"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken


Ook bij overheden is thuiswerken of werken op flexibele werkplekken de norm. Thuiswerkers missen echter vooral de contacten op de werkvloer en raken minder betrokken bij hun werk. Hoe hou je ze erbij?

Bestuurskundige Hanna de Vries aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht de toepassing en effecten op de gemeenteambtenaren van telewerken in Nederlandse gemeenten. Een goede relatie met de leidinggevende kan helpen die negatieve effecten te verbeteren, stelt ze.

Leidinggeven over telewerkers
De Vries onderzocht ook de relatie tussen empowerend en controlerend leiderschap en de adoptie van telewerken door gemeenteambtenaren in een grote Nederlandse gemeente. Telewerken vereist een andere manier van leidinggeven, omdat de medewerkers ‘uit het zicht’ zijn.

Bij een empowerende stijl van leidinggeven krijgen medewerkers veel vrijheid in het uitvoeren van hun werkzaamheden en mogen ze zelf belangrijke beslissingen nemen. Controlerende leidinggevenden houden hun werknemers veel meer in de gaten bij het werk dat zij doen. Uit deze studie blijkt dat met name een empowerende leiderschapsstijl ertoe leidt dat gemeenteambtenaren meer gaan telewerken.

Thuiswerken
Met een dagboekstudie, een nieuwe methode binnen de bestuurskunde, onderzocht De Vries de effecten van het thuiswerken door gemeenteambtenaren. Hieruit komen vooral de negatieve effecten van thuiswerken naar voren. De ambtenaren geven aan de contacten met anderen op de werkvloer te missen en voelden zich minder betrokken bij hun organisatie. Het vaak geclaimde voordeel van thuiswerken, namelijk dat de bevlogenheid toeneemt vanwege grotere autonomie, is er niet.

Het versterken van de relatie tussen medewerker en leidinggevende blijkt een effectieve manier om de negatieve effecten van thuiswerken te verminderen.

Verschillen in perceptie
Tot slot concludeert De Vries dat er cruciale verschillen zijn in hoe de verschillende betrokkenen binnen een gemeenten kijken naar thuiswerken. Zo denken de gemeentesecretarissen dat medewerkers veel positiever zijn over telewerk dan de OR-leden denken.

Verder zijn de OR-leden van mening dat medewerkers vooral de mogelijkheid om telewerk eerst uit te proberen belangrijk vinden, dit in tegenstelling tot gemeentesecretarissen. Gemeentesecretarissen schatten hun medewerkers beduidend positiever in, stelt De Vries dan ook. Dit vormt een potentieel gevaar bij het implementeren van innovaties, omdat top managers te rooskleurig kunnen denken over de ervaringen van medewerkers.

De Vries enquêteerde onder meer alle Nederlandse gemeentesecretarissen en OR-leden. De promovenda deed verder literatuuronderzoek naar publieke innovatie, en de verspreiding en implementatie daarvan. Het promotieonderzoek maakte deel uit van het 'Learning from Innovation in Public Sector Environments' (LIPSE) project van het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Commissie.

Tags: het nieuwe werken, hrm, thuiswerken, werkplek, werk privé balans, werknemerstevredenheid, hnw, ambtenaren

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...