"Meer dan 3124 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Steeds meer managers zijn vrouw

Steeds meer managers zijn vrouw


De vrouwelijke manager is in opmars in ons land. Bijna de helft van alle bedrijven in het onderzoek van Michael Page geeft aan dat er op dit moment meer vrouwen in managementposities werken dan vijf jaren geleden. Even zoveel zegt meer vrouwelijke managers aan te nemen.

Dat blijkt uit onderzoek van specialist in werving en selectie Michael Page.

Overigens bungelt Nederland nog altijd onderaan de ranglijst van landen met vrouwen in de allerhoogste managementposities. Dat heeft weliswaar voor een deel te maken met de mogelijkheden en faciliteiten die onze samenleving aan werkende ouders biedt, maar ook voor een heel groot deel met het lef van vrouwen zelf, stelt Mischa Voogt, Managing Director bij Michael Page Nederland.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vormen vrouwen op dit moment in totaal iets meer dan een kwart van de managementlaag in Nederland. De groei zit voornamelijk in het middenmanagement. In het senior management zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd. Dat percentage ligt rond de 11 procent, terwijl het gemiddelde in Europa rond de 23 procent ligt.

Geen vrouwenquotum
In de ons omringende landen zijn inmiddels wetten aangenomen die dit glazen plafond aan de top moeten doorbreken. Zo moeten de raden van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven in België tegen 2017 voor minstens een derde uit vrouwen bestaan. In Duitsland moeten bedrijven vanaf dit jaar minstens 30% vrouwen op topposities benoemen. In Nederland is vooralsnog afgezien van een vrouwenquotum. Terecht of onterecht? “Ik ben zelf niet zo'n heel erge voorstander van dingen opleggen", zegt Voogt. "Een vrouwenquotum vind ik een laatste redmiddel, maar ik kan me wel voorstellen dat het werkt als katalysator. Ik ben er echter wel voor om dat dan vervolgens weer af te bouwen. We moeten oppassen dat we niet in een situatie komen waarin we vrouwen puur aannemen omdat ze vrouw zijn, in plaats van omdat ze goed zijn."

Wat wil de vrouw?
Kansen en mogelijkheden spelen natuurlijk wel een rol bij het lage percentage vrouwen in topposities, maar ook vrouwen zelf kunnen nog heel veel winnen door zich de juiste instelling eigen te maken, vindt Voogt. “Je betreedt een beetje een mijnenveld wanneer je je hierover uitspreekt, maar in de dagelijkse praktijk zie ik een essentieel verschil tussen mannen en vrouwen als het aankomt op lef. Vraag ik aan een zaal vol mannelijke kandidaten wie klaar is voor een volgende stap in zijn carrière, dan gaan alle handen omhoog. Stel ik dezelfde vraag aan een zaal vol vrouwen, dan steekt bijna niemand haar vinger op. Vrouwen zouden er denk ik goed aan doen zich die bravoure van mannen wat meer eigen te maken."

Ook wil Voogt de perceptie dat een fulltime baan slecht te combineren is met kinderen vanuit haar eigen ervaring nuanceren. Zelf moeder van twee kinderen, fulltime werkend, met een partner die ook fulltime werkt, bewijst ze dat het wel degelijk mogelijk is. “Zolang je voor structuur en duidelijkheid zorgt, hoeft fulltime werken geen probleem te zijn. Kinderopvang is niet goedkoop, maar omdat je een goede baan hebt, heb je ook de middelen om het goed te regelen. Mijn kinderen komen absoluut niets tekort. Ook is het goed als vrouwen zich beter realiseren dat wanneer ze tijdelijk stoppen of minderen met werken, ze voor de lange termijn kiezen voor inkomensverlies en dat het vaak moeilijk is om weer op hetzelfde niveau aan de slag te gaan. Dat gezegd hebbende, zijn er natuurlijk wel degelijk stappen die we als samenleving kunnen zetten om de gelijkheid te bevorderen."

Gelijke rollen, gelijk verlof
In Scandinavische landen als Noorwegen en Zweden hebben mannen recht op hetzelfde aantal maanden zwangerschapsverlof als vrouwen, is de kinderopvang goedkoper en sluit het schoolsysteem beter aan op de werktijden dan in Nederland. Volgens Voogt zijn dit voorwaarden om een gelijke uitgangspositie tussen mannen en vrouwen te creëren. “Een probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt is dat het voor veel werkgevers moeilijk is om een keuze te maken die niet discriminerend is. Heb je bijvoorbeeld de keuze tussen een vrouw die net getrouwd is en een man die net getrouwd is, dan is het waarschijnlijker dat de vrouw  binnen afzienbare tijd met zwangerschapsverlof zal gaan. We zeggen weliswaar vanuit de wetgeving dat je daar niet naar mag kijken, maar de feiten liggen er wel. Wanneer we het verlof gelijkschakelen, dan is dat iets wat niet meer meeweegt. Ook de kinderopvang en ons schoolsysteem zouden fulltime werkende ouders beter kunnen ondersteunen: kinderopvang is erg duur in Nederland en wanneer de schooltijden aan zouden sluiten op de werktijden, dan is het voor veel vrouwen alweer een stuk eenvoudiger om een toppositie na te streven."

Minder mannen
Het aantal mannelijke managers is overigens in dezelfde periode een stuk minder gestegen. Slechts 10 procent van de Nederlandse bedrijven in het onderzoek geeft aan dat er op dit moment meer mannelijke managers zijn dan voorheen. Dat komt overeen met bevindingen van het CBS, dat zelfs een lichte daling van het aantal mannelijke managers ziet. Ook hier ligt de verschuiving echter voornamelijk in het middenmanagement en niet bij de topposities.

Tags: hrm, change management, management, leiderschap, vrouwen, gelijkheid

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

5 Grootste misvattingen over secretaresses 5 Grootste misvattingen over secretaresses

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren

Is de hele dag staand werken wel zo gezond? Is de hele dag staand werken wel zo gezond?

Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips. Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips.

Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen? Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen?

Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding? Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding?

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...