"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Ambtenaar van de Toekomst en het Nieuwe Werken

Ambtenaar van de Toekomst en het Nieuwe Werken


Het team van Ambtenaar van de Toekomst dat onderdeel is van het Programma Vernieuwing Rijksdienst beschrijft op basis van talloze gesprekken met ambtenaren en bijdragen via internet het concept van Het Nieuwe Werken bij het Rijk. ‘Het moet werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat daarbij vooral om een verandering van cultuur en mentaliteit, waarbij de nieuwste technologie helpt om de verbinding tussen mensen te maken.' Binnenlands bestuur besteedt in haar blad aandacht aan Het nieuwe werken.

Lees het hele artikel op de website Binnenlands Bestuur

Het nieuwe werken is onvermijdelijk
De keuze voor Het Nieuwe Werken vloeit voort uit een aantal onvermijdelijke veranderingen die zich in de samenleving voltrekken. De uitdagingen en problemen van de overheid worden steeds grootschaliger, complexer en dynamischer. Te denken valt daarbij aan de mondiale bevolkingsgroei, de klimaatverandering, de verwevenheid met de wereldhandel, de steeds diversere bevolkingssamenstelling en de opkomst van nieuwe technologie, zoals nano- en biotechnologie.

Nederland heeft te maken met een groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, de digitale revolutie, druk op de overheidsfinanciën, de toenemende betekenis van Europa, de ontevredenheid van burgers en vergrijzing en verkleuring van de samenleving.

Dat alles zal zijn effect hebben op het werk en de samenstelling van de rijksoverheid. Onvermijdelijk is dat de oude manier van werken binnen de vaste kaders van departementen geen soelaas biedt voor die baaierd aan problemen. ‘De bestaande organisatiestructuur schiet tekort', zegt Haverkamp. ‘Herindelen heeft ook niet zo heel veel zin. Met oude vormen worden processen en structuren te veel centraal gesteld. In Het Nieuwe Werken staat de mens de medewerker en de burger centraal en de thematische aanpak van problemen.'

Wat is Ambtenaar van de Toekomst volgens de teamleden
Gerbrand Haverkamp (23): ‘De ambtenaar van de toekomst is nieuwsgierig, stelt vragen en is soms lastig. Soms moet je over de grens, niet om stout te doen, maar om te kijken waar die ligt. Niks is vanzelfsprekend totdat iemand zich erbij neerlegt.'
Kim Spinder (27): ‘Een ambtenaar van de toekomst laat actief zien waar hij mee bezig is. Overheid, bedrijfsleven en burgers bundelen de krachten. De ambtenaar trekt niet al het werk naar zich toe, maar faciliteert het proces en inspireert en daagt anderen uit een eigen bijdrage te leveren.
Anthon Klapwijk (31): ‘Ambtenaren van de toekomst moeten energie uitstralen, met hun hoofd boven het maaiveld uit durven komen, een blijvende ambitie hebben om hun omgeving positief te veranderen. Koste wat kost moeten ze voorkomen dat ze veranderen in berustende ambtenaren die al mokkend bij de pakken neer gaan zitten.'
Chesmee Aringaneng (22): ‘Een ambtenaar van de toekomst moet een eigen filosofie en mening hebben, maar deze niet op de eerste plaats zetten. Haar uitgangspunt is het volk. Een ambtenaar van de toekomst denkt niet in hokken of kaders en is niet bang grenzen te verleggen. En: zij is flexibel om mee te kunnen gaan met de tijd en in de tijd.'
Marloes Pomp (29): ‘De ambtenaar van de toekomst moet niet gelaten accepteren dat veel dingen niet optimaal verlopen, maar zelf verantwoordelijkheid op zich nemen. Dus niet steeds Dat kan toch niet, Zo gaan hier dingen nou eenmaal of Daar ga ik niet over. Er kan veel meer dan de meeste ambtenaren denken.'
Maaike de Rover (26): ‘De ambtenaar van de toekomst streeft verandering na, maar ziet ook dat dit tijd kost en dat verandering niet voor iedereen een warm bad is. De ambtenaar van de toekomst voelt zich er dus verantwoordelijk voor om zijn of haar collega's zich thuis te laten voelen met de principes van Het Nieuwe Werken.'
Anita Smit (26): ‘De ambtenaar van de toekomst is een digital native die Web 2.0-tools inzet om open en transparant samen te werken en zich te bewegen over afdelings- en organisatiegrenzen heen.'
Jelma Miedema (27): ‘Ik kom uit het bedrijfsleven en ben net aan het ontdekken wat het vak van ambtenaar inhoudt. Het imago van de ambtenaar was voor mij een drempel, maar wat mij zo aanspreekt, is de diversiteit.'
Bron:
Amsterdam20.nl, 12 november 2009,door Kim Spinder
Binnenlandsbestuur.nl, door Henk Bouwmans

Tags: efficiënter werken, lifehacking, overheid, ambtenaar van de toekomst

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...