"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Leidinggevenden hebben positiever beeld van HNW dan medewerkers

Leidinggevenden hebben positiever beeld van HNW dan medewerkers


De waardering van Het Nieuwe Werken ligt in de meeste organisaties nog niet erg hoog. Leidinggevenden hebben een iets positiever beeld dan medewerkers. Knelpunten voor werknemers zijn vooral een gebrek aan communicatie en resultaatgerichtheid.

Dit blijkt uit een HNW-scan van Credo consultancy onder 100 organisaties. Resultaten van de scan laten tot dusver een behoorlijk gevarieerd beeld zien. Uitgedrukt in een overall gemiddeld rapportcijfer komt deze uit op niet meer dan een mager zesje (tienpuntsschaal).

Veel organisaties zijn goed op weg om Het Nieuwe Werken door te voeren. Maar omdat veel bedrijven zich nog niet of nauwelijks de tijd hebben gegund om stil te staan bij wat Het Nieuwe Werken inhoudt en wat het voor hen kan betekenen, is hier Het Nieuwe Werken blijven steken in introductie van bepaalde ICT-toepassingen en/of het inrichten van flexibele werkplekken.

5 pijlers status HNW

De status van Het Nieuwe Werken binnen een organisatie wordt in de scan gemeten langs 5 pijlers:
- Strategie: heldere concrete doelstellingen en resultaatafspraken op alle niveaus
- Leiderschap: inspireren en betrekken van medewerkers; vertrouwen en loslaten
- Cultuur: resultaatgerichtheid, openheid, teamwork en flexibiliteit
- Professionaliteit: expertise, vakmanschap, zelfstandigheid, samenwerken
- Huisvesting/ICT: digitalisering, ICT middelen, adequate werkplekken en ontmoetingsplaatsen

Rapportcijfers voor Het Nieuwe Werken

- Strategie
Leidinggevende: 6.2
Medewerker: 5.1
- Leiderschap
Leidinggevende: 6.5
Medewerker: 6.0
- Cultuur
Leidinggevende: 6.4
Medewerker: 5.3
- Professionaliteit
Leidinggevende: 6.1
Medewerker: 6.4
- Huisvesting & ICT
Leidinggevende: 6.0
Medewerker: 5.9
- Overall gemiddelde
Leidinggevende: 6.3
Medewerker: 5.7

Status van Het Nieuwe Werken

Over het algemeen lijken leidinggevenden een positiever beeld over de status van Het Nieuwe Werken in hun organisatie te hebben dan werknemers. Wel zijn zowel leidinggevenden als werknemers het erover eens dat in toenemende mate gehandeld wordt vanuit respect en vertrouwen en dat meer ruimte ontstaat om je talenten optimaal in te zetten in je werk. Beiden vinden onvoldoende (helderheid in) communicatie en het niet nakomen van afspraken de grootste obstakels in Het Nieuwe Werken.

Verwachtingen en resultaten

Ook blijkt uit het onderzoek dat medewerkers vinden dat hun leidinggevende de verwachtingen onvoldoende helder communiceert en vastlegt in persoonlijke doelstellingen en resultaatafspraken (cijfer 4.5 versus 6.4). Ook geven medewerkers een onvoldoende aan het vermogen van hun organisatie om in te spelen op veranderingen (cijfer 4.6 versus 6.5). En geven medewerkers een lagere score voor resultaatgerichtheid binnen hun organisatie; een duidelijk signaal aan leidinggevenden om niet te makkelijk te denken of te snel tevreden te zijn ten aanzien van deze aspecten in hun organisatie.

Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, communicatie, samenwerken

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Well-being van de medewerkers staat steeds meer voorop Well-being van de medewerkers staat steeds meer voorop

Vraag naar flexibele kantoorruimt verdrievoudigd Vraag naar flexibele kantoorruimt verdrievoudigd

Duurzame werkomgeving is niet zo moeilijk Duurzame werkomgeving is niet zo moeilijk

Zijn mijn collega's vanaf huis wel echt aan het werk? Zijn mijn collega's vanaf huis wel echt aan het werk?

Goede werkplek leidt tot omzetgroei Goede werkplek leidt tot omzetgroei

Gebrek aan technologie zit Het Nieuwe Werken nog steeds in de weg Gebrek aan technologie zit Het Nieuwe Werken nog steeds in de weg

Slecht weer is van grote invloed op kantoorsfeer Slecht weer is van grote invloed op kantoorsfeer

Gerelateerde Blogs

Waar en wanneer Het Nieuwe Werken: zegt u het maar!

hnwblog

Bij Het Nieuwe Werken bepaalt de dagelijkse agenda waar het het meest efficiënt werken is. Op kantoor of 'thuis', of een combinatie daarvan. Thuiswerkers zijn dan ook loyale professionals die vaak net iets harder lopen en zich net wat minder snel zie...


Werkgevers moeten nu echt vernieuwen op mobiliteit

hnwblog

Het is nog lastig alle betrokken partijen tevreden te stellen met de vernieuwingen op het gebied van mobiliteit die gepaard gaan met Het Nieuwe Werken. Hier ligt een mooie opgave voor werkgevers, vindt Tim Wille, maar hoe faciliteren zij hun medewerk...


Aansturen op de verkeerde output

hnwblog

Helaas voor de manager is het simpelweg formuleren van KPI’s geen garantie voor het gewenste bedrijfssucces. Waarop hij dan wel moet sturen? Het eindresultaat. Ook in Het Nieuwe Werken. Wat doet het er immers toe hoe bepaalde output is behaald, stelt...