"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Beleid voor mobiel werken ontbreekt in bedrijfsleven

Beleid voor mobiel werken ontbreekt in bedrijfsleven


Mobiel werken wordt steeds meer toegepast door bedrijven in Nederland. Alleen een goed beleid om medewerkers richting te geven én te beschermen ontbreekt. Slechts 3 procent van de bedrijven heeft hiervoor duidelijk formeel beleid opgesteld, zo blijkt uit onderzoek van Citrix. Terwijl medewerkers er juist behoefte aan hebben. Country Manager Benelux Peter van Leest licht toe.

Dat is best schokkend te noemen, slechts 3 procent heeft beleid rond mobiel werken?
“Bij 39 procent van de bedrijven is er sprake van mobiel beleid, maar slechts 3 procent heeft echt duidelijk volwaardig beleid om mobiel werken van medewerkers te ondersteunen. Terwijl uit ons rapport duidelijk naar voren komt dat medewerkers dat wel verwachten van hun werkgevers. Die behoefte komt duidelijk naar voren uit het onderzoek. De voordelen van mobility worden over het algemeen erkend. Nu ligt de vraag er dus om de zaken goed te regelen."

Zoals?
“Goede voorbeelden daarvan zijn onlangs in de media voorbijgekomen, zoals in Frankrijk en bij Volkswagen waar medewerkers vanuit het management beschermd worden tegen de verleidingen om toch buiten kantoortijd te werken. Dat missen we nog in Nederland. Men richt zich vooral op de mogelijkheden en middelen, maar je moet ook zorgen voor de voorzieningen. Zorg bijvoorbeeld voor een geschikte thuiswerkplek en duidelijke regels over bereikbaar zijn buiten kantooruren. Dit onderzoek laat zien dat bedrijven in Nederland achterlopen."

Loopt Nederland dan dus achter op andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland?
“Dat hebben we niet onderzocht, dus dat kan ik niet echt zeggen. Het beleid van Volkswagen om de mailservice te sluiten om de medewerkers te helpen de verleiding te weerstaan om te blijven werken is misschien maar een uitzondering. Het is wel duidelijk dat in omliggende landen er meer over wordt nagedacht. Volgens Belgische wetgeving moeten bijvoorbeeld bedrijven, die hun medewerkers buiten kantoor laten werken, 10 procent van de beloning uitkeren als vergoeding voor het inrichten van een goede thuiswerkplek. Hoe dan ook het is wel verbazend dat zo weinig organisaties hoogwaardig beleid hebben ingevoerd voor mobiel werken. Die stap moeten we echt gaan maken."

Wat houdt een goed mobiel werkenbeleid in?
“Dat beleid heeft niet alleen oog voor de middelen en mogelijkheden die er zijn om medewerkers mobiel te laten werken, maar vult die aan met richtlijnen en handvaten voor de medewerkers over hoe ze het best met mobiel werken omgaan. Zoals regels waar de thuiswerkplek aan moet voldoen. Die moet ook gefaciliteerd worden. Stel daar budget tegenover voor de werknemer. Als organisatie moet je niet afwachten tot de Nederlandse overheid met beleid komt. Je moet zelf aan de slag gaan. Anders krijg je toch dat je werknemers ‘s avonds op de bank in een verkeerde houding met verkeerd licht toch nog werken op hun laptop. En zo RSI-klachten oplopen. Onze aanbeveling na dit onderzoek is dan ook om compleet beleid op te stellen en zo werknemers beter te beschermen en te faciliteren."

Neemt mobiel werken nog steeds toe in het Nederlandse bedrijfsleven?
“Dit hebben we ook niet onderzocht, maar we zien wel duidelijk dat onze klanten steeds meer aandacht hebben voor mobility en bijbehorende IT-middelen. Grote organisaties zijn bezig met het inrichten van hun infrastructuur om hun mensen mobiel te laten werken. De veiligheid van de bedrijfsgegevens staat daarbij bijvoorbeeld centraal. En dat werknemers hun werk op elk device kunnen doen, ook buiten werktijd. Ook de werk-privé verdeling krijgt veel aandacht. Veel van onze klanten voeren al een soort Bring Your Own Device beleid, maar dan vooral vanuit de technologische insteek. Mobility gaat natuurlijk verder, het is ook het mobiliseren van je medewerkers. Wat je nu ziet is dat ze mogelijkheden en middelen hebben gekregen, wat leidt tot de nodige neveneffecten. Nu pas gaan bedrijven daarom nadenken over beleid. Dat kan beter andersom."

Wat voor neveneffecten zijn dat?
“De grootste neveneffect is dat de werk-privébalans kwijt is, en het privéleven onder druk komt. Wat je ziet is dat veel werknemers zelf hun dag kunnen indelen met timeslicing. Ze werken geen aaneengesloten dag meer maar knippen hun dag op. Die flexibiliteit biedt een hoop voordelen, maar er ligt gevaar in dat ze al snel tien- tot twaalfurige werkdagen maken. Het begint onschuldig met wat mailtjes beantwoorden ’s avonds op de bank. Dat moet je dus beter kaderen in de vorm van richtlijnen en handvaten voor de werknemer. Op een gegeven moment moet je een streep kunnen zetten onder je werkdag."

Hoe kunnen we bedrijven nu stimuleren om dit beleid op te zetten?
“Ik denk in eerste instantie door publiciteit, door er aandacht op te vestigen. Dit onderzoek is gedaan onder medewerkers. We moeten dus bedrijven bewust maken dat beleid echt nodig is. Ze moeten inzien wat de nadelen zijn. Een ander punt wat duidelijk naar voren kwam uit het onderzoek is dat managers moeite hebben met mobiel werken. Ze hebben hun medewerkers niet meer in het zicht, en kunnen niet meer sturen op basis van aanwezigheid. Omdat ze nu op een andere locatie werken moeten ze productiviteit beoordelen op basis van hun performance. Die omslag kost nog veel managers nog veel moeite."

Is er hier een rol weggelegd voor de overheid?
“Uiteindelijk wel. Als het organisaties zelf niet lukt om beleid te maken voor mobiel werken zal de overheid moeten instappen. Kijk maar naar Frankrijk en België waar er al wet- en regelgeving bestaat daarvoor. Ook in Nederland hebben we al zaken in de arbeidswetgeving geregeld. Als ze onvoldoende geïmplementeerd worden en er hiaten ontstaan, zal de overheid echter meer moeten doen. Maar ik ben zeker geen pleitgever voor meer wet- en regelgeving van de overheid. Ik denk dat bedrijven het zelf heel goed kunnen opzetten. Het begint natuurlijk allereerst met aandacht vestigen op het ontbreken van beleid en de behoefte ernaar vanuit werknemers."

Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, thuiswerken, werk privé balans, change management, werknemerstevredenheid, communicatie, mobiel werken, hnw, beleid

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...