"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Wikinomics: 1 + 1 = meer dan 2

Wikinomics: 1 + 1 = meer dan 2


Niemand had tien jaar geleden kunnen bevroeden dat in het volgende decennium honderdduizenden deelnemers van over de hele wereld samen een encyclopedie zouden ontwikkelen met ruim elf miljoen artikelen in 264 talen. En dat dit zou gebeuren in een organisatie zonder muren, organogramof opleidingsbeleid.
We hebben het natuurlijk over Wikipedia en het concept daarachter: wikinomics en de community economie, het nieuwe economische model dat uit wikinomics voortkomt. In deze economie gaan mensen op een nieuwe manier met elkaar om, gebruikmakend van nieuwe technieken. Er is nauwelijks sprake van hiërarchie, waardoor mensen gemakkelijker van rol wisselen en er meer ruimte is voor creativiteit.

Kerngedachte


De term wikinomics is een samenvoeging van wiki (wiki wiki = vlug in het Hawaïaans) en economie. Het zorgt voor een frisse wind en een andere manier van met elkaar omgaan dan we tot nu toe gewend zijn. We gaan niet uit van wat ons van elkaar verschilt, van competitie en bonussen, van korte termijn denken en haantjesgedrag. We gaan juist uit van wat ons bindt en onderzoeken hoe we kunnen samenwerken.
De kerngedachte van wikinomics is dat de omgeving van een onderneming veel meer weet en kan dan die onderneming zelf. Kijk naar Wikipedia, waar allerlei externe deskundigen samenwerken aan één artikel. Want goede ideeën en oplossingen kunnen overal vandaan komen: studenten, hoogleraren, klanten, concurrenten, partners, leveranciers. Kortom, iedereen met een internetverbinding.

Nieuwe generatie


Op deze manier heb je minder competitie. En dat is een goede zaak. Want competitie heeft negatieve bijwerkingen, die vooral door de huidige crisis duidelijk zijn geworden: corruptie, machtsmisbruik en slecht gebruik van schaarse hulpmiddelen. Er is dus een voedingsbodem voor wikinomics. Verschillende actuele ontwikkelingen gaan al in die richting. Zo doen uitzendbureaus steeds meer aan opleiden en voeren, omgekeerd, opleidingsinstituten vaker wervings- en selectieprocessen uit.

De nieuwe generatie laat eveneens een andere manier van samenwerken zien. Want mensen die nu de arbeidsmarktbetreden willen leren integreren in hun werk: tijdens het werken willen ze leren en omgekeerd. Zij maken minder onderscheid tussen werken en leren. Daarnaast staat deze generatie open voor freelance contracten en een andere manier van leren en samenwerken. Hierdoor ontstaan nieuwe spelregels en komt het traditionele arbeidscontract steeds meer onder druk te staan.

‘Oude' bedrijven


Ook in de opleidingswereld wordt meer samengewerkt tussen de doelgroepen, cursisten en trainers. Dat doen zij bijvoorbeeld door samen aan praktijkcases te werken via een wiki: een computerprogramma waarbij verschillende mensen samen aan één stuk kunnen werken. Opleiders maken dan zowel hun eigen profiel als hun cursusprofiel aan en koppelen die aan hun (potentiële) cursisten: profile -> connect -> collaborate. Op die manier worden functierollen flexibeler: consumenten zijn producenten en producenten consumenten.
Naast de mogelijkheid van een wikiplatform is er de open innovatiegroep. Bedrijven kunnen zo$rdquo;n innovatiegroep opzetten om samen met leveranciers, klanten of concurrenten een beter of nieuw product te ontwikkelen. Dit is tegengesteld aan de opvattingen van ‘oude' bedrijven, die al hun waarden binnen de muren van een hiërarchisch bolwerk creëren.

Communicatie


Organisaties laten een werknemer bij binnenkomst ook steeds vaker zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het eigen portfolio of CV. Op die manier manier kan dit doorlopen nadat de werknemer een organisatie heeft verlaten. Immers, welk nut heeft het om een CV in het personeelinformatiesysteem te zetten, een aantal jaren opleidingen en beoordelingsgesprekken toe te voegen en dan, zodra de werknemer de organisatie verlaat, niets met die informatie te doen?
En dat is nu precies waar het bij wikinomics om draait: niet de organisatie, maar en proces en het individu staan centraal. Zo ontstaat een economie waarin processen niet stoppen bij de bedrijfsmuur. Belangrijk is wel dat de communicatie soepel verloopt. Door een vocabulaire vast te leggen gebruikt iedereen dezelfde terminologie. Ook dit kan via een Wikipedia worden bewerkstelligd.
Paul Bessems (foto) is community economist. In 1994 startte hij de Cursuswinkel en in 2005 IBLC community. Evelien Korte werkt als communicatiemedewerker en beeldredacteur bij IBLC. Daarnaast is zij freelance fotografe. Op donderdag 4 juni 2009 houdt IBLC het vijfde Deploying People Smarter congres in het beursgebouw Intres in Hoevelaken. Thema: Mensen slimmer inzetten in een community economie. De toegang is gratis.


Paul Bessems is community economist. In 1994 startte hij de Cursuswinkel en in 2005 IBLC community. Evelien Korte werkt als communicatiemedewerker en beeldredacteur bij IBLC. Daarnaast is zij freelance fotografe. Op donderdag 4 juni 2009 houdt IBLC het vijfde Deploying People Smarter congres in het beursgebouw Intres in Hoevelaken. Thema: Mensen slimmer inzetten in een community economie. De toegang is gratis.

Bron: Elsevier.nl, 5 mei 2009 doorEvelien Korte en Paul Bessems

Dit artikel is integraal geplaatst na goedkeuring van de auteur

Tags: community economie, wikipedia

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Nog te weinig aandacht voor security Nog te weinig aandacht voor security

Meer mensen met soft skills nodig voor automatisering Meer mensen met soft skills nodig voor automatisering

Automation schiet niet op, als je personeel er niet voor opleidt Automation schiet niet op, als je personeel er niet voor opleidt

Meer telewerk en snel internet, ook bij mkb Meer telewerk en snel internet, ook bij mkb

Organisaties zijn digitaal nog niet behendig genoeg voor Het Nieuwe Werken Organisaties zijn digitaal nog niet behendig genoeg voor Het Nieuwe Werken

Onderschat HR de opkomende robotisering? Onderschat HR de opkomende robotisering?

Werkgevers moeten creatiever zijn in zoektocht naar IT-talent Werkgevers moeten creatiever zijn in zoektocht naar IT-talent

Gerelateerde Blogs

Nieuwe werkers, nieuwe skills

hnwblog

Zowel voor het delen van gegevens en informatie als voor communicatie zijn steeds meer handige tools beschikbaar. Met Het Nieuwe Werken en door dergelijke tools verandert niet alleen de praktische invulling van een functie, maar ook de inhoudelijke k...


Waarom de één social media omarmt en de ander het negeert

hnwblog

Waarom omarmt de één een nieuw fenomeen als social media direct, kijkt de ander eerst de kat uit de boom en zet weer een ander de hakken in het zand? Diana Russo en Marnix van der Zalm gebruiken de drijfverentheorie van Graves om het acceptatieproces...


Cloud computing: hoe zit het met de juridische ins en outs?

hnwblog

Het rechtskader van cloud computing is breed en volop in ontwikkeling. Mr. Victor de Pous zet dit in zijn Trendanalyse Outlook ICT Recht 2012 op overzichtelijke wijze uiteen. Belangrijk, cloud computing-diensten ontsluiten immers informatie, wat leid...