beter en slimmer werken is het motto daarbij. De aanleiding voor de invoering van HNW was dat drie locaties samengingen naar één in Amersfoort. Om het vertrek van veel vakdeskundigen te voorkomen, die geen zin hadden om van Eindhoven naar Amersfoort te forensen zette ABN Amro Hypotheken in 2012 in op de nieuwe manier van werken. Van de 800 medewerkers werken er een kleine 500 regelmatig vanaf huis.

Kleine stapjes
Van der Jagt vertelt hoe ze eigenlijk vooral van start zijn gegaan en het in kleine stapjes zijn gaan invoeren. “Een masterplan eerst opstellen is niet nodig." Wel heeft de ABN Amro een aantal basisprincipes opgesteld waaraan de Nieuwe Werkers zich moeten houden. Het Nieuwe Werken is geen recht, maar een voorrecht. Je mag geen zorgtaken doen onder werktijd, je moet zorgen voor een goede werkplek, waarop je goed contact kunt hebben met je klanten en. Voor de sociale cohesie moet je één keer per week minimaal op kantoor komen en even aandacht geven aan je collega’s. Een keer in de maand is ere en weekstart waar het hele team even contact met elkaar heeft.

Collectieve ambities
In de HNW Carrousel vertelden KLM, BAM en Nuon over hun invoering van Het Nieuwe Werken. De drie bedrijven hebben samen met Qidos de verandering ingezet. Jolanda Vreeken van KLM benadrukt het belang van collectieve ambities. “Als je daar niet genoeg aandacht voor hebt, leidt het tot verwarring. Ook de ‘what’s in it for me?’ vraag moet helder zijn voor de medewerkers." Bij Nuon heeft de invoering van het Smart Working programma 73 procent van de werknemers het gevoel gegeven nu productiever te werken. Ook bij de BAM heeft het Samen Slimmer Werken programma voor tevredenheid geleid. "Mensen willen niet meer terug naar de hokjesorganisatie", zegt Marije Huurderma van BAM.

Af en toe herijken?
Martijn de Wildt van Qidos keek tevreden toe hoe de deelnemers aan de workshop langs de drie bedrijven schoven om de ervaringen te horen en vragen te stellen. Vooral vragen over hoe je moet omgaan met weerstand, wat nu een goede procesaanpak is en hoe je stuurt op resultaten kwamen in de workshop naar voren. “Ook de waarom-vraag is belangrijk", zegt De Wildt. “Het is daarom dan ook belangrijk om af en toe te herijken. Kloppen de ambities nog? Werkt het sturen op resultaat nog?" ?Ook vertrouwen is een thema dat veel voorbijkwam in de workshop. De Wildt: “Het is beter te vertrouwen en af en toe teleurgesteld te worden, dan niet te vertrouwen en miserable te leven, zo zei Lincoln treffend."

Anders werken
De Provincie Utrecht ging twee jaar geleden van start met Anders Werken, waarbij ambassadeurs het concept eerst namens hun afdeling gingen verkennen. Lauren Algra van de Provincie is tevreden over de workshop. “Er is veel interactie en veel herkenning." Dat Anders Werken een succes werd had veel te maken dat de ambtenaren verhuisden van een duister jaren ’70-pand naar een nieuw fris en modern pand. “Mensen zijn trots om hier te werken." Er zijn geen vaste werkplekken meer, en de werkvloer is verdeeld in verschillende zones, zoals de stiltegebieden, samenwerkingsgebieden en interactiegebieden.

Wat nog wel veel voorkomt, is dat mensen een plek bezet houden door er hun laptop neer te leggen en er dan niet te zitten. “Een beetje zoals je handdoek op de stoel bij het zwembad", reageert een van de deelnemers. Is dit ongewenst gedrag? En zo ja, moet de leidinggevende daar dan ingrijpen? Of moet je elkaar erop aanspreken?

De nabije toekomst
Als slotspreker hield Henny van Egmond van Yolk een boeiend betoog over organiseren in de nabije toekomst. Wat is er eigenlijk terecht gekomen van Het Nieuwe Werken? Wat is de volgende stap? En hoe kun je als organisatie al die veranderingen op een goede manier een plek geven?

Van Egmond: "Mobiel internet, internet of things, robotisering, cloudtechnologie, 3D-printing, het automatiseren van werk. er verandert zoveel, en de snelheid en onvoorspelbaarheid waarmee dat gebeurt is voor traditionele organisaties, zoals banken, verzekeraars en energiebedrijven, nauwelijks bij te houden. En als je dan nog steeds top down en hiërarchisch bent georganiseerd, veel mensen in dienst hebt, en vooral stuurt op finance en control, dan wordt het lasting. Succes ligt veel meer bij compacte netwerkorganisaties, die waardegedreven opereren, die flexibel zijn en durven experimenteren."


Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, werk privé balans, change management, management, slimmer werken, leiderschap

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

5 Grootste misvattingen over secretaresses 5 Grootste misvattingen over secretaresses

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren

Is de hele dag staand werken wel zo gezond? Is de hele dag staand werken wel zo gezond?

Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips. Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips.

Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen? Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen?

Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding? Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding?

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...