"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Betekeniscafé Het Nieuwe Werken op 2 februari

Betekeniscafé Het Nieuwe Werken op 2 februari


Op 2 februari vindt er een betekeniscafé plaats over Het Nieuwe Werken. Het doel van het Betekeniscafé is om jaarlijks, op wisselende locaties en door steeds andere partijen, ontmoetingen te organiseren met onderwerpen van en over betekenis. De gedachte achter het Betekeniscafé is dat er door met elkaar het "betekenisdenken" te stimuleren en te ontwikkelen er organisaties worden gecreëerd die krachtig, puur en duurzaam zijn.

Onderwerp: Het Nieuwe Werken; bezuinigingsmaatregel of middel voor betekenisvolle co-creatie?
De ontwikkeling die we als mensheid hebben doorgemaakt toont in steeds sterkere mate aan dat onze welvaart ook veel negatieve bijproducten kent; meer ‘spullen’ (auto’s, apparatuur), meer vervuiling, opraken van fossiele brandstoffen, opwarming van de aarde, welvaartsziekten, etc. Langzaam ontstaat het besef dat welzijn niet alleen voortkomt uit het bezit van materiële zaken. Door de verzadiging in materiële zin ontstaat steeds meer behoefte aan immateriële zaken zoals zingeving, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, spiritualiteit, etc. Dit komt onder andere tot uiting in de wijze waarop we vorm geven aan onze relaties. Vroeger was ons relatienetwerk beperkt tot familie, buren en de directe collega’s. Tegenwoordig zijn we actief op sociale netwerken die het mogelijk maken een intensieve relatie te onderhouden met mensen aan de andere kant van de wereld.

In organisaties zie je hetzelfde gebeuren. Ook daar is de fysieke werkomgeving steeds minder bepalend voor de relaties die we aangaan. Moderne communicatiemiddelen maken dat we in verbinding staan met mensen met wie we een bepaalde interesse of ambitie delen. Fysieke afstand is daarvoor geen beperking. Met de mensen die ons inspireren willen we samenwerken en bouwen aan betekenisvolle waardecreatie. Velen van ons besteden nog een belangrijk deel van de tijd die ons gegeven is aan het werken aan doelstellingen die zijn ingegeven door de organisatie waarin we werken. Steeds meer mensen ontdekken dat deze doelstellingen onvoldoende bijdragen aan de ontwikkeling die zij persoonlijk willen doormaken en de betekenis die zij willen hebben in deze wereld. Dit roept de vraag op hoe organisaties met deze ontwikkelingen kunnen omgaan.

Eén van de manieren waarop organisaties reageren op actuele ontwikkelingen is het implementeren van Het Nieuwe Werken. Veel bedrijven willen Het Nieuwe Werken implementeren om mee te gaan in de vaart der volken of zien het simpelweg als een mooie maatregel om te bezuinigen op werkplekken. Weinigen zien in dat Het Nieuwe Werken slechts een klein voorbeeld is van de vele signalen van de mondiale transitie die gaande is. Na de transities van landbouwtijdperk naar industrie tijdperk en naar informatie tijdperk, staan we aan de vooravond van het ideeën tijdperk. Dit maakt dat niet langer grondstoffen leiden tot nieuwe producten, maar dat het samenbrengen van mensen leidt tot nieuwe creatieve ideeën die leiden tot duurzame waardecreatie en zingeving.

In dit Betekeniscafé gaan we met elkaar in dialoog over deze actuele ontwikkelingen en wat dit betekent voor organisaties. Zo zullen oude organisatieparadigma’s (Command-Control-Communication), plaatsmaken voor nieuwe: Vertrouwen-Vakmanschap-Verbinding. Dit heeft gevolgen voor de fysieke en digitale werkomgeving en voor de wijze waarop (hiërarchische) verhoudingen veranderen. Na de inleiding door Peter Roemaat gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van deze actuele ontwikkelingen op onze professionele en persoonlijk ontwikkeling en de invloed daarvan op onze professionele omgeving.

Programma 2 februari
Het programma is als volgt:
  • 16:00 16:30 Inloop
  • 16:30 17:30 Dialoog over bovenstaande, ingeleid en begeleid door Peter Roemaat van Bureau Nieuw Organiseren ((http://bureau-nieuw-organiseren.nl/)
  • 17:30 19:00 Borrel met betekenisvolle relaties
Informatie

Tags: kostenreductie, evenement, betekeniscafé

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...