"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Deeltijdwerk heeft een keerzijde

Deeltijdwerk heeft een keerzijde


Het is op de arbeidsmarkt nog steeds niet eerlijk verdeeld. Zo maken Nederlandse vrouwen het minste aantal betaalde arbeidsuren, is het gemiddelde maandinkomen het laagst, zijn vrouwen heel erg ondervertegenwoordigd in managementposities en kiezen er nergens in de omliggende landen zo weinig meisjes voor beta-opleidingen.

Veel Nederlandse vrouwen zijn financieel niet zelfstandig en werken vaak in kleine deeltijdbanen. Hun talent blijft hierdoor onbenut, kansen op ontwikkeling worden beperkt en het is ook een groot gemis voor de Nederlandse economie, zeker in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Het potentieel pakken, een studie van McKinsey Global Institute dat vandaag door minister Van Engelshoven (emancipatie) en minister Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit rapport voegt McKinsey een nieuwe dimensie toe aan het debat over deeltijd werken en financiële zelfstandigheid.

Gelijkheid
De onderzoekers hebben gekeken naar de economische voordelen van gendergelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het onderzoek toont ook aan dat er 230.000 vrouwen financieel zelfstandig kunnen worden als ze gemiddeld tussen de twee en de vijf uur per week meer zouden werken. En meer gelijkheid op de arbeidsmarkt kan zorgen voor een substantiële toename van het bbp van Nederland, McKinsey berekent dat op meer dan 100 miljard euro.

Minister van Engelshoven bepleitte bij de in ontvangstname voor een nieuwe stap in de emancipatie: “De hoge arbeidsparticipatie onder Nederlandse vrouwen is een mooi gegeven, sinds de jaren ’70 is dit flink toegenomen. Alleen lijkt het erop dat we blijven hangen in het model van toen. Zorg en werk worden nog altijd ongelijk verdeeld. En zo lijken vrouwen te vaak voor een kleine deeltijdbaan te kiezen. Belangrijk daarbij is dat we de vraag stellen of dit wel een vrije keuze is."

Meer uren werken
Om te zorgen voor een gelijkere verdeling en grotere deeltijdbanen heeft dit kabinet een aantal maatregelen genomen. Zo wordt het met het nieuwe belastingstelsel financieel aantrekkelijker om meer uren te gaan werken, wordt er 248 miljoen euro geïnvesteerd in de kinderopvangtoeslag en wordt het geboorteverlof uitgebreid naar zes weken. “Nederland is kampioen deeltijdwerken. Ik wil weten hoe het komt dat Nederland hier zo in verschilt met de omliggende landen en welke maatregelen dit kunnen doorbreken. Daarom gaat het kabinet dit preciezer onderzoeken. Dit onderzoek moet laten zien hoe het anders zou kunnen. Het enige wat dan verandering in de weg kan staan, is de wil om te veranderen", aldus de emancipatieminister.

Werkgevers
Naast de maatregelen die het kabinet neemt om te streven naar een gelijkwaardige arbeidsmarkt ligt hier ook een opgave voor de werkgevers. Van Engelshoven: “Vooral de werkgevers in sectoren waar ze staan te springen om mensen, zoals zorg, onderwijs en techniek, moeten zich dit rapport aantrekken. Ga in gesprek met de werknemers en kijk samen hoe je het aantrekkelijk maakt om het aantal werkuren uit te breiden. In de techniek werken nog steeds erg weinig vrouwen, wat doe je daar als sector aan? Kun je wat flexibeler worden in werktijden en omstandigheden zodat een keuze voor de technieksector eerder wordt gemaakt?"

 

Tags: hrm, werk privé balans, management, werknemerstevredenheid, vrouwen, gelijkheid

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...