"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het Nieuwe Werken leven in balans

Het Nieuwe Werken leven in balans


Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken' van de Businesskring van KBenP Associates (deel9 van 17)

Nieuwe werkers krijgen naar mijn gevoel een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de balans in hun eigen leven.

Voor mij is ‘het Nieuwe Werken' sterk gerelateerd aan de zogenaamde netwerkmaatschappij. In de netwerkmaatschappij zoeken mensen en organisaties een balans tussen de eigen belangen en individualiteit ten opzichte van gedeelde belangen en doelen.

Het zoeken van die balans tussen eigen belangen en gedeelde belangen zal in ‘het Nieuwe Werken' naar mijn gevoel een steeds grotere rol gaan spelen. De recente crisis vraagt daarnaast mijns inziens een groei waarbij persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid een grotere rol gaan spelen.

Ik koppel in dit betoog dus het acteren van medewerkers en organisaties aan een netwerkmaatschappij die vraagt om zelfstandige werkers, al of niet in een organisatie, die het belang inzien van enerzijds persoonlijke ontwikkeling en anderzijds het creëren van duurzaamheid.Nieuwe werkers krijgen naar mijn gevoel een steeds grotere verantwoordelijkheid voor de balans in hun eigen leven. Een persoonlijk balans die gevonden en behouden moet worden in een steeds complexere omgeving . Daarbij denk ik vooral aan steeds vaker wisselende werkomstandigheden en een overdonderende informatiestroom.

Een manier om de persoonlijke balans te behouden is om in het persoonlijke leven een vijftal aandachtsgebieden te markeren. Die vijf aandachtsgebieden zijn dan: arbeid, gezondheid, vrije tijd, relaties en zingeving. Bij arbeid denk ik dat het de manier is om door middel van inkomen uit die arbeid, zelfstandigheid te verwerven. Zonder aandacht voor de gezondheid zullen we minder goed in staat zijn om actief te blijven. Vrije tijd stelt ons in staat om pas op de plaats te maken en ons te herladen voor nieuwe werkactiviteiten. Het onderhouden van onze relaties was en is belangrijk en zal in de netwerkmaatschappij steeds belangrijker worden. De zoektocht naar zingeving zal tijdens persoonlijke ontwikkeling en binnen het creëren van duurzaamheid een steeds grotere rol gaan spelen.

Door elke week bewust aandacht te geven aan deze vijf gebieden zal het voor iemand steeds makkelijker worden in een gecompliceerde omgeving te blijven handelen vanuit een innerlijke balans en rust. Deze persoonlijke aandachtsgebieden kunnen ook geïmplanteerd worden in een organisatie.

Een organisatie is voor mij in essentie een samenwerking tussen een aantal mensen met een gezamenlijk doel. De al eerder aangegeven vijf persoonlijke aandachtsgebieden zet ik graag over op een organisatie. De organisatie zie ik dan niet langer in de vorm van een organogram als een hiërarchische structuur, met een directie, management en een postkamer. Ik zie het meer als een organisme waarbij alle onderdelen het geheel in beweging houden. Daarbij ga ik ervan uit dat alleen een organisme in balans de toekomstige complexiteit en de daaruit soms voortkomende chaos zal kunnen overleven. Dus geen bedrijf meer bestaande uit een aantal functies die elk door een persoon worden uitgevoerd maar een organisme dat als geheel functies uitvoert.
Vanuit de vijf aspecten die ik al eerder noemde zie ik dan voor een organisatie de terreinen arbeid, profijt, netwerken, duurzaamheid of maatschappelijk belang en tenslotte missie en visie.

Het Nieuwe Werken zal niet meer van negen tot vijf plaatsvinden, maar ook tussen vijf en negen. Werken en vrije tijd zullen in elkaar over gaan. Tijdens ‘het Nieuwe Werken' zal tijdmanagement een heel belangrijk en steeds belangrijker onderdeel van ons leven worden. Door het gebruik van tijdmanagement zullen we meer ruimte vrij maken voor intuïtie en creativiteit. Het gaat niet meer over het overnemen van andere organismen maar om het groeien vanuit eigen kracht. Dat vraagt om tijd, licht en lucht. We zullen daardoor ruimte krijgen om ons te voeden met filosofie, met verhalen en beelden.

Naast managementboeken meer romans. Het zal in de toekomst nog belangrijker worden om zelfbewustzijn te ontwikkelen en waar je ook bent de bezieling van die plaats te zijn. We zullen, naar ik hoop, meer dan nu de behoefte krijgen aan het advies van filosofen en kunstenaars, zodat we tijdens ‘het Nieuwe Werken' in staat zullen zijn om nieuwe wegen in te gaan.

Jaap van van den Berg

Bron: www.kbenp.nl

Het boekje is gratis te verkrijgen bij KBenP

Tags: werk privé balans, netwerkmaatschappij

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...