"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Primeur mobiliteitsplatform regio Haaglanden

Primeur mobiliteitsplatform regio Haaglanden


De negen gemeenten die tezamen de regio Haaglanden vormen, beschikken sinds gister als eerste in een landelijke reeks, over het internetplatform Wonen en Werken in Haaglanden.nl. De website werd gister in het centrum van Den Haag ten overstaan van de stakeholders en genodigden uit de mobiliteitsbranche feestelijk gelanceerd.

Op het platform worden bestaande en innovatieve mobiliteitsoplossingen gebundeld aan de forenzende werknemers aangeboden. Werkgevers vinden op het platform ook specifieke informatie op het gebied van mobiliteitsoplossingen en kunnen corporate tips, opgedane ervaringen en 'best practices' op het platform toevoegen.

Open mobiliteitsplatform met landelijke dekking

Het platform is een krachtenbundeling van diverse private initiatieven die erop gericht zijn om het woon-werkverkeer te verminderen. De samenwerking met de publieke sector in combinatie het feit dat de voornaamste doelgroep de werknemers betreft en het open karakter van het platform, maakt het tot unieke benadering van de mobiliteitsproblematiek.

Diverse regio's, gemeenten en werkgevers die middels convenanten met de TFMM zich gecommitteerd hebben zich in te zetten voor een betere mobiliteit, of zich inzetten voor Het Nieuwe Werken, kunnen gratis aanhaken met een eigen plek op het platform. Daarmee kan elke partij die oplossingen aanbiedt op het vlak van mobiliteit een bijdrage leveren aan de groei van de content. Op deze wijze groeit niet alleen de beschikbaarheid van relevante informatie rond dit thema, maar wordt deze ook eenvoudiger vindbaar.

Wonen en werken in eigen regio

Het streven is om begin 2011 met de overkoepelende website 'wonen en werken in Nederland' een landelijke dekking te genereren middels de regionale aanpak zoals nu in Haaglanden. Elke regio kan de bundeling van haar eigen specifieke aanpak en oplossingen daarop onderbrengen.

Waarmee naast de vindbaarheid van het aanbod en keuzes in lokale oplossingen ook de voordelen en de aantrekkelijkheid van het wonen en werken in de eigen regio meer prominent onder de aandacht van forensen komt. Alles bij elkaar kan dat helpen aanzetten tot duurzame gedragsverandering ten aanzien van reisgewoontes voor woon-werkverkeer.

Zoekresultaten; to the point

Dat het onderwerp mobiliteit blijvend actueel is blijkt uit alle acties en initiatieven die er momenteel lopen. De initiatiefnemers willen met het platform het bestaande ruime, deels versnipperde aanbod bundelen en op heldere wijze aan de doelgroepen presenteren. Zonder afbreuk te doen aan de vorm van reeds bestaande initiatieven is dat ook in het voordeel van de vindbaarheid van allen.

Tot nu toe lag de focus van dergelijke initiatieven met name richting de werkgevers en zijn er meerdere, vaak nog onbekende websites voor opgezet. De initiatiefnemers van Wonen en Werken in Haaglanden.nl richten zich vooral op de forens en willen daarbij voorkomen dat deze verdwalen in het digitale woud van deeloplossingen.

De zoekresultaten via het platform beperken dat risico tot een minimum door zoveel mogelijk informatie te verstrekken die to the point is en per individu kan verschillen. Het voordeel van het platform is dat een forens die interesse heeft in oplossingen op het gebied van woon-werkverkeer, vacatures of woningen, er een profiel kan aanmaken waarmee hij zelf bepaalt welke keuzes, tips en matches hij aangeboden krijgt.

Private partijen die ervaring hebben op de deelgebieden wonen en werken waaronder de websites Werkdichterbijhuis.nl en Moviq.nl zijn eind 2008 met de planning begonnen waarna in 2009 de pilot in samenwerking met de Taskforce Mobiliteitsbeleid (TFMM), het stadsgewest Haaglanden, VNO-NCW-west en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is opgezet.

Het UWV werkbedrijf verleent als een van de partners in het pilotproject in de regio Haaglanden aanvullende diensten voor het platform inzake de werkgeversbenadering. De begeleidende bekendheidscampagne met de titel "geniet weer van woon werkverkeer" start eind november.

Bron: ANP Perssupport

Tags: mobiliteit, mobiliteitsplatform, haaglanden

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Well-being van de medewerkers staat steeds meer voorop Well-being van de medewerkers staat steeds meer voorop

Vraag naar flexibele kantoorruimt verdrievoudigd Vraag naar flexibele kantoorruimt verdrievoudigd

Duurzame werkomgeving is niet zo moeilijk Duurzame werkomgeving is niet zo moeilijk

Zijn mijn collega's vanaf huis wel echt aan het werk? Zijn mijn collega's vanaf huis wel echt aan het werk?

Goede werkplek leidt tot omzetgroei Goede werkplek leidt tot omzetgroei

Gebrek aan technologie zit Het Nieuwe Werken nog steeds in de weg Gebrek aan technologie zit Het Nieuwe Werken nog steeds in de weg

Slecht weer is van grote invloed op kantoorsfeer Slecht weer is van grote invloed op kantoorsfeer

Gerelateerde Blogs

Waar en wanneer Het Nieuwe Werken: zegt u het maar!

hnwblog

Bij Het Nieuwe Werken bepaalt de dagelijkse agenda waar het het meest efficiënt werken is. Op kantoor of 'thuis', of een combinatie daarvan. Thuiswerkers zijn dan ook loyale professionals die vaak net iets harder lopen en zich net wat minder snel zie...


Werkgevers moeten nu echt vernieuwen op mobiliteit

hnwblog

Het is nog lastig alle betrokken partijen tevreden te stellen met de vernieuwingen op het gebied van mobiliteit die gepaard gaan met Het Nieuwe Werken. Hier ligt een mooie opgave voor werkgevers, vindt Tim Wille, maar hoe faciliteren zij hun medewerk...


Aansturen op de verkeerde output

hnwblog

Helaas voor de manager is het simpelweg formuleren van KPI’s geen garantie voor het gewenste bedrijfssucces. Waarop hij dan wel moet sturen? Het eindresultaat. Ook in Het Nieuwe Werken. Wat doet het er immers toe hoe bepaalde output is behaald, stelt...