"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het Nieuwe Werken en de mens

Het Nieuwe Werken en de mens


Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken' van de Businesskring van KBenP Associates (deel5 van 17)

‘s Ochtends weliswaar wezen winkelen, maar dat betekende 's avonds doorwerken.

Tijden veranderen en mensen worden geacht mee te veranderen, wil je niet buiten de maatschappij komen te staan. Ook organisaties veranderen en ook hier geldt dat mensen worden geacht zich aan te passen aan de nieuwe situatie, anders loop je het risico buiten het werkproces terecht te komen. Eén van de meest ingrijpende veranderingen die aanstaande is op het gebied van het verrichten van arbeid is ‘het Nieuwe Werken'. Een andere benaming voor dit nieuwe concept is ook wel ‘telewerken', of gewoon ‘kantoor aan huis'. Een simpel lijkend idee, maar de impact die dit nieuwe werken gaat hebben op de mens en zijn directe omgeving is immens.
De voordelen zijn imminent en worden door de voorstanders veelvuldig geroemd: meer vrije tijd, grote zelfwerkzaamheid, hogere productie, een inspirerende en bezielende sfeer en zo zijn er meer te noemen. De nadelen worden echter minder vaak benoemd en vaak ook (onbewust wellicht) afgezwakt: hoge eisen ten aanzien van zelfwerkzaamheid, uitstel creëert stress, sociale aspecten binnen het werk (kletsen bij de koffieautomaat), vereenzaming, gebrek aan directe terugkoppeling bij collega's. Ook hier kunnen helaas nog meer aspecten worden genoemd.
‘Het Nieuwe Werken is op dit moment nog een speelbal van de techniek. Veel aandacht wordt besteed aan de technische vragen die zich voordoen op het gebied van technische infrastructuur en beveiliging. Maar ook financiële aspecten lijken vaak doorslaggevend, aangezien ‘het Nieuwe Werken' direct in verband wordt gebracht met het kantoorloze tijdperk dat zich aan lijkt te dienen. De vragen en valkuilen die zich voordoen vanuit een verantwoord hrm-beleid bij ‘het Nieuwe Werken' vereisen echter een minstens zo grote aandacht. Deze vragen en valkuilen dreigen momenteel, bij een concretisering van de gedachten die leven over ‘het Nieuwe Werken', op de achtergrond te raken.

Vanuit eigen ervaring kan ik vertellen dat veel adviesbureaus uit de 80-er en begin 90-er jaren al veel ervaring opdeden met het thuiswerken. Daarbij ging de bureauleiding ervan uit dat iedere adviseur in staat moest zijn zelfstandig thuis zijn werkzaamheden te verrichten, zonder dat daarvoor een kantooromgeving noodzakelijk was. Kosten noch moeite werden gespaard om de technisch benodigde voorzieningen te treffen, inclusief dure laserprinters aan huis en het gebruik van -destijds nog immens kostbare- draagbare computers, vaak uitgerust met een vrijwel niet te tillen plasmascherm. Op het moment dat je was geëquipeerd met je basispakket adviseur werd je eigenlijk naar huis gestuurd met de opdracht: produceren maar! Vaak kon je via een modem en de telefoon dan ook nog gegevens uitwisselen met collega's of via een provisorisch bulletinboard bestanden uitwisselen. Geweldig!

Aanvankelijk was het spannend en uitdagend. Helemaal je eigen baas zijn en zelf kunnen bepalen hoe en wanneer je je werkzaamheden verrichtte. Het nieuwtje was er echter snel vanaf en voor velen pakte dit nieuwe werken verkeerd uit. Aanvankelijk was de veronderstelling dat deze manier van werken zou leiden tot meer vrije tijd en efficiënter gebruik van de tijd die beschikbaar was om te verdelen over het werk en privé. Al snel bleek echter dat er eigenlijk maar één echt groot voordeel aan deze werkwijze vastzat en dat was een hogere productiviteit en omzet voor de werkgever. Dat hierdoor ook vele privé situaties schipbreuk leden werd bewust naar de achtergrond gedrongen. Het verhaaltje voor de kinderen kon niet meer, want papa of mama moest werken op zolder. Bij het gezamenlijk nuttigen van de maaltijd ontbrak de thuiswerker vaak, want het was veel efficiënter om met je bord naast het toetsenbord door te gaan met waar je op dat moment zo druk mee bezig was. ‘s Ochtends weliswaar wezen winkelen, maar dat betekende 's avonds doorwerken. Kortom diegenen die niet in staat waren om voor zichzelf een strak regime aan te houden, waarbij werk en privé gescheiden werd, kwamen zichzelf hopeloos tegen. En tja, toen je nog studeerde, deed je gewoon een tentamen over, maar nu er waren geen herkansingen meer. Er moest gescoord worden.

Collega's die gevoelig waren voor deze situatie werd keihard te kennen gegeven dat dit nou eenmaal de manier van werken was en dat zij maar iets anders moesten gaan zoeken, als zij er niet mee om konden gaan. Tja, human capital, maar humaan? Pas later is men in gaan zien dat de beste prestaties worden geleverd vanuit een stabiele werkomgeving en dat dit begrip voor ieder individu een andere concept kent. Voor diegenen die zelf niet in staat zijn die omgeving te creëren, omdat zij bijvoorbeeld te weinig zelfdiscipline hebben, of teveel afleiding in hun privé omstandigheden, zal je een alternatief moeten aandragen: een vaste werkplek, waar men zich vertrouwd voelt en waar voldaan wordt aan de eisen die het individu stelt om optimaal te kunnen presteren.

Hoe dit zich zal gaan verhouden tot de nieuwe (maar eigenlijk dus oude) trend van ‘het Nieuwe Werken' zal moeten blijken. Belangrijk is in ieder geval dat de nieuwe generatie professionals geleerd wordt om te gaan met deze manier van werken en de wijze waarop zij de traditionele valkuilen kunnen omzeilen. Een goede begeleiding vanuit de hrm-hoek is daarbij onontbeerlijk. Dit alles zal moeten leiden tot een evenwichtige mix van thuiswerken en kantoorwerken. De toekomst zal het leren.

Andries van der Baars, 2IP-management

Bron: www.kbenp.nl


Het boekje is gratis te verkrijgen bij KBenP
Tags: wat is het nieuwe werken, menselijke aspecten

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...