"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het echte Nieuwe Werken

Het echte Nieuwe Werken


Dit is een column uit het boekje 'Het Nieuwe Werken van de Businesskring van KBenP Associates (deel 16 van 17)

Hoe wordt het Zijn gerealiseerd?

‘Het Nieuwe Werken' is een (computer)systeem waardoor de mens meer vrijheid krijgt voor wat betreft de plaats en de tijd van werken. Vanwege het feit dat het een systeem oftewel een vorm is, kan het echter niet tegemoet komen aan het ideaal van volmaakte vrijheid.
In die zin is ‘het Nieuwe Werken' beperkt en kan het als zodanig niet het echte Nieuwe Werken genoemd worden. Dat zou geen probleem zijn, ware het niet dat het realiseren van die volmaakte vrijheid in deze tijd van cruciaal belang is. De reden daarvan is dat volmaakte vrijheid gelijk is aan volmaakte verantwoordelijkheid en het tot op heden achterwege blijven daarvan de mensheid in crises heeft gebracht die zijn voortbestaan bedreigen. Bovendien is het van cruciaal belang omdat alleen in de toestand van volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid de mens om kan gaan met de huidige versnelde evolutionaire ontwikkeling.

Deze werpt hem volkomen op zichzelf terug en ontneemt hem daardoor alle houvast (die in wezen schijnhouvast was). De grote vraag is dan natuurlijk: wat is die toestand en hoe realiseer je die?

Voor het antwoord op de vraag wat die toestand is, is het van belang om te weten dat het innerlijk van de mens enerzijds bestaat uit gedachten en gevoelens en anderzijds uit de innerlijke waarnemer daarvan, het bewustzijn. Tot op heden identificeerde hij zich met en liet zich bepalen en sturen door zijn bewuste en onbewuste gevoelens en de in gedachten gevatte wil daarvan, kortweg: zijn ego.

Deze toestand houdt in dat de mens afgescheiden was van de innerlijke waarnemer die een eigen Wil heeft en aangeduid kan worden als het Ware Zelf. Dat is een probleem omdat de mens alleen volmaakt vrij en verantwoordelijk is wanneer hij één is met zijn Ware Zelf. Een toestand die kan worden aangeduid als het Zijn (wie je echt bent). Het Zijn is volmaakt vrij omdat het Ware Zelf de waarnemer is van het ego en er dus los van is en vrij van staat en omdat het ego het dualiteit/materie/deel-aspect van het Universum is. Het Zijn is volmaakt verantwoordelijk omdat het Ware Zelf het singulariteit/geest/geheel-aspect is. Met andere woorden: het ego is slechts deelzijn en daardoor onvrij en onverantwoordelijk, het Zijn is deel- en geheelzijn en daardoor (volmaakt) vrij en verantwoordelijk.

Bovendien is het belangrijk omdat alleen het Zijn de toestand is waarin we geen houvast nodig hebben. En daardoor de toestand is waardoor we om kunnen gaan met het verlies van al ons houvast. Dit verlies van houvast treedt momenteel op als gevolg van het feit dat we door de individualisering en globalisering volledig op onszelf worden teruggeworpen.

Hoe wordt het Zijn gerealiseerd? Het antwoord daarop is vanzelfsprekend: door zelfacceptatie. Dit houdt in: het je bewust zijn van gevoelens en de in gedachten gevatte wil ervan en het negeren van deze wil en het tot het punt van bevrijding, van Licht, accepteren en toelaten van gevoelens. Het accepteren en toelaten van dit Licht dat het Ware Zelf is en het je overgeven aan de Wil van het Ware Zelf.

Ik hoop hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat ‘het Nieuwe Werken' pas echt ‘het Nieuwe Werken' is als je dit vorm geeft vanuit het Zijn wie je echt bent.

Cor Bijl, oprichter van het Nederlands Instituut voor Zijnsontwikkeling

www.kbenp.nl

Het boekje is gratis te verkrijgen bij KBenP


Tags: lifehacking, wat is het nieuwe werken, filosofie

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...