"Meer dan 3163 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Het Nieuwe Werken: sleutel voor succes ligt bij leidinggevenden

Het Nieuwe Werken: sleutel voor succes ligt bij leidinggevenden


Op 5 september kopte een artikel in het Financieele Dagblad: Bedrijven doen nog te weinig aan spitsmijden. Daarin stond dat de overheid niet tevreden is over de voortgang van de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) omdat het gestelde doel van 5% reductie van het aantal files niet gerealiseerd zou zijn.

Zelf ben ik van mening dat de Taskforce heel goed werk heeft verricht door op de agenda te krijgen dat Het Nieuwe Werken één van de belangrijkste sleutels vormt voor het bestrijden van files. Immers, als bedrijven hun medewerkers niet de mogelijkheid geven om buiten de spits om, of helemaal niet, naar kantoor te komen, dan valt er weinig te doen aan het bestrijden van files. Tenzij natuurlijk iedereen met het openbaar vervoer naar zijn werk zou gaan, maar helaas vrees ik dat ons openbaar vervoerstelsel daartoe niet de benodigde mogelijkheden biedt.

Verder vind ik het een goede insteek dat de TFMM een psychologisch verantwoord beleid kiest door stimuleringsmaatsregelen voor te stellen die uitgaan van een positieve (belonen) in plaats van een negatieve (straffen) prikkel.

Wel heb ik een tip voor de Taskforce. Op de site van TMFF staat letterlijk in de gekozen aanpak en in de maatregelen (en de marketing daarvan) dienst steeds de forenzende werknemer centraal te staan. Hij/zij is het immers die uiteindelijk kiest op welke manier hij/zij naar het werk gaat.  Echter, mijns inziens richt de Taskforce haar peilen dan op de verkeerde doelgroep.

Inspanningen richten op leidinggevenden

Het is inmiddels algemeen bekend dat het niet de individuele werknemer is die dwarsligt als het gaat om flexibel en thuiswerken, maar de leidinggevende. Hoe kunnen we die dan positief stimuleren om Het Nieuwe Werken zo snel mogelijk in te voeren? Geheel volgens de principes van Het Nieuwe Werken zou mijn advies zijn om managers binnen hun eigen afdeling zelf verantwoordelijk te maken voor de liefst versnelde invoering van Het Nieuwe Werken.

Geef als bedrijf de leidinggevende inzage in de integrale kosten van faciliteiten (huisvesting en ICT), mensen (salarissen, maar ook verloop en ziekteverzuim) en eventuele overige middelen van zijn afdeling. Laat hem op basis daarvan een verbeter- en/of bezuinigingsplan maken als resultante van de invoering van Het Nieuwe Werken. Stel hem en de mensen van zijn afdeling een forse extra beloning (het woord bonus durf ik ook in deze context niet in de mond te nemen) in het vooruitzicht voor het realiseren van de plannen binnen de afgesproken termijn. Deze extra beloning zou (deels) gefinancierd kunnen worden uit de subsidies die vanuit de overheid voor filebestrijding beschikbaar worden gesteld.

Marianne Sturman, Directeur Moneypenny, Managers van Het Nieuwe Werken

Tags: management, taskforce mobiliteitsmanagement

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’ Ruime meerderheid werknemers wil bijdragen aan ‘groter geheel’

Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk Grootste probleem in publieke sector? De werkdruk

Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken Thuiswerkende ambtenaren zijn eenzamer en minder betrokken

Veranderingen in organisatie verlammen werknemers Veranderingen in organisatie verlammen werknemers

Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl Manager mag zijn mensen aanspreken op hun levensstijl

Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans Manager geeft verkeerd voorbeeld werk-privébalans

40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis 40 procent Nederlanders werkt wel eens thuis

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...