"Meer dan 3124 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Meer samenwerking door HNW bij Rijksgebouwendienst

Meer samenwerking door HNW bij Rijksgebouwendienst


Een diversiteit aan werkplekken en meer samenwerking tussen afdelingen. Dat is wat een HNW-pilot bij de Rijksgebouwendienst teweeg bracht. Wel moeten leidinggevenden een voorbeeld geven en hun eigen werkplek ook beschikbaar stellen. 

Binnenkort gaat de Rijksgebouwendienst verhuizen. Dan gaat zij een pand delen met het Ministerie van Financiën op het Korte Voorhout, ook in Den Haag. Vooruitlopend op de verhuizing hebben vier afdelingen van de Rijksgebouwendienst in een pilot geoefend met Het Nieuwe Werken.

Flexibele werkplek
De pilot hield in dat medewerkers niet langer gebruik maken van vaste werkplekken, maar een keuze maken voor een werkplek die past bij de taak die ze gaan uitvoeren. Hierbij werden ze ondersteund met een ICT-infrastructuur en aanpassingen in de fysieke werkomgeving.

HNW
Uit de evaluatie blijkt dat de meeste veranderingen vooral in het begin gerealiseerd zijn. Het is bekend dat in een startfase er volop energie is om vernieuwing te realiseren, maar dat er daarna gemakkelijk een fase van de status quo kan ontstaan. Een conclusie is dan ook dat HNW daarom tussentijds nieuwe impulsen moet krijgen. Bijvoorbeeld door overleg in te plannen over hoe het iedereen bevalt.

Projectmatig werken
Op de werkvloer geeft men aan dat projectmatig werken is toegenomen. Dit maakt dat er een groeiende behoefte is aan meer projectruimtes. De diversiteit aan werkplekken wordt erg gewaardeerd door de medewerkers.

Concentratiewerkplek
Niet altijd was echter precies duidelijk wat een concentratiewerkplek is, wat een plek waar je ook kan overleggen met collega's, of wat een brainstormruimte is. De functie van de verschillende werkplekken moet duidelijker herkenbaar zijn vanuit het ontwerp van de werkplekken.

Samenwerking
Door Het Nieuwe Werken is de samenwerking tussen de afdelingen daadwerkelijk verbeterd. Je kunt elkaar veel gemakkelijker vinden en meer mensen leren kennen, blijkt uit de evaluatie. Dit geldt vooral voor de afdelingen die 'door elkaar heen' zijn gaan zitten.

Overigens ging de samenwerking niet altijd zonder problemen. Er bestaan duidelijke cultuurverschillen tussen de verschillende afdelingen, bijvoorbeeld in de mate waarin men elkaar aanspreekt op gedrag dat als storend ervaren wordt. De afdelingen hebben gezamenlijk afgesproken om elkaar hier direct op aan te spreken.

ICT
Een goede invoering van Het Nieuwe Werken staat of valt met goed werkende ICT, blijkt uit de evaluatie. Dit bepaalt in grote mate de flexibiliteit van medewerkers. Men moet snel toegang hebben tot de bedrijfssystemen en de ICT moet dermate flexibel zijn, dat men deze op elke locatie zonder problemen kan gebruiken.

Voorbeeldgedrag
Verder vinden de werknemers het belangrijk dat de leidinggevenden voorbeeldgedrag vertonen. Dit betekent niet meteen dat elke leidinggevende ook moet 'flexplekken'; er is wel degelijk begrip voor dat een leidinggevende een eigen kamer nodig heeft.

Het is, zo blijkt uit de evaluatie, aan te raden om die kamer en die werkplek echter wel beschikbaar te stellen, zodra deze niet gebruikt wordt. Dit vergroot het draagvlak van medewerkers voor HNW-concept en draagt tevens bij aan het behalen van de norm in vermindering van het aantal werkplekken per fte.

Tags: het nieuwe werken, flexibel werken, werkplek, innovatie, change management, kantoor, samenwerken, overheid

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Gebrek aan technologie zit Het Nieuwe Werken nog steeds in de weg Gebrek aan technologie zit Het Nieuwe Werken nog steeds in de weg

Slecht weer is van grote invloed op kantoorsfeer Slecht weer is van grote invloed op kantoorsfeer

Kantoorkosten Nederland blijven dalen Kantoorkosten Nederland blijven dalen

Aantal thuiswerkers in Nederland groeit nog steeds Aantal thuiswerkers in Nederland groeit nog steeds

Huisdier op de werkplek kan stress tegengaan Huisdier op de werkplek kan stress tegengaan

4 Tips voor een gezonder kantoor 4 Tips voor een gezonder kantoor

Van sensoren, beacon-technologie tot wearables. Wat werkt? Van sensoren, beacon-technologie tot wearables. Wat werkt?

Gerelateerde Blogs

Waar en wanneer Het Nieuwe Werken: zegt u het maar!

hnwblog

Bij Het Nieuwe Werken bepaalt de dagelijkse agenda waar het het meest efficiënt werken is. Op kantoor of 'thuis', of een combinatie daarvan. Thuiswerkers zijn dan ook loyale professionals die vaak net iets harder lopen en zich net wat minder snel zie...


Werkgevers moeten nu echt vernieuwen op mobiliteit

hnwblog

Het is nog lastig alle betrokken partijen tevreden te stellen met de vernieuwingen op het gebied van mobiliteit die gepaard gaan met Het Nieuwe Werken. Hier ligt een mooie opgave voor werkgevers, vindt Tim Wille, maar hoe faciliteren zij hun medewerk...


Aansturen op de verkeerde output

hnwblog

Helaas voor de manager is het simpelweg formuleren van KPI’s geen garantie voor het gewenste bedrijfssucces. Waarop hij dan wel moet sturen? Het eindresultaat. Ook in Het Nieuwe Werken. Wat doet het er immers toe hoe bepaalde output is behaald, stelt...