"Meer dan 3071 artikelen over Het Nieuwe Werken"

Werken 2.0

Nieuws


Zelfstandige zonder pensioen en aov?

Zelfstandige zonder pensioen en aov?


Een op de vijf fulltime zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Een kwart heeft geen pensioenvoorziening getroffen. De meesten zeggen dat ze dit niet kunnen betalen. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en CBS onder ruim 6000 zelfstandigen. De financiële situatie van zelfstandigen verbetert langzaam.

Van de 873 duizend fulltime zzp’ers betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een aov. Ruim 10 procent betaalde premie voor een lijfrente als pensioenvoorziening. Dat is minder dan in 2014, maar de daling is minder sterk dan tussen 2011 en 2014. Jongere en oudere zzp’ers zijn het minst verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wel gaat het om kleine groepen: in 2015 was 3 procent van de zzp’ers jonger dan 25 jaar en 4 procent 65 jaar of ouder. Verzekerde zzp’ers betalen gemiddeld 7 procent van hun bruto-ondernemersinkomen aan aov-premie. Kleine werkgevers verzekeren zich bijna tweemaal zo vaak tegen arbeidsongeschiktheid (33,5 tegen 19,7%).

Premies te hoog


Ruim 70 procent van de zzp’ers geeft aan dat ze de premies van een aov te hoog vinden. Met name in de bouw en recreatie wordt dat gemeld. Bijna een kwart van alle onverzekerden geeft aan dat ze het financiële risico zelf kunnen dragen. Dat zijn vooral 55-plussers die kort voor hun pensioen staan. Daarnaast geeft ruim een vijfde als reden aan dat men kan terugvallen op het inkomen van de partner. Dat zeggen vooral vrouwelijke ondernemers zonder personeel. Ook valt het CBS op dat 14 procent geen verzekering heeft omdat ze verzekeraars niet vertrouwen. In de bouw speelt dat zelfs bij een kwart van de onverzekerden. In de bouw is wel het grootste percentage zelfstandigen met aov te vinden: 34 procent is hier verzekerd. In de landbouw, bosbouw en visserij en financiële dienstverlening had 30 procent van de zzp’ers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Het aantal verzekerden loopt sinds 2015 iets op in deze sectoren. In de cultuur, recreatie en overige diensten is het aandeel het kleinst, hier betaalt 8,2 procent van de zzp’ers premie voor een aov.

Pensioen onbetaalbaar?


Ruim een kwart van de zzp’ers heeft geen voorziening voor het pensioen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld. Iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt dat ze dit niet kunnen betalen. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20%), of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27%). Als het pensioen dichterbij komt, daalt het aantal zzp’ers zonder pensioenvoorziening. Maar ook onder de 55-plussers heeft twintig procent geen pensioen geregeld. Zelfstandigen die wel iets hebben geregeld voor het pensioen doen dat vooral met sparen of beleggen (37%), of door te investeren in hun eigen woning, waar ze later van hopen te profiteren (33%). Aansluiten bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats. Zelfstandigen die er financieel beter voor komen te staan, doen meer aan hun pensioen. Maar ook van de ondervraagden die er financieel gezien goed tot zeer goed voor staat, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen.

Financieel iets beter


Meer zzp’ers zijn tevreden over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Toch noemt nog minder dan de helft (47%) de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed. Bijna een kwart van de kleine zelfstandigen geeft aan er financieel matig tot slecht voor te staan. Bijna tweederde van de zzp'ers behaalt hoogstens 40 procent van de omzet bij één klant. Circa 12 procent haalt 60 tot 90 procent van de inkomsten bij één opdrachtgever, en ruim 8 procent is vrijwel volledig afhankelijk van één afnemer.

‘Zorgwekkend’


De FNV noemt de cijfers “zorgwekkend. De race naar beneden heeft ook onder zelfstandigen hard toegeslagen$rdquo;, aldus vicevoorzitter Mariëtte Patijn. “Zij hebben de laatste jaren flink moeten inleveren en dat is nog lang niet hersteld.$rdquo; FNV wil betaalbare verzekeringen en hogere tarieven. “De kosten van arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen horen bovenop het tarief aan opdrachtgevers te worden berekend. Wij zijn met werkgevers en politiek in gesprek over goede oplossingen voor zelfstandigen.$rdquo;

‘Goed nieuws’


De werkgevers zien, bij monde van VNO-NCW en MKB-Nederland vooral veel goed nieuws in de ZEA. Volgens deze belangenverenigingen laat het onderzoek zien dat de bulk van de zzp'ers zeer tevreden is en bewust voor het ondernemerschap heeft gekozen. Liefst negen op de tien zzp'ers wil zelfstandig zijn en niet in loondienst. De werkgevers vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp'ers evenwichtig wordt gevoerd. “Bovenal is het daarbij zaak dat, na het debacle met de Wet-DBA, het werk zonder onzekerheid bij zzp'ers kan komen. Dat is goed voor de economie en de zelfstandigen zelf.$rdquo;

(Bronnen: CBS, ANP, FNV, VNO-NCW)

Tags:

Deel dit artikel via Email Deel dit artikel op Twitter Deel dit artikel op Facebook Deel dit artikel op Hyves Deel dit artikel op LinkedIn Deel dit artikel op NuJij.nl
0 reacties


Vertel ons hoe u erover denkt


Plaats een reactie met uw LinkedIn account Klik op de LinkedIn button om een reactie te plaatsen


Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Blogs