"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Flexibel werken is nu wettelijk recht. Wat verandert er precies?

Flexibel werken is nu wettelijk recht. Wat verandert er precies?


Vandaag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de Wet flexibel werken. Aangezien vorige week in het debat een ruime meerderheid al voor bleek, lijkt dit dan ook nog een formaliteit. Later dit jaar zullen de eerste wijzigingen komen. Wat zijn die precies?

De initiatiefwet moet flexibel werken bevorderen doordat medewerkers meer mogelijkheden krijgen om buiten kantoormuren te werken en zelf hun uren in te delen. De Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) wordt hierin omgevormd tot de Wet flexibel werken (Wfw).

Het debat over de initiatiefwet flexibel werken vond vorige week plaats. De wijzigingen betreffen het omvormen van de Wet aanpassing arbeidsduur tot een Wet flexibel werken (Wfw).

Verzoek voor thuiswerken
Werknemers kunnen bij hun werkgever een verzoek doen om de arbeidstijden en de arbeidplaats aan te passen. Nu kunnen werknemers alleen een verzoek doen om het aantal uren aan te passen. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen.

Werkgevers mogen deze aanvraag alleen afwijzen als ze daar goede redenen voor hebben. Bijvoorbeeld wanneer zijn bedrijfsvoering daardoor in de war raakt. Denk aan fabrieksmedewerker die wil thuiswerken. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde Wfw zal alleen van toepassing zijn op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben.

Zelf kiezen hoeveel uren
Tweede Kamerlid Voortman betoogde vorige week in het debat dat flexibel werken meerwaarde heeft voor zowel werkgevers als werknemers. Het is volgens Voortman niet zozeer de bedoeling dat werknemers door het wetsvoorstel meer gaan werken, maar vooral dat zij de uren die zij werken vrij kunnen kiezen. Het wetsvoorstel kan onder meer bijdragen aan een verruiming van de mogelijkheden voor mantelzorg en een verlaging van de file-druk. Volgens Voortman hebben de sociale partners aangegeven dat zij positief zijn over het wetsvoorstel.

TIP: Ontdek inspirerende praktijkcases van nieuwe vormen van werken tijdens de Masterclass Over Het Nieuwe Werken op 1, 15, 19 oktober, 5 november en 10 december.  

Plaatsonafhankelijk werken
Minister Asscher van Sociale Zaken stelde dat afspraken over flexibel werken maatwerk vergen. Dit is in de eerste plaats een zaak van werknemers en werkgevers. In steeds meer cao’s worden hier afspraken over gemaakt; momenteel circa 72 procent. De minister betoogde dat een werkgever ook zonder deze wet gemotiveerd moet reageren op een verzoek tot flexwerken en dat de effecten van het wetsvoorstel beperkt zijn.

De minister gaf in het debat echter wel aan dat het kabinet negatief is over de wettelijke verankering van het recht op plaatsonafhankelijk werken, maar positief neutraal staat tegenover het recht op tijdonafhankelijk werken. Ook VNO-NCW is niet bepaald blij met de wet. Volgens de werkgeversorganisatie behoort deze discussie over flexibel werken thuis in de relatie tussen de leidinggevende en de werknemer, of anders in de cao. In ieder geval niet bij de politiek.

Wilt u ons helpen?
Inmiddels zijn al veel organisaties overgestapt op een andere manier van werken. Naast tijd- en plaatsonafhankelijk werken heeft deze verandering ook grote consequenties voor de toe te passen managementstijl, de samenwerking tussen de medewerkers en allerlei werkafspraken. Hoe heeft de leidinggevende nog zicht op z’n medewerkers? En hoe blijft de binding tussen collega’s behouden?

In de Nationale enquête Het Nieuwe Werken 2015 willen we daar graag zicht op krijgen, net als op de vraag wat Het Nieuwe Werken nu werkelijk heeft opgeleverd, of doelstellingen gehaald zijn en waar we nu als ‘nieuw’ werkend Nederland staan.

Deelnemen aan de Nationale enquête Het Nieuwe Werken 2015 kan tot 30 april.

Doe mee en klik op deze link.

Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, flexibel werken, hrm, thuiswerken, werk privé balans, change management, flexwerken, werknemers, wet flexibel werken

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...