"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Verkeerde doelstelling Het Nieuwe Werken

Verkeerde doelstelling Het Nieuwe Werken


Het Nieuwe Werken is, zoals dat op Twitter zo mooi heet, een trending topic. Er verschijnen dan ook met de regelmaat van de klok rapporten, whitepapers en artikelen over Het Nieuwe Werken. Recent is er zelfs een heuse LinkedIn-group voor opgericht. En terecht. De beloftes van Het Nieuwe Werken zijn mooi.Werkgevers die Het Nieuwe Werken introduceren kunnen vele voordelen tegemoet zien.

Ook VKbanen besteedde afgelopen week aandacht aan Het Nieuwe Werken (HNW) in een zeer lezenswaardig artikel. De werkgevers Microsoft en Samas die hun kantoren op innovatieve wijze hebben ingericht,worden hierin geportretteerd. Tevens komen de voordelen van HNW aan de orde. Veel aandacht gaat uit naar arbeidsproductiviteit. De veronderstelling is dat HNW de arbeidsproductiviteit laat stijgen. Echter, tot nu toe blijkt dit niet tot nauwelijks het geval.

HNW heeft inderdaad voordelen, maar bedrijven die HNW doorvoeren moeten zeker niet (meteen) rekenen op een hogere productiviteit.

Ten eerste blijken medewerkers veel moeite te hebben om 'de knop om te zetten'. Om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om om te gaan met hun herwonnen vrijheid. Daarover schreef ik eerder de blog medewerkers kunnen vrijheid niet aan. Medewerkers hebben de neiging over te compenseren en voelen zich schuldig als ze iets later zijn, tussendoor een boodschap doen, een ‘kletsoverleg' hebben of even privé surfen.

Ten tweede is de focus op arbeidsproductiviteit gewoon het verkeerde uitgangspunt. De 'vergissing' is logisch. HNW wordt nu nog vooral ingestoken vanuit techniek. Systemen die het mogelijk maken werk plaats- en tijdonafhankelijk uit te voeren. Samenwerking verbeteren. Etc. En de hulp van die systemen maakt medewerkers productiever, zo wordt ons altijd voorgehouden.Maar nogmaals,een productiviteitsverbetering moet zeker niet het doel zijn van HNW.

Wat moet(en) dan wel uitgangspunt(en) zijn? Een prettig werkklimaat. De mogelijkheid om de werk-privébalans wat meer in evenwicht te brengen. Meer flexibiliteit, zodat zorgtaken makkelijker met werktaken gecombineerd kan worden. Op termijn kan dit er zelfs toe leiden dat vrouwen, waarvan nu 80% parttime werkt, meer uren gaan werken en zo bijdragen aan een oplossing voor de vergrijzingproblematiek. Dan is invoering vanHNW door organisaties meer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen :-)

HNW sluit ook helemaal aan bij de belevingswereld van de huidige generatie starters op de arbeidsmarkt. Zij willen zo flexibel mogelijk werken (zowel qua plaats als qua indeling van werkzaamheden). Sfeer is belangrijk. Evenals bijvoorbeeld de mogelijkheid om sociale media te consumeren. Organisaties die HNW doorvoeren winnen daarom de slag om het schaarse talent op de arbeidsmarkt. Worden favoriete werkgever, een employer brand.

En vooruit, ook kostenbesparing kan een uitgangspunt zijn. Door werknemers niet meer te verplichten aanwezig te zijn en bovendien het 'vaste bureau los te laten', zijn (veel) minder werkplekken nodig. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen.

En die stijgende arbeidsproductiviteit dan? Die komt vanzelf. Als medewerkers gewend zijn aan HNW. Als ze kunnen omgaan met hun vrijheid, hun eigen verantwoordelijkheid. Als ze lekker in hun vel zitten.

Het Nieuwe Werken heeft de toekomst. Nee,ís de toekomst. Maar laten we (voorlopig) vooral focussen op de voordelen die het voor medewerkers heeft. De voordelen voor de werkgevers komen, als afgeleide daarvan, dan vanzelf.

Bron: Interim Intelligence, 7 juli 2009 door Marco Hendrikse

Tags: het nieuwe werken, doelstelling

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...