"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


De economie van Het Nieuwe Werken

De economie van Het Nieuwe Werken


Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken' van de Businesskring van KBenP Associates (deel10 van 17)

We zullen door ‘mass customization' alleen nog maar gemeengoed producten aanschaffen.


Volgens Mintzberg bestaat organiseren uit het verdelen van werk en vervolgens het coördineren van de uitvoering van dat verdeelde werk. Sinds de industriële revolutie hebben we in de westerse samenleving ons werk georganiseerd door de uitvoering te concentreren op één fysieke locatie. Daarvoor bestond een bloeiende “cottage industrie' waarin ambachtslieden in hun eigen huisje hun producten van A tot Z maakten. ‘Het Nieuwe Werken' zal betekenen dat we het produceren niet meer in onze centrale ‘kantoorfabriek' doen, maar dat we dit weer in ons eigen kleine huisje doen. Is dat voor iedereen weggelegd? Nee; een kleine groep zal niet meedoen.

Sinds de jaren '70 hebben we de afbraak van industriële productie in onze samenleving gezien. Zware industrie en productie is verplaatst naar lagelonenlanden. Als gevolg zijn we steeds meer een diensteneconomie geworden in plaats van een productie-economie.

De roep in de politiek om een ‘kenniseconomie' te stimuleren is het doortrekken van deze trend.

Juist in deze kenniseconomie is ‘het Nieuwe Werken' mogelijk. De trend zal zich in de toekomst voortzetten. Steeds meer productie zal verdwijnen naar de lagelonenland. We zullen door ‘mass customization' alleen nog maar gemeengoed producten aanschaffen. Het onderscheidende vermogen, en daarmee de toegevoegde waarde, komt dan uit de diensten die met dat standaard product geleverd worden. Vergelijk dit met de laptop waarop dit stukje tik. Het is een saai standaardproduct, maar het stukje dat ik er op tik is dat niet. Dat hoop ik tenminste.

Maar dit is niet voor iedereen weggelegd. Zoals het woord ‘kenniseconomie' al aangeeft, hebben vooral kenniswerkers hier voordeel bij. We hebben grote vooruitgang geboekt in de opleiding van de mensheid sinds de Industriële Revolutie. De grote groep anonieme ‘ongeschoolde arbeiders' bestaat vrijwel niet meer. Voor zover die nu nog bestaat wordt die ingevuld door gastarbeiders uit telkens andere, in (kennis)economisch opzicht minder ontwikkelde regio's. Eerst Noord-Afrika, nu Oost-Europa. Zij zullen (nog) niet aan ‘het Nieuwe Werken' deelnemen. Het schoonmaken van onze kantoorfabrieken zal met ‘het Nieuwe Werken' minder nodig zijn. Maar het schoonmaken van de straat nog wel. Het onderhouden van de gemalen om onze polders droog te houden ook. Dat is echter kennisintensief werk voor technici.

Het grootste deel van onze nieuwe ‘kenniseconomie' zal echter wel meedoen met ‘het Nieuwe Werken'. Het kenniswerk zal anders georganiseerd worden. Er zal geen opzichter meer zijn die taken toewijst en de uitvoering van die taken controleert. Op een ´marktplaats´ zal werk aangeboden worden. Kenniswerkers zullen hier op ´intekenen´. Dit gebeurt reeds met freelance vertalers. De klant geeft een tekst aan, de vertaler geeft aan hoeveel het per woord kost. Na de opdrachtverstrekking gaat de vertaler aan de slag en levert daarna de vertaalde tekst in. Allemaal vanuit huis. Alle ‘toegevoegde diensten' op de gemeengoed producten die we importeren uit lagelonenlanden zullen op dezelfde wijze ‘geproduceerd' worden. De coördinatie gebeurt dus niet meer via de interne coördinatiemechanismen zoals Mintzberg die beschreven heeft, maar via een ‘marktmodel'.

Niet iedereen zal in deze marktwerking mee kunnen. Dat zou namelijk betekenen dat iedereen ZZP'er of free-lancer zou zijn. En dat is voor een heleboel mensen niet weggelegd. Voor de bekende tweedeling ‘haves' en ‘have nots' komt een nieuwe tweedeling in de plaats: de ‘knows' (kenniswerkers) en de ‘know nots' (productiewerkers). Het verschil zal niet in materiële welvaart liggen, maar in mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en de vrijheid om je leven naar eigen wens in te richten.

Rob Mersel, Senior Consultant bij Steenbok Adviesgroep

Bron: www.kbenp.nl

Het boekje is gratis te verkrijgen bij KBenP

Tags: het nieuwe werken, lifehacking, economie, samenleving, mintzberg, opdeling

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...