"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Nieuwe manier van denken - Food for Thoughts

Nieuwe manier van denken - Food for Thoughts


Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken' van de Businesskring van KBenP Associates (deel3 van 17)

Wij zijn professioneel werkzaam als programmamanager en interimmanager. Daarom volgen wij in de markt de trends, ontwikkelingen, innovaties en andere veranderingen in technologie en management op de voet. Wij zijn als Associates van KBenP gevraagd onze visie te geven op een nieuw organisatiemodel waarmee kenniswerk op een transparante en op samenwerking gerichte wijze is vorm te gegeven: ‘het Nieuwe Werken'.

Na bestudering van beschikbare internetpublicaties over ‘het Nieuwe Werken' rezen bij ons de volgende vragen. Wàt moeten wij met ‘het Nieuwe Werken' en móeten wij hier ook iets mee? En wat betekent dit nieuwe organisatiemodel voor de gemiddelde Nederlandse werknemer met zijn huidige vermogen voor beheersing van de technologie? Is het haalbaar? Microsoft ondersteunt het gedachtengoed van ‘het Nieuwe Werken'; wat probeert zij hiermee te bereiken?


In dit artikel bieden wij u als lezer die geïnteresseerd is of aan de slag wil gaan met ‘het Nieuwe Werken' niet een beoordeling of adviezen. Wij bieden u Food for Thoughts. Thoughts die mogelijk helpen bij het beter begrijpen en doorleven van de concepten achter ‘het Nieuwe Werken'.

Thought 1
Is dit wat de mens in de kern wil?
We zijn ons allemaal min of meer ervan bewust dat de huidige nieuwe generatie, generatie Einstein genoemd, een andere manier van leven kent dan wij, mensen van generatie X. En wij zijn weer anders dan mensen van de generatie Babyboomers. De generatie Einstein kiest onder andere voor veel meer vrijheid, een goede balans tussen werk en privé en wil overal altijd bereikbaar zijn door middel van de nieuwste technologie. Het lijkt erop dat ‘het Nieuwe Werken$rdquo; aansluit bij de levensstijl van de generatie Einstein. Deze generatie is multitasking, is opgegroeid met internet, hyves en chatten en is de generatie van anywhere, anyplace, anytime. De generatie van 7x24 uur en doen wanneer-je-zelf-wilt. Maar het is ook de generatie van collectiviteit in plaats van individualisme. De vraag rijst of mensen van de generatie Einstein na verloop van tijd toch niet terecht komen in het scenario huisje, boompje, beestje en of zij op latere leeftijd niet alsnog een striktere scheiding tussen zakelijk en privé willen aanbrengen dan het model van ‘het Nieuwe Werken$rdquo; propageert.

Thought 2
De nieuwe medewerker
Bij ‘het Nieuwe Werken' zal de nieuwe medewerker gefaciliteerd moeten worden met de mogelijkheden en middelen om anywhere, anyplace, anytime zijn of haar werk te kunnen doen. De nieuwe medewerker zal moeten leren om op afstand zijn verantwoording af te leggen over zijn of haar resultaten, leren hoe om te gaan met deadlines, leren hoe om te gaan met vrijheid, ook als er geen dwingend oog is van een chef. Welke huidige medewerkers kunnen we dit allemaal (nog) allemaal aanleren? In het ‘oude' kantoor met de vaste werkplekken, afdelingen, afdelingsoverleg en structuren behoort een medewerker van een organisatie tot een sociale structuur. Dit geeft het idee of gevoel ergens bij te horen. Een mens is een sociaal wezen.

Er zijn nu al gevallen bekend van organisaties die met flexplekken experimenteren waarbij werknemers zich verloren voelen in de losse en individuele inrichting van zo$rdquo;n flexibele omgeving. De vragen die dan ontstaan zijn onder andere: hoe wordt er tegemoet gekomen aan de behoefte om ergens bij te horen bij ‘het Nieuwe Werken$rdquo;? Of vraagt ‘het Nieuwe Werken' een nieuwe ontwikkeling in de evolutie van de mens? Gelden de oude regels van het sociaal denken niet meer?

Thought 3 Sturing
Oude' sociale structuren stammen uit het tijdperk van de industrialisatie. Hierin zijn mensen productie-eenheden, leren een truc en doen –alsof zij een machine zijn– een deel van het werk. De sturing is ook ingericht op dit denken. Compleet met functiebeschrijvingen, procesdoelstellingen en kwaliteitsystemen gericht op de mens-machine interactie. De aard van het werken verandert echter. De mens is niet meer een machine, geen productiefactor, maar een intelligent wezen dat iets (in het bijzonder: kennis) toevoegt aan een dienst of product. Lukt het mensen die niet zijn opgegroeid in een dergelijke setting om deze slag te maken? Of: is het wel noodzakelijk om deze slag te maken?

Thought 4
Wat zijn de Kritische Succes Factoren?
Betekent een nieuwe manier van werken ook een nieuwe manier van leiderschap? Rekening houdend met de eerder genoemde bovenstaande vragen: hoe moeten de leiders zich opstellen en gedragen? Kunnen de CEO, CFO en de CIO, op dit moment nog vaak afkomstig uit de generatie Babyboomers, de organisatie leiden naar ‘het Nieuwe Werken'? Kunnen de aanbieders in de markt ook hierbij helpen? Van leiders wordt een walk-the-talk attitude verwacht. Als de leider dit Nieuwe Werken niet met hart en ziel uitstraalt, zal het model niet gaan werken. De huidige generatie managers wordt door hun roodachtige De Caluwé leiderschap gekenmerkt. Wat betekent deze nieuwe manier van implementeren voor de benodigde expertise en vaardigheden van de interimmanagers?

Thought 5
Nieuwe manier van implementeren?
Het Nieuwe Werken' bestuderend leren we dat het model uit een viertal componenten bestaat: technologie, verandering in cultuur, organisatie en inspiratie. Volgens het gedachtengoed van ‘het Nieuwe Werken'  leidt dit tot productiviteitsverhoging, efficiencyverbetering, zingeving en het bevorderen van ondernemerschap. Kijkend vanuit het perspectief van implementatie zien we als programmamanagers in dit nieuwe model heel veel toepassingsmogelijkheden voor MSP, een programmamanagement methodiek voor het transformeren van organisaties. MSP is blauwdruk georiënteerd en verkrijgt daarmee al snel een blauwachtige De Caluwé aanpak. De presentatie van ‘het Nieuwe Werken' komt ook erg blauw over terwijl de tien uitgangspunten van ‘het Nieuwe Werken' voornamelijk punten bevat die niet blauw zijn. Hiermee ontstaat bij ons de vraag of voor de implementatie ook een nieuwe manier van implementeren nodig is. Bestaat er over de nieuwe manier van implementeren ook al een nieuwe bijpassende visie? Wat betekent deze nieuwe manier van implementeren voor de benodigde expertise en vaardigheden van de implementatie- en programmamanagers?

Thought 6
Microsoft als modelaanbieder?
Als volgers van trends en ontwikkelingen in technologie is het voor ons zonder meer verrassend dat juist Microsoft de uitdrager van de visie op ‘het Nieuwe Werken' is. ‘Het Nieuwe Werken$rdquo; bevat heel veel uitgangspunten die niet technologisch zijn terwijl Microsoft juist een enorme reputatie heeft op het gebied van software ontwikkeling. Bij nadere bestudering blijkt dat het model voor ‘het Nieuwe Werken'  veel componenten bevat die we al los van elkaar kenden, zoals een nieuwe werkplek (kantoorconcepten van Ahrend), nieuwe management- (Management by Objectives) en leiderschapsstijlen, een nieuwe balans tussen werk en privé, kenniswerken en nieuwe technologieën zoals videoconferencing . Realisatie van ‘het Nieuwe Werken$rdquo; lijkt ons alleen haalbaar door voor een specifieke organisatie de focus op de voor die organisatie belangrijke aspecten te leggen. De vraag die hier ontstaat is of je aanbieders zoekt per losse component -er is veel expertise in markt- of dat je een aanbieder zoekt die juist een totaalpakket biedt. En indien een aanbieder een totaalpakket aanbiedt welke waarde dit dan voor de klant toevoegt.

Thought 7 Is het haalbaar, is het maakbaar?
Een generatie die bij iets nieuws direct calvinistisch georiënteerde nutsvragen stelt. Vragen zoals: is dit haalbaar? Wat is de economische toegevoegde waarde? Welk plan is ervoor nodig om dit voor elkaar te krijgen? Impliciet gaan al dit soort vragen uit van maakbaarheid, dat we gericht onze omgeving kunnen beïnvloeden door te plannen en te organiseren. Ervaring van de laatste paar decennia leert dat niet alle veranderingen binnen organisaties gerealiseerd kunnen worden door goed te plannen en goed te organiseren. De idee ‘maakbaarheid' heeft flinke klappen opgelopen. Dat leidt ons tot de vraag of de vraagstelling zelf is het haalbaar? past binnen de visie op ‘het Nieuwe Werken'. Moet je de implementatie wel planmatig aanpakken of is dit iets dat organisch moet ontstaan en natuurlijk moet groeien? Dit verkrijgt daarmee al snel een groenachtige De Caluwé-aanpak. Moeten we als generatie X daarom niet anders tegen maakbaarheid gaan aankijken? Wie zijn de nieuwe makers binnen organisaties?

Conclusie/Slot


Het lijkt er op dat voor ‘het Nieuwe Werken' naast technologie, organisatie, cultuur en inspiratie ook een nieuwe manier van denken nodig is. Het nieuwe denken zal ook ons helpen om de juiste vragen te stellen die passen bij ‘het Nieuwe Werken.

Roel Peels en Shakeel Munir

Bron: www.kbenp.nl
Het boekje is gratis te verkrijgen bij KBenP

Tags: wat is het nieuwe werken

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...