"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Een Comfortabel Alternatief

Een Comfortabel Alternatief


Menigeen heeft wel eens gehoord of gelezen van telewerken, thuiswerken of flexibel werken. Door de stand van de informatie en communicatietechniek is het al lang heel goed mogelijk geworden. Als je de voordelen op een rijtje zet, zoals betere prestaties, vermijden van reistijden en een lager ziekteverzuim zouden ook ambtenaren naar deze mogelijkheid moeten grijpen. Niets is minder waar en de invoering, waar begonnen, loopt traag. Zestig procent van de ambtenaren, Nederland breed, werkt nooit thuis (bron SDU 'Werken in 2015). De argumenten, die worden gebruikt zijn dat het werk er zich niet voor leent of dat de lijnchef er mordicus tegen is. Het gedachtegoed zit waarschijnlijk nog niet stevig genoeg tussen de oren.

Van negen tot vijf cultuur
De 'van negen tot vijf cultuur' zit er nog rotsvast in. Kantoortijden zijn ontstaan ten tijde van het industriële tijdperk. Je ging naar de fabriek om je taak te verrichten. Nu is internet en kan het werk gewoon naar jou toekomen. De werkgever moet het je wel mogelijk maken dat vanaf de door jou ingenomen thuiswerkplek je bij alle relevante stukken kunt komen. Er zijn 'providers', die je benodigde sofware e.d. compleet kunnen verschaffen.

Bij thuiswerken wordt het kantoor in de traditionele betekenis in plaats van werkplek een ontmoetingsplek, want 100 % telewerken is uit de boze.
Het gaat niet alleen om technologie, die tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt èn aansturing, die gericht is op 'output'. Methoden en technieken op dit punt zal het aansturend management natuurlijk aangeleerd moeten worden.

Teamwork
Thuiswerken, meer en meer wordt dit het Nieuwe Werken genoemd, is een andere manier van werken en samenwerken, waarbij mens en organisatie flexibeler omgaan met arbeidstijd en werkomgeving. Het concept is er op gericht om de productiviteit van de medewerkers beter te benutten.

De factor reistijd en bijbehorende kosten ben je kwijt en vergaderingen op afstand door b.v. 'teleconferencing' zullen ook beslist korter worden. Hoewel je in zogenaamde 'virtuele teams' kunt werken blijft regelmatige fysieke aanwezigheid op het traditionele kantoor voor de sociale cohesie en besef van de bedrijfscultuur van belang.

Zorgtaken
Meer dan de helft van de respondenten aan het genoemde SDU-onderzoek gaf aan dat de belangrijkste reden voor thuiswerken is je werk in een aaneengesloten tijdshoeveelheid te kunnen afmaken. Mannen werken om andere reden thuis dan vrouwen. De man vermijdt met groot comfort de files en bijbehorende lange reistijden. Dit heeft als plezierige bijkomstigheid dat je thuis makkelijker privé-zaken kunt regelen. En niet te vergeten: Ook het milieu is u dankbaar, de vermeden CO2 uitstoot is aanzienlijk.

Voor de vrouw is de belangrijkste reden om thuis te werken de mogelijkheid om de zorg voor de kinderen beter te kunnen organiseren. Nu is het wel eens zo dat ouders zich ziekmelden omdat er een kind ziek is of omdat er geen opvang beschikbaar is. Thuiswerk is bij uitstek het middel om dit verzuim tegen te gaan. Daarnaast als je zelf grieperig bent ga je je niet 1-2-3 ziekmelden. Je gaat een uurtje naar bed en daarna ga je weer achter je PC aan de slag.

Waar, wanneer en hoe
Het gaat er niet langer om waar, hoe en wanneer je werkt. Je maakt met je leidinggevende heldere afspraken over wat je moet doen en wanneer het werk klaar moet zijn.
De stijl van leidinggeven verandert. Je dient leiding te geven op basis van meer vertrouwen op resultaat dan op inspanning, dat is een enorme omslag voor de gemiddelde 'chef'. Het leidinggeven 'Oude stijl' is ook een vorm van gemak, hij wil zijn mensen 'zien', want hij meent dan te kunnen bepalen of zij al dan niet 'werken'. Welk een illusie, misschien zitten ze wel te patiencen of op Marktplaats goederen uit te venten.
De thuiswerker heeft zo zijn of haar verantwoordelijkheden. Daar staat hij of zij dan ook voor. De vraag wat jouw thuiswerknemer uitspookt is niet relevant, want het gaat er om dat er 'output' wordt geleverd; of dat nu 's morgens, 's middags of 's avonds gebeurt, dat maakt nauwelijks iets uit.
Een leidinggevende 'Nieuwe Stijl' maakt heldere afspraken over de te behalen resultaten en houdt de vinger stevig aan de pols. De medewerker communiceert pro-actief met de leidinggevende en moet leren duidelijk aan te geven waar hij ondersteuning nodig heeft; hij moet vragen durven stellen zoals: Wat is de bedoeling van mijn opdracht? Een week niet communiceren past hier niet, daar ontstaan onnodige irritaties door.

Een punt van orde: Er mag in redelijkheid van de thuiswerker worden gevraagd het thuiskantoor professioneel in te richten. De werkgever kan hiertoe faciliteiten verlenen en er op toezien dat het allemaal in orde is. Er moet ongestoord kunnen worden gewerkt. Dat je tussen de bedrijven door ook nog de voordeur kunt openmaken voor de wasmachinereparateur is alleen maar mooi meegenomen. Dan hoef je niet nodeloos vrij te nemen en zinloos uren te wachten op een persoon die niet kan aangeven hoe laat hij denkt te arriveren.

De binding met het kantoor
Er zijn werkgevers die de mening zijn toegedaan dat door thuiswerken de binding met de organisatie verloren gaat. Dat is te betwijfelen. Voor de ouderen (50+) is daarbij nog wel iets voor te stellen. Bij de jeugd speelt dit totaal niet: 'Hoezo op kantoor werken?' Identiteit wordt niet bepaald door het pand waarin je zit. De binding zie je terug in de mate waarin je je zelf kunt identificeren met het werk dat je uitvoert en de tevredenheid van de werkgever met jouw inzet en resultaten, met automatisch daaraan gekoppeld de mate van jouwe eigen tevredenheid over de werkgever.

Meer vrijheid en verantwoordelijkheid maken je loyaler. Juist vanwege de 'afstand' dien je de zaken met je collega's goed af te stemmen en zal je met die collega's intensiever communiceren. Thuiswerken verhoogt de creativiteit en de productiviteit. Dat laat ook een TNO/arbeid rapport zien.

Sociale isolatie
Dit punt komt ook aan de orde in het SDU onderzoek. Zover hoeft het beslist niet te komen als men met regelmaat op kantoor bij elkaar komt. Dit dient te geschieden op basis van activiteit gestuurd werken. Staan er op een gegeven dag twee afspraken gepland op kantoor, maak er dan nog een of twee bij. Hierbij wordt het informele gebeuren gecombineerd met de afspraken.

Tijdens zo'n dagje kantoor is het natuurlijk niet de bedoeling dat je e-mails gaat lezen en telefoontjes beantwoorden. Dat doe je maar thuis in de 'baas' z'n tijd. Bundelen van werkzaamheden doet de productiviteit stijgen, daar valt geen speld tussen te krijgen.

Conclusie
Het 'Nieuwe Werken' biedt ook een comfortabel alternatief voor ambtenaren organisaties. Toepassing kan bovendien interessante besparingen opleveren in investeren in gebouwen. Het is een moderne opvatting van Human Resource Management, wat m.n.voor het milieu ook wel als 'Het Groene Werken' kan worden gezien. Dit past toch in een groene gemeente als de Utrechtse Heuvelrug is?

Bovenstaande is een bewerking van het artikel 'Zin en onzin van het nieuwe (thuis)werken' van T.Kofman in het FVNO Bulletin van februari 2010. FVNO is een militaire werknemersorganisatie.

Bron: Nieuwsbladdekaap.nl

Tags: lifehacking, overheid, thuiswerk, sdu onderzoek, werplek

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...