"Meer dan 3163 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het Nieuwe Werken helpt bedrijven marktaandeel te vergroten

Het Nieuwe Werken helpt bedrijven marktaandeel te vergroten


Tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) in het World Forum in Den Haag hield Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, de ruim vijfhonderd aanwezige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid voor dat bedrijven die al wat langer bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) positieve geluiden laten horen over de in 2010 behaalde resultaten en dat zij positief zijn gestemd over 2011.

"Bedrijven die werken aan het verduurzamen van hun producten en processen, rapporteren dat duurzaamheid hen in deze moeilijke tijden heeft geholpen om marktaandeel te winnen" aldus Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland. "Om die reden is onze achterban redelijk optimistisch over 2011. Men merkt dat de ingeslagen weg duidelijke voordelen oplevert, zowel voor het bedrijf als voor de samenleving. Daarom verwachten wij dat de ingezette versnelling in 2011 zal doorzetten."

MVO Trends 2011

MVO Nederland verwacht dat in 2011 de volgende vier MVO-onderwerpen de trend zullen bepalen:

1. Het cluster beter samenwerken, sociale innovatie en Het Nieuwe Werken is in het bedrijfsleven aan een flinke opmars begonnen. Hierbij speelt onder andere de krapper wordende arbeidsmarkt als een belangrijke aanjager: door een betere inzet en facilitering van medewerkers wordt men een aantrekkelijker werkgever en kan veel productiviteitswinst worden geboekt.

2. Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen worden op directieniveau steeds vanzelfsprekender thema’s, vooral bij internationaal actieve bedrijven.

3. Duurzame innovatie als antwoord op de sterk oplopende schaarsten van grondstoffen, metalen en mineralen speelt vooral bij productiebedrijven. Het kringloopdenken wint terrein. Innovatie en duurzaamheid zijn nauwelijks meer van elkaar los te koppelen.

4. Transparantie en communicatie over MVO is voor alle bedrijven een sterk opkomend thema. Publiek en politiek worden op dit terrein steeds veeleisender. Tegelijkertijd willen bedrijven die al stevig met MVO aan de slag zijn, steeds vaker ook erkenning voor hun inzet. Daarom is duurzaamheid een steeds populairder onderwerp op internet en sociale media, in jaarverslagen en de reclame.

KPN heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland, De Kristal, de prijs voor het meest transparante jaarverslag op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ontvangen.

Tags: trends, duurzaamheid, mvo, marktaandeel

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’ Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’

Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis 40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...