"Meer dan 3124 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Hoogopgeleide werknemers hebben meer kans op scholing

Hoogopgeleide werknemers hebben meer kans op scholing


Discriminatie op de werkvloer? Hoogopgeleide medewerkers krijgen meer scholing dan lager opgeleid personeel. Werkgevers denken namelijk dat lager opgeleid personeel minder gemotiveerd is voor scholing. Die investering rendeert dus ook een stuk minder.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Panteia, dat minister Asscher van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Scholingsmogelijkheden
In hoogopgeleid personeel werd de afgelopen jaren gelijkmatig geïnvesteerd: 64 procent van hen kreeg de afgelopen jaren scholingsmogelijkheden aangeboden. Maar voor lager opgeleide medewerkers, die al minder opleiding kregen aangeboden, daalde dit percentage verder: van 48 in 2004 naar 37 procent nu. Dat is schadelijk, want juist deze groep kent minder zekerheid in het werk en valt eerder ten prooi aan ontwikkelingen als globalisering en automatisering.

Geeft meer rendement
Hoewel werkgevers en werknemers beiden profiteren van opleiding en ontwikkeling, verwachten werkgevers meer kwaliteitsverbetering en doorgroeimogelijkheden van investeringen in hoogopgeleide mensen. Dat betekent niet dat zij lageropgeleiden geen investering bieden, maar ze laten de investering afhangen van het initiatief en de motivatie van de medewerker, naast de financiële ruimte en beschikbare informatie.

Minder enthousiasme
En inderdaad zijn lager opgeleide werknemers vaak minder enthousiast over scholing. Ze denken bijvoorbeeld dat ze er toch niet voor in aanmerking komen. Of ze hebben negatieve ervaringen met school in het verleden en gebrek aan geloof in eigen kunnen om een opleiding te kunnen afronden, waardoor ze niet veel op hebben met ‘leren in de schoolbanken’.

Leerbereid
Lageropgeleiden kunnen echter net zo gemotiveerd raken van opleidingen als HBO’ers en academici en daarmee hun vakmanschap en groeiperspectief net zo goed verbeteren, net als het salaris. Ook helpt het de leerbereidheid als je kunt leren op de werkplek. Zo blijkt uit onderzoek van Capgemini in opdracht van het ministerie van SZW.

Extra subsidie
Om beide groepen werknemers gelijke kansen te geven stelt  het ministerie van SZW dit jaar 12,5 miljoen euro extra subsidie beschikbaar aan werkgevers en O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Het geld is bedoeld voor plannen die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Thema’s zijn gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit. De eerste aanvraagperiode begint op 19 september aanstaande.

Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, hrm, change management, opleiding, scholing, bijscholing

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

5 Grootste misvattingen over secretaresses 5 Grootste misvattingen over secretaresses

Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken Vooral vrouwen zijn meer gaan thuiswerken

Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren Werkgever mag einde maken aan thuiswerken bij slecht functioneren

Is de hele dag staand werken wel zo gezond? Is de hele dag staand werken wel zo gezond?

Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips. Een beter werk-privébalans? Hier zijn 4 tips.

Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen? Het Nieuwe Werken, geschikt voor iedereen?

Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding? Kunnen zelfsturende teams wel echt zonder leiding?

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...