"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Mens versus ICT, of een samenspel? (deel 1)

Mens versus ICT, of een samenspel? (deel 1)


Deze keer het eerste deel van een interview met twee experts op het gebied van Het Nieuwe Werken: Diane Dros en Ruud Zandbergen. Beiden zijn al jaren bij initiatieven betrokken waarbij medewerkers en organisaties veranderingen ondergaan en nieuwe middelen adapteren. Veel van hun projecten vallen onder de noemer Het Nieuwe Werken, terwijl deze term eigenlijk pas recent gangbaar is. Diane heeft met name de human resources kant in het vizier en Ruud is vaak betrokken als brug vanuit de ICT naar de Business. Wij stelden deze twee deskundigen 10 vragen. Dat leverde interessante antwoorden op, vaak vanuit hun eigen perspectief.

1. Wat is voor jou Het Nieuwe Werken?
Diane: Vanuit mensperspectief vraagt Het Nieuwe Werken dat mensen intensiever en anders met elkaar gaan samenwerken, communiceren en informatie gaan delen. Voor mij is Het Nieuwe Werken een heel breed begrip. Dit maakt het ook moeilijk om in één zin te omvatten. Voor mij is de kern dat mensen door alle vernieuwingen op het gebied van informatietechnologie enorm veel mogelijkheden hebben gekregen om informatie te krijgen, te delen en samen te werken. De mogelijkheden om te innoveren en je concurrent voor te blijven kunnen hierdoor toenemen. Voorwaarde is wel dat je de middelen goed structureert en implementeert zodat mensen de middelen adopteren in plaats van ter kennisgeving aannemen. Kortom, Het Nieuwe Werken maakt het mogelijk om anders, ook virtueel, samen te werken met een grote diversiteit aan mensen en niet gebonden bent aan tijd en locatie.

Ruud: Ik zie werknemers en professionals op steeds ingenieuzer manieren gebruik maken van ICT tools om bij informatie te komen en samen te werken met anderen. Het Nieuwe Werken heeft voor mijn geen vaste definitie. Daarin zit vaak een beperkte invalshoek. Ik verwacht ook dat we deze term slecht tijdelijk gebruiken om een aantal ontwikkelingen te schetsen en partijen op elkaar af te stemmen. Dit is continue in beweging. Ik heb ervaren dat met behulp van bepaalde IT middelen mensen en organisaties veel voordelen kunnen behalen. Ondermeer kan de productiviteit wordt verhoogd, communicatie eenvoudiger en sneller, het werk kan flexibeler worden ingericht en kosten worden bespaard. Dat wordt meestal niet alléén door die IT gereedschappen bereikt. Meer rendement haal je als je deze middelen combineert in een werkomgeving met oog voor individuele verantwoordelijkheid en ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk. Als mensen in deze omstandigheden goed gaan functioneren, zal er een situatie ontstaan wat je Het Nieuwe Werken kan noemen.

2. Wat zijn voor jouw belangrijke aspecten van Het Nieuwe Werken?
Diane: Mijn focus is dat mensen hun toegevoegde waarde kunnen en willen leveren zodat de productiviteit en het innovatievermogen van een organisatie verbetert. Het organisatieklimaat is hierbij essentieel. De factoren voor een klimaat dat aansluit bij Het Nieuwe Werken zijn:
  1. eigen verantwoordelijkheid nemen
  2. transparantie op alle vlakken
  3. vertrouwen
  4. continue ontwikkelen / kennis delen
  5. resultaatgericht managen
Het Nieuwe Werken is blijvend leren en dit kan alleen als je blijft zoeken naar verbetermogelijkheden. Hierbij is de uitdaging om de balans tussen mens, organisatie en techniek te hebben. Vooral de onbalans tussen mens en techniek hebben er voor gezorgd dat de technologische mogelijkheden nu niet optimaal worden benut. De afgelopen 20 jaar heeft de IT voor een volledig andere bedrijfsvoering gezorgd, maar de mensen hebben niet geleerd om met al deze mogelijkheden en informatie goed om te gaan.

Ruud: De dimensies van Het Nieuwe Werken die regelmatig worden genoemd zijn technologie, omgeving en mens. Vanuit het ICT gezichtspunt kun je kijken of er handige manieren zijn om informatie en personen te vinden, te vergaderen, elkaar te ontmoeten, te communiceren, samen te werken en kennis te delen. Daarvoor zijn allerlei oplossingen. Belangrijke ICT aspecten om daarbij in de gaten te houden zijn:
  1. tool keuze
  2. infrastructuur / architectuur
  3. flexibiliteit
  4. adoptie
  5. ondersteuning
Er is een enorme hoeveelheid producten, daarom is het vaak lastig goede keuzes te maken. Een goede fit in een bestaande IT omgeving is van belang, zodat integratie gewaarborgd is. De tools functioneren veelal niet op zichzelf. Er is ook geen one size fits all. Tenslotte, het is belangrijk dat een gebruiker brede hulp krijgt bij de invoering en het gebruik van de middelen.
3. Is Het Nieuwe Werken oude wijn in nieuwe zakken?
Ruud: Ik zie dat allerlei IT oplossingen die in het kader van Het Nieuwe Werken genoemd worden al erg lang beschikbaar zijn. Ik heb daar al eens een artikel aan gewijd. Maar oude wijn wil ik het niet allemaal noemen, omdat er veel ontwikkelingen zijn die de zaken eenvoudiger maken en meer bieden. Bijvoorbeeld de beschikbaarheid van nieuwe tools, die simpeler zijn in gebruik en ontwikkelingen zoals Web 2.0 en Cloud Services. Ook werken de disciplines die ermee te maken hebben nu beter met elkaar samen. Daarbij ontstaan geïntegreerde aanpakken.

Diane: Tja, eigenlijk vind ik dat wel en ook weer niet. Vanuit de IT kant zijn flexwerken, virtueel werken en kennis portals al lang onderwerpen van gesprek. Als je naar de human resource kant kijkt, zijn onderwerpen als medewerkertevredenheid, het binden en boeien van mensen en resultaatgericht leidinggeven ook onderwerpen die niet nieuw zijn. Waar Het Nieuwe Werken het verschil maakt is dat er nu 'losse' stromingen in elkaar worden geschoven zodat ze elkaar gaan versterken. Het kan dan ook een zeer positief effect hebben om de verzuiling binnen bedrijven te verminderen.

4. Zie je ook nadelen bij Het Nieuwe Werken?
Diane: Absoluut. Dit komt onder andere doordat Het Nieuwe Werken in is. Als je Het Nieuwe Werken echt in de genen van de organisatie wilt krijgen, betekent dit een lang verandertraject. Hierbij staat voor mij cultuur en gedrag centraal. Je ziet helaas dat hier soms te weinig aandacht aan wordt besteed. Een voorbeeld is dat het management niet goed in staat is om resultaat gericht leiding te geven. Er worden geen duidelijke afspraken gemaakt met medewerkers en ze blijven focussen op hoe mensen iets doen. De medewerkers zullen zich hier aan willen ontrekken en ze hebben heel goede mogelijkheden hiervoor. Thuiswerken.Een ander voorbeeld is dat wanneer mensen niet gewend zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, zij zich verloren kunnen gaan voelen. Zeker in bedrijven waar mensen gewend zijn dat de manager bepaald hoe ze hun werk en loopbaan moeten invullen. Zij zullen moeten leren hoe ze zelf de regie in handen kunnen nemen. Het risico van Het Nieuwe Werken is dat je aan het totale plaatje aandacht moet besteden anders kan het Nieuwe Werken tegen je gaan werken en zullen de doelstellingen niet worden behaald: medewerkers zijn ontevreden, klanten ontevreden, geen innovatieve dynamiek. Het vraagt dus veel tijd en visie van het hogere management om alles in goede banen te leiden.

Ruud: Zeker het begin van dergelijke trajecten zullen nadelen worden ervaren. Dat komt soms doordat gewenning tijd kost of door onjuiste begeleiding. Gebruikers zal je tijdig moeten betrekken om de juiste middelen te kiezen, hiermee proef te draaien en met goede ondersteuning in gebruik te nemen. Soms hebben bepaalde systemen een negatieve bijwerking. Zodra je bijvoorbeeld kunt zien of collega's on-line zijn, geeft dat sommigen het gevoel dat men elk moment gestoord kan worden in zijn werk en iedereen ziet waar hij is of wat hij doet. Zij zullen de voordelen eerst moeten ervaren. Er zullen ook mensen zijn waarvoor het nooit zal werken. Wel heb ik vrees voor verwatering van het complexe geheel. Doordat er enigszins sprake is van een hype, zijn er veel partijen die zich er recentelijk op storten. Soms met onvoldoende expertise of een eenzijdige benadering. Dat kan wel eens een enorm negatieve impact kunnen hebben op Het Nieuwe Werken, op het moment dat geschetste resultaten niet worden gehaald en falende projecten zichtbaar gaan worden. Daarentegen zie ik ook een positieve ontwikkeling in samenwerking van partijen en de bundeling van de verschillende kennisgebieden, zoals is deze community.

5. Wat zie je vaak als aanleiding bij bedrijven om (aspecten van) Het Nieuwe Werken te implementeren?
Ruud: Ik zie vaak dat ICT afdelingen zijn begonnen met tools die we tegenwoordig expliciet benoemen en waarderen als middel om Het Nieuwe Werken te faciliteren. Je kunt dat vooruitziende blik noemen, maar de boodschap over de voordelen en vernieuwing in het werk landde vaak niet bij de rest van de organisatie of sloot daar niet op aan. Onder meer door verschillen in taal en context. De ICT-ers spreken toch soms in raadselachtige woorden en hebben niet altijd begrip van de business (de klant) en werkmethoden van andere medewerkers. Dat klikt dan niet. De “push$rdquo; vanuit ICT kwam soms ook te vroeg. Een organisatie was er nog niet klaar voor om met nieuwe werkwijzen deze nieuwe tools te omarmen of stelde andere prioriteiten.

Diane: Vaak zie je dat het wordt geïnitieerd vanuit IT of Facilitair: de beschikbaarheid van tools om kennis te ontsluiten of mogelijkheden om vierkante meters, dus kosten, te besparen. Interpolis en nu ook Rabobank zijn voorbeelden waar ze expliciet insteken op de tevredenheid van de medewerkers en klanten. Rabobank wil mensen binden en boeien voor de langere termijn. Zodra de schaarste op de arbeidsmarkt gaat ontstaan, willen zij de meest aantrekkelijke werkgever zijn. Uiteraard zullen de besparingen die ermee gepaard gaan ook een rol hebben gespeeld, maar het accent wordt gelegd op de ‘zachte'  winst van Het Nieuwe Werken. De manier waarop het verandertraject wordt aangepakt geeft dit ook weer. Ze nemen de tijd en willen medewerkers en managers verleiden Het Nieuwe Werken te adopteren. In mijn ogen een heel mooie aanpak waarmee je echt een verandering tot stand brengt in de manier van werken, denken en doen.

Binnenkort deel 2.
Dit artikel is ook geplaatst op de website Vernieuwing In Werk.

Ruud Zandberg van Ruzco en Diane Dros van Daad Consultancy

Tags: ict, wat is het nieuwe werken

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...