"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Animo voor Het Nieuwe Werken verdubbeld

Animo voor Het Nieuwe Werken verdubbeld


Het animo onder ondernemers voor flexibel en mobiel werken is gedurende het afgelopen anderhalf jaar vrijwel verdubbeld van 8,4% naar 16,6%. Deze stijging wordt mede gedreven door de eigen, persoonlijke ervaring van directeuren, eigenaren en beslissers met (mobiele) technologie. Ondernemers zien het nieuwe werken pas echt als mogelijke efficiency verbeteraar zodra ze hun persoonlijke weerstand tegen nieuwe technologie die flexibel en mobiel werken mogelijk maakt, overwonnen hebben. Dit blijkt uit het meest recente onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum en Vodafone: "Efficiënt Ondernemen".

De trend bevestigt eerdere onderzoeksresultaten van het Leefritme Kenniscentrum, die aantoonden dat de eigen, persoonlijke ervaringen van directeuren, eigenaren en beslissers met mobiele technologie en flexibel werken een grote impact hebben op de implementatie van het nieuwe werken bij zijn of haar bedrijf. Indien de ondernemer zelf ervaart dat flexibel en mobiel werken zijn effectiviteit en efficiëntie verhoogt, zal hij dat ook sneller implementeren binnen zijn eigen bedrijf. Het eigen referentiekader van de beslisser is dus zeer relevant.

Drempels naar Het Nieuwe Werken
Ondanks het feit dat de helft van alle ondernemers flexibel werken in het algemeen belangrijk vindt, schort het nog danig in de implementatie van sommige praktische aspecten die flexibel en mobiel werken mogelijk maken. Zo vindt slechts 17% van de ondernemers flexibele werkplekken belangrijk. Het mogelijk maken van onderweg werken krijgt slechts steun van 29%. En maar 33% van de ondernemers vindt het belangrijk om overal bereikbaar te zijn. "Ondernemend Nederland begrijpt aan de ene kant dat het nieuwe werken de toekomst is, maar aan de andere kant ziet men nog niet altijd hoe het concreet een bijdrage kan leveren aan de bottom line$rdquo;, concludeert Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. “Dat is jammer, want er zijn veel efficiencyvoordelen te behalen door de invoering van het nieuwe werken, ook op je primaire bedrijfsprocessen".

Persoonlijke ervaringen met technologie verzachten drempelvrees
De aarzeling van ondernemend Nederland om flexibel en mobiel werken volledig te omarmen is veelal ingegeven door onwetendheid en koudwatervrees. Men kent het niet en vreest vooral dat het bedrijf minder efficiënt en effectief zal gaan werken, doordat werknemers meer vrijheid krijgen en men de perceptie heeft minder controle over de werknemers te hebben. De stap gaat dus niet vanzelf: we zitten in een overgangsfase naar een kenniswerkers economie, waarbij nog veel bedrijven twijfelen over het nieuwe werken en de efficiencyvoordelen die daarmee te behalen zijn.

Efficiency prioriteit bij ondernemers
Ondernemers vinden efficiency met 35% veruit het belangrijkste aspect bij ondernemen, boven mensgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid en connectiviteit. Ze verwachten ook dat hun aandacht hiervoor in de toekomst alleen maar zal toenemen, en beschouwen efficiency vooral als een manier om hun winstgevendheid te verhogen. De populairste efficiencydrivers zijn efficiënt inkopen (63%), telefonische bereikbaarheid (56%), flexibel werken (50%), het gebruik van mobiele hulpmiddelen zoals laptops en smartphones (48%) en het optimaliseren van bedrijfsprocessen (46%).

Veel te winnen
Als het gaat om het inzetten van het nieuwe werken om de efficiency van ondernemingen te vergroten, is er dus nog veel te winnen. Uit recente pilots blijkt dat initiatieven om het nieuwe werken te bevorderen met name rendement opleveren als ze gericht zijn op de beslissers zelf, in veel gevallen de werkgevers, en dan vooral op het wegnemen van de vrees voor mobiele technologie. De in dit onderzoek opgemerkte trend richting het nieuwe werken bevestigt deze observaties. “Initiatieven die zorgen dat beslissers praktijkervaring opdoen met mobiele technologie hebben de meeste kans van slagen", aldus Philip de Wulf van het Leefritme Kenniscentrum. "Een directeur die bij wijze van spreken van zijn kleinzoon heeft geleerd hoe hij een iPad, iPhone of mobiele laptop kan gebruiken ziet opeens een zee van mogelijkheden over hoe hij mobiele technologie kan inzetten om zijn eigen bedrijfsvoering efficiënter te maken".

Lees hier meer over het onderzoek.

Tags: het nieuwe werken, onderzoek, technologie

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...