"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


De Ondernemingsraad en HNW

De Ondernemingsraad en HNW


Steeds meer organisaties onderzoeken de mogelijkheden om hun werknemers tijd- en plaatsonafhankelijk te laten werken. Voor zowel de organisatie als de werknemers kan HNW een flinke (cultuur)verandering betekenen. In dit proces is ook een rol weggelegd voor de Ondernemingsraad (OR). Schouten & Nelissen heeft over de rol van de OR bij HNW een artikel geschreven waarvan hieronder een korte samenvatting volgt.

De populariteit van HNW komt vooral doordat het een oplossing is voor onderliggende vraagstukken als kostenbesparingen op huisvesting en reistijd, efficiënter werken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijvend binden en boeien van personeel, sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid van medewerkers (employability) en de vervagende grens tussen werk en privé.

Om tot invoering van HNW te kunnen overgaan, moeten veel zaken uitgezocht worden. Dit betekent dat ook een groot aantal besluiten genomen moet worden, zowel op organisatorisch als op sociaal vlak. De ondernemingsraad heeft daarvoor beschikking over adviesrecht (artikel 25 WOR) en instemmingsrecht (artikel 27 WOR).

Een organisatie die aangeeft HNW te willen introduceren, weet vaak wel dat het om een complex veranderingstraject gaat en dat besluitvorming daarom in stappen plaatsvindt. Bij zulke in stukjes geknipte besluitvorming wordt de betrokkenheid van de OR vaak vormgegeven via een zogenaamde ‘adviesaanvraag op hoofdlijnen’ over het idee om tot een bepaald eindresultaat te komen.

In dit geval is dat het op termijn invoeren van HNW. Het gaat dan om een soort spoorboekje waarin duidelijk wordt wat de haltes (beslismomenten) zijn en wat nodig is om met elkaar verder te kunnen blijven gaan. Bij het opstellen hiervan is het handig om te weten welke adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten zich bij HNW zoal (kunnen) voordoen.

Een overzicht van deze besluiten en een aantal tips en aandachtspunten voor de OR met betrekking tot de omgang met de invoering van HNW zijn te vinden in het artikel van Schouten & Nelissen.

Tags: invoering hnw, ondernemingsraad, or

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel Een op vijf werkgevers controleert thuiswerkend personeel

Bent u slimmer dan uw baas? Bent u slimmer dan uw baas?

Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen Werk-privé balans is lastiger voor vrouwen

Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur? Hoe belangrijk is diversiteit in uw bedrijfscultuur?

Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar Driekwart keer zoveel flexibele werknemers in vijftien jaar

Speciale werkplekken voor oudere werknemers Speciale werkplekken voor oudere werknemers

Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds Drie op tien werknemers werkt wel eens 's avonds

Gerelateerde Blogs

Vertrouwen in een virtuele werkomgeving (Deel 1)

hnwblog

Wanneer je met een team mensen samenwerkt aan een gezamenlijk doel moet je elkaar kunnen vertrouwen. En om dat vertrouwen op te bouwen, is tijd nodig en moet je elkaar goed leren kennen. Maar 'vertrouwen', wat is dat? Bedoelen we allemaal hetzelfde a...


Afwijken van het proces: Organisatorische olifantenpaadjes

hnwblog

Olifantenpaadjes zijn er in allerlei soorten en maten: Fysieke olifantenpaadjes (de uitgesleten paadjes in het gras), sociale olifantenpaadjes (gedragspatronen die we niet verwachten of gepland hadden) en olifantenpaadjes in organisaties, waar mensen...


Het Nieuwe Werken eist persoonlijke effectiviteit (I)

hnwblog

Persoonlijke effectiviteit is cruciaal om het Nieuwe Werken te laten slagen, maar wat is dat eigenlijk, persoonlijke effectiviteit? Aangezien de hoeveelheid tijd en energie die een medewerker beschikbaar heeft constant is, zit de crux hem er dus in o...