"Meer dan 3184 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Automation schiet niet op, als je personeel er niet voor opleidt

Automation schiet niet op, als je personeel er niet voor opleidt


Automation zorgt in Nederland vooralsnog niet voor een sterke verhoging van de productiviteit. Dit zeggen de leidinggevenden (58%) en werknemers (61%), die zijn ondervraagd in een nieuw onderzoek naar de toepassing van automation door het Capgemini Research Institute. De belangrijkste conclusie van het rapport, Upskilling your workforce for the age of the machine, is dat automation wel in zekere mate de productiviteit verhoogt, maar dat alleen passende bijscholing van werknemers het volledig potentieel van automation ontsluit.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd 800 leidinggevenden en 1.200 werknemers van ruim 400 organisaties ondervraagd. Hieruit komt naar voren dat ondernemingen met 50.000 of meer werknemers, die bijscholingsprogramma’s op brede schaal toepassen, jaarlijks zo’n $90 miljoen méér kunnen besparen dan bedrijven die hun werknemers (nog) niet bijscholen.

Hogere productiviteit
Toen de respondenten werd gevraagd naar de belangrijkste motivaties om automation-initiatieven te starten, antwoordde 37%  ‘het verbeteren van arbeidsproductiviteit’. Dit is de grootste drijfveer, na het verbeteren van kwaliteit (43%). Toch zegt 58% van de Nederlandse leidinggevenden dat automation de productiviteit in de organisatie nog niet heeft verbeterd. De werknemers zijn het hier grotendeels mee eens (61%). Deze percentages komen overigens overeen met het wereldwijde gemiddelde (respectievelijk 58% en 54%).

"Automation biedt belangrijke voordelen voor grote organisaties, maar alleen als de implementatie van technologie gepaard gaat met het opleiden van mensen", zegt Claudia Crummenerl, Managing Director, People and Organization Practice bij Capgemini Invent. "Te veel grote bedrijven blijven achter bij het ontwikkelen van trainingsprogramma's en, zoals uit dit onderzoek blijkt, realiseren ze als gevolg daarvan geen volledige productiviteitsvoordelen. Er mag geen twijfel bestaan dat automation het personeelsbestand en de bestaande functies zal veranderen, maar de cruciale factor is dat bedrijven sneller vooruitgang boeken om zichzelf en hun werknemers voor te bereiden op de voordelen van automation."

Bijscholing ontsluit de voordelen van automation
Organisaties die inspanningen op gebied van automation combineren met bijscholing van hun personeel, zijn optimistischer over de impact van automation. In deze gevallen zeiden de meeste werknemers (52%) en een groot deel van de leidinggevenden (46%) dat automation de productiviteit verbetert. Ter vergelijking: bij organisaties die hun personeel niet volledig opleiden, zijn deze percentages 42% en 35%. Bovendien waren werknemers in organisaties die zich halverwege het bijscholingstraject bevonden, positiever dan in de eerste fase van bijscholing over:
  • Loopbaanontwikkeling (76% vs. 60%)
  • Het stimuleren van moreel (48% vs. 33%)
  • Het uitvoeren van nieuwe verantwoordelijkheden (57% vs. 46%)
Opleidingsinitiatieven voor personeel moeten nog tot wasdom komen
Ondanks de duidelijke voordelen van bijscholing, hebben maar weinig organisaties momenteel een volgroeid opleidingsinitiatief. Hoewel 91% van de ondervraagde bedrijven een opleidingsprogramma heeft opgezet of hier nog mee bezig is, lopen zij in andere zaken achter:
  • 35% moet nog beginnen met het opzetten van relevante infrastructuur en partnerschappen;
  • 73% is nog niet begonnen met een pilot;
  • Slechts 10% is begonnen met de uitrol over de gehele organisatie.
Ook werknemers staan kritisch tegenover sommige aspecten van bestaande bijscholings- en leerprogramma’s:
  • 61% vindt dat de programma’s hen niet hebben geholpen om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het werk efficiënter te doen;
  • 54% gaf aan dat de programma’s geen vaardigheden bieden om meer inzetbaar te worden;
Toch zegt 62% van de respondenten dat de programma’s hen 'hielpen om niet ontslagen te worden'. Ook geeft 54% aan dat de programma’s helpen om 'zich te ontdoen van repetitieve activiteiten'.

Impact van automation op personeel vaak bijzaak

Het rapport stelt vast dat het analyseren van de impact van automation op werknemers een belangrijke overweging is waar veel organisaties mee worstelen. Toch geeft 70% van de Nederlandse leidinggevenden (tegenover 58% van leidinggevenden wereldwijd) toe dat de impact van automation op hun personeel gèèn belangrijke overweging is in hun visie en strategie. Bovendien communiceert iets minder dan de helft van de ondervraagde leidinggevenden in Nederland (49%) met werknemers over automation-initiatieven van de organisaties, het belang hiervan en de potentiële impact op het personeelsbestand.

Tags: het nieuwe werken, efficiënter werken, innovatie, management, change management, ict, slimmer werken, productiviteit, automatisering, automation

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Nog te weinig aandacht voor security Nog te weinig aandacht voor security

Meer mensen met soft skills nodig voor automatisering Meer mensen met soft skills nodig voor automatisering

Automation schiet niet op, als je personeel er niet voor opleidt Automation schiet niet op, als je personeel er niet voor opleidt

Meer telewerk en snel internet, ook bij mkb Meer telewerk en snel internet, ook bij mkb

Organisaties zijn digitaal nog niet behendig genoeg voor Het Nieuwe Werken Organisaties zijn digitaal nog niet behendig genoeg voor Het Nieuwe Werken

Onderschat HR de opkomende robotisering? Onderschat HR de opkomende robotisering?

Werkgevers moeten creatiever zijn in zoektocht naar IT-talent Werkgevers moeten creatiever zijn in zoektocht naar IT-talent

Gerelateerde Blogs

Nieuwe werkers, nieuwe skills

hnwblog

Zowel voor het delen van gegevens en informatie als voor communicatie zijn steeds meer handige tools beschikbaar. Met Het Nieuwe Werken en door dergelijke tools verandert niet alleen de praktische invulling van een functie, maar ook de inhoudelijke k...


Waarom de één social media omarmt en de ander het negeert

hnwblog

Waarom omarmt de één een nieuw fenomeen als social media direct, kijkt de ander eerst de kat uit de boom en zet weer een ander de hakken in het zand? Diana Russo en Marnix van der Zalm gebruiken de drijfverentheorie van Graves om het acceptatieproces...


Cloud computing: hoe zit het met de juridische ins en outs?

hnwblog

Het rechtskader van cloud computing is breed en volop in ontwikkeling. Mr. Victor de Pous zet dit in zijn Trendanalyse Outlook ICT Recht 2012 op overzichtelijke wijze uiteen. Belangrijk, cloud computing-diensten ontsluiten immers informatie, wat leid...